Τράπεζα Αίματος Union

blood-donation-stock-photography-world-blood-donor-day-blood-ac9cdd59ace35d82ef02b3e9ba1cf9e5
Ανακ. Union 002/30-05-2024/Εθελοντική Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union 11 και 12 Ιουνίου 2024
aimodosia_0
Ανακ. Union 174 / Εθελοντική Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union Θεσσαλονίκης 4 & 5 Δεκεμβρίου 2023
blood-donation-stock-photography-world-blood-donor-day-blood-ac9cdd59ace35d82ef02b3e9ba1cf9e5
Ανακ. Union 146/21-06-2023/Εθελοντική Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union 5 & 6 Ιουλίου 2023
toppng
Ανακ. Union 093/15-11-2022/Eθελόντικη Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union 22 & 23 Νοεμβρίου 2022
istockphoto-1256555401-612x612
Ανακ. Union 054/14-06-2022/Εθελοντική Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union-22 & 23 Ιουνίου 2022
aimodosia
Ανακ. Union 252/04-11-2021/Eθελοντική Αιμοδοσία Τράπεζας Αίματος Union
159
Ανακοίνωση Νο 159 - Εθελοντική Αιμοδοσία - Θεσσαλονίκη
Featured-image-SPICE-blood-donation
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 097 / 19-06-2019 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
685987201c28d78
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 035 / 15-11-2018 - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
cms841
Ανακ. Union No 006 / 08-05-2018
cms792
Ανακ. Union No 140/07-11-2017
cms768
Ανακ. Union No 121/ 06-06-2017
cms735
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 85 / 7-12-2016
cms699
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 53 7-6-2016
cms663
Ανακ. Union No 023 / 11-12-2015