Σύνθεση Επιτροπής Ε.Υ.Α.Ε.

Πρόεδρος:   Κώστας Φράγκος  (Αττική – kofragkos@eurobank.gr)
Αντιπρόεδρος:   Ανδρέας Σωτηρόπουλος  (Αττική – asotiropoulos@unioneurobank.gr)
Γραμματέας:   Κώστας Αμπελάς  (Αττική – kampelas@unioneurobank.gr)
Υπεύθυνος Β. Ελλάδος:  Ευαγγελία Κυριακίδου  (Θεσσαλονίκη – ekyriakidou@eurobank.gr)
Μέλος:   Σοφία Γεωργούδη  (Αττική – sgeorgoudi@unioneurobank.gr)
Μέλος:   Νίκος Μαρτίδης  (Θεσσαλονίκη – nmartidis@unioneurobank.gr)
Μέλος:   Ιωάννα Φραγκούλη  (Αττική – ifragouli@unioneurobank.gr)
Τεχνικός Σύμβουλος:   Βασίλης Δρακόπουλος, Ιατρός Εργασίας  (drakopoulos@elinyae.gr)