Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Union Eurobank

ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Μελών Βορείου Ελλάδος
ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Γενικός Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Εργασιακών, Ασφαλιστικών & Διεθνών Σχέσεων
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ – Ταμίας Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Αθλητισμού
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –  Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας & Τραπεζικής Ασφάλειας
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γραμματέας Ειδικών Έργων Σωματείου
ΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Έφορος Δ.Σ., Γραμματέας Επικοινωνίας Μελών
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – Γραμματέας Πολιτισμού και Εκδηλώσεων
ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – Γραμματέας Ισότητας και Γυναικών
ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Γραμματέας Οργανωτικού και Επιμόρφωσης Μελών

Αρχαιρεσίες Σωματείου

• Ψηφίσαντα μέλη: 2.824
• Λευκά: 32
• Έγκυρα: 2.792
• Union-ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.674 (96%)
• ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 118 (4%)

Κατανομή εδρών

  Δ.Σ Ε.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε Ε.Κ.Α. Ε.Κ.Θ.
Union – ΕΝΟΤΗΤΑ 11 3 37 32 5
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - - 1 1 -