Διαγνωστικά Κέντρα-Κλινικές

 τίτλο
Ανακ. Union 091/10-11-2022/Έλεγχος Αρτηριακής Υπέρτασης μέσω της Κάρτας Ελευθέρας /Μεγάλη συνεργασία με την Ιδιωτική Κλινική του Βόλου " ‘ΑΝΑΣΣΑ"
IMG-46
Ανακ. Union No 070/05-09-2022/Προνομιακές Παροχές για τα μέλη του Union Eurobank στα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea πανελλαδικά
 test covid
Συνεργασία με το Θεραπευτήριο Αθηνών Γενική Κλινική - TEST COVID 19