Βιογραφικό Προέδρου Δ.Σ. Στάθη Χαρίτου

Ο Στάθης Χαρίτος του Νικολάου γεννήθηκε στην Αράχωβα Παρνασσού (Βοιωτίας). Eίναι τραπεζικός υπάλληλος, οικονομολόγος και συνδικαλιστής στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας (Τραπεζικός Τομέας).
Σπουδές
 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και βαθμό «Λίαν καλώς»
 • Master δευτέρου επιπέδου στην Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business Administration-i.MBA από το:Universita Degli Studi Guglielmo MarconyItaly (Βαθμός”massimi voti” 105/110)-Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
Εργασιακή εμπειρία
 • Τραπεζικός υπάλληλος από το 1978. Τράπεζα Κρήτης (1978-2000), Eurobank (2000-σήμερα)
 • Στέλεχος (εντεταλμένος) στη Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης της τ. Τράπεζας Κρήτης
 • Στέλεχος στο βαθμό του Διευθυντή με την αντιστοιχία της Εθνικής Τράπεζας σήμερα στην Τράπεζα Eurobank
 • Αποσπασμένο συνδικαλιστικό στέλεχος στα γραφεία του Σωματείου εργαζομένων Eurobank (Union Eurobank)

Συνδικαλιστική Πορεία

 • Πρόεδρος του τ. Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης (1989-2000)
 • Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Τράπεζας Eurobank (Union) από το 2000
 • Μέλος της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. (2001-σήμερα) και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε. (2020-2023)
 • Μέλος της Διοίκησης της Ο.Τ.Ο.Ε. Από το 1987 μέχρι σήμερα (Γενικό Συμβούλιο)
 • Μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Α. (Εργατικού Κέντρου Αθήνας), από το 2001 μέχρι το 2013
Παράλληλη δραστηριότητα
 • Αρθρογράφος στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο με θέματα οικονομικού περιεχομένου, εργασιακών σχέσεων, οργάνωσης εργασίας, ψυχολογίας της εργασίας και εργατικού δικαίου
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εργασίας, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «ΗΝΙΟΧΟΣ»
 • Εξεταστής του Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας) στη χορήγηση πιστοποιήσεων της ειδικότητας «Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών»
 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης 
 • Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
Έχει διατελέσει
 • Αντιπρόεδρος του τ. Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης (1983-1985)
 • Γεν. Γραμματέας του τ. Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης (1985-1989)
 • Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Τ.Ο.Ε. (από το 1993 εκλεγόμενος μέχρι το 2011)
 • Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και Τραπεζικής Ασφάλειας της Ο.Τ.Ο.Ε. (1997-2000)
 • Γραμματέας Οικονομικού Ελέγχου της Γ.Σ.Ε.Ε. (1998-2001)
 • Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (2004-2007)

Συνδικαλιστική πορεία

Έχει συμμετάσχει, ως επικεφαλής συνδικαλιστικής παράταξης σε πρωτοβάθμιο, τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο, σε δέκα επτά (17) εκλογικές αναμετρήσεις, έχοντας διανύσει μια πορεία διαρκώς εκλεγόμενος 40 ετών.

Παρ’ ότι το εκλογικό σύστημα σε όλες τις πιο πάνω αρχαιρεσίες (με μυστική, καθολική και πανελλαδική ψηφοφορία) ήταν η απλή αναλογική κατάφερε να κατακτήσει πλήρη αυτοδυναμία εδρών στο Δ.Σ. κατά τις θητείες 1993, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 και 2021.

Οι εκλογικές επιδόσεις των παρατάξεων του χαρακτηρίζονται από μία αυξανόμενη  εκλογική επιτυχία. Ξεκίνησε το 1983 με ποσοστό 28,7% για να φτάσει το 2021 στο 97%!

Παραμένει εκλεγόμενος Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων της Τράπεζας (από το 1989 στην Τράπεζα Κρήτης και από το 2000 στην Eurobank) επί 33 έτη, δηλαδή είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία Πρόεδρος πρωτοβάθμιου τραπεζοϋπαλληλικού σωματείου και ο μοναδικός που είχε παράλληλη θητεία και στις τρεις (3) ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες μέλος ήταν το Σωματείο του, δηλαδή στην Γ.Σ.Ε.Ε., στην Ο.Τ.Ο.Ε. και στο Ε.Κ.Α. (μέχρι το 2013).