ΟΤΟΕ

cms687
Aνακ. Union No 038 / 24-03-2016
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 52 / 01-11-10
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2006-2007