Συμβάσεις

 2 copy
TA KEKTHMENA-Κωδικοποιημένες Διατάξεις Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Σωματείου Εργαζομένων (Union) Eurobank-Τράπεζας Eurobank
Capture
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2022-2004
20220519_120636
Ε.Σ.Σ.Ε. 20/05/2022 για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία
viber_image_2021-06-09_17-30-49
Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021
ΜΑΙΝ
Ανακ. Union 213 /09-06-2021/ Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Eurobank
viber_image_2021-06-09_17-30-49
Ε.Σ.Σ.Ε. 09/06/2021
1
Ε.Σ.Σ.Ε. 04/06/2021 για την Ίδρυση του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank
klas
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 130 / 09-01-2020 -Ισχύς Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
EGSSE_18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 128 / 08-01-2020 / Εξασφαλίζεται η απασχόληση για όλους τους υπό μετακίνηση στην F.P.S. συναδέλφους
orario_0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 78 02/05/2019 - Νέο ωράριο συναλλαγών στις Τράπεζες
cms831
Ανακ. Union No 181/13-03-2018
2018
Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018
cms687
Aνακ. Union No 038 / 24-03-2016
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20150406_124420
Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015 (Επικαιροποίηση Κανονισμού Εργασίας & Παροχές Προσωπικού)