AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 91 / 18-5-05

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εν θέματι συνάντησή μας με τον κ. Ν. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ , παρουσία του Διευθυντή του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού κας Θεανώς ΖΑΜΠΕΛΛΑ . Το Προεδρείο του Union εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του: Στάθης Χαρίτος (Πρόεδρος), Δημήτρης Κίσσας (Γεν. Γραμματέας), Χρήστος Φρετζάγιας (Ταμίας) και Δημήτρης Γκριτζάλας (Έφορος).

Τονίσαμε κατ’ αρχήν στον κ. Νανόπουλο την δυσαρέσκειά μας σε ότι αφορά την προσφάτως περαιωθείσα διαδικασία της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Προσωπικού , τόσο στο 1 ο στάδιο (Φύλλα αξιολόγησης), όσο και στο τελευταίο (λειτουργία του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) , αφού κατά την τεκμηριωμένη άποψή μας το μείζοντος σημασίας αυτό ζήτημα για τους εργαζόμενους αντιμετωπίστηκε από την πλευρά των αρμοδίων της Τράπεζας σε πολλές περιπτώσεις έξω και πέρα από τους κανόνες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της απονομής δίκαιης κρίσης. Το φαινόμενο των προκατασκευασμένων δελτίων – κρίσεων και αποφάσεων πρέπει οριστικά να εκλείψει , αν η επιχείρηση ενδιαφέρεται να έχει τη πραγματική εικόνα του Προσωπικού της κι όχι μεταφερόμενη από σκοπιμότητες (μικρές ή μεγάλες) που αλλοιώνουν την αξιολογική ίση. Επιπλέον, είναι αδιανόητο να συντάσσεται, δελτίο αξιολόγησης με επιβαρυντική για τον εργαζόμενο βαθμολογία και οι κριτές να μην μπαίνουν στον κόπο της επαρκούς αιτιολόγησης της αυστηρής τους κρίσης κατά σαφή παραβίαση και των οδηγιών και του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας κι απλώς να «μαρκάρουν» τα αντίστοιχα «τετραγωνάκια» – κριτήρια, λες και παίζουν ΠΡΟ-ΠΟ! Αδιανόητη είναι επίσης η λογική των ποσοστώσεων σε κάθε επίπεδο αξιολόγησης, γιατί αντιβαίνει στη βασική αρχή της ίσης απόστασης από το δικαίωμα όλων των εργαζομένων. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει και μια ξεκάθαρη αντιστοιχία του τι σημαίνει η τελική βαθμολογία για κάθε κρινόμενο και να μην εντοπίζεται το ενδιαφέρον της Τράπεζας μόνο στην ενδεχόμενη «ανεπάρκεια» του και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή, αλλά και στο ποια δικαιώματα αναδεικνύουν οι άριστες ή οι πολύ καλές βαθμολογίες, γιατί είχαμε και το οριακό φαινόμενο της «επιβράβευσης» πολύ καλών βαθμολογιών. με μηδενικές αυξήσεις!

Στο άλλο φλέγον ζήτημα των ΑΥΞΗΣΕΩΝ του Προσωπικού η πλευρά της Τράπεζας διατείνεται ότι φέτος δόθηκαν περισσότερα και σε πιο πολλούς από πέρυσι. (Αυξήσεις, μετοχές, bonus , πρόγραμμα ανταπόδοσης, αλλαγή grades κ.λ.π). Δεν διαθέτουμε τα στοιχεία διάψευσης αυτού του ισχυρισμού. Απ’ όσα, όμως γνωρίζουμε άλλες ήταν και φέτος οι προσδοκίες των εργαζομένων που συνάδουν με την κερδοφορία της Τράπεζας και διεκδικούσαν σημαντικό μερίδιο από αυτήν. Εμείς διαφωνήσαμε και διαφωνούμε μ’ αυτό το MIXER των παροχών, που αλλοιώνει και το χαρακτήρα της αμοιβής (νόμιμης ή και επιπλέον) του συντελεστή παραγωγής που λέγεται ΕΡΓΑΣΙΑ. Άλλο είναι η αύξηση που δίνεται από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας στις κατώτερες νόμιμες αποδοχές (σε μας δεν δίνεται προσθετικά – κακώς – αλλά συμψηφίζεται), άλλο είναι η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (σε μας περικόπτεται και σ’ όσους έχουν πάνω από το grades 6 κόβεται παράνομα), άλλο είναι η ανταμοιβή για παραχθέν επιπλέον έργο, πέραν του συμβατικού προσδιορισμού («πρόγραμμα ανταπόδοσης» Δικτύου, που πρέπει να επεκταθεί και στις κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας) άλλο bonus από την συνολική διανομή κερδών προς τους εργαζόμενους (χρήματα ή και μετοχές) και άλλο παροχές σε είδος στους κατέχοντες θέσεις ευθύνης (λίτρα βενζίνης, κάρτες κ.λ.π)

Για το Σωματείο μας αταλάντευτος στόχος παραμένει η εξάλειψη του φαινομένου των «μηδενικών» αυξήσεων και η ενίσχυση των χαμηλόμισθων συναδέλφων κι αυτό τονίσαμε με κάθε έμφαση στον κ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ. Η επιλεκτική χορήγηση αμοιβών μπορεί να είναι διευθυντικό δικαίωμα της Τράπεζας, αλλά θα πρέπει ν’ αφορά τις ε π ι π λ έ ο ν των νομίμων αποδοχές και να είναι διαφανής, για να λειτουργεί ως υλικό κίνητρο υποκίνησης. Θα πρέπει να καταλάβει η Τράπεζα και οι αρμόδιοι επικεφαλής της ότι ασκείται μεγάλη
π ί ε σ η στο Προσωπικό , που μπορεί ν’ αποφέρει βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά μεσομακροπρόθεσμα η «καμπύλη» θα πάρει την κατιούσα, όχι μόνο αν δεν βελτιωθεί το σύστημα αμοιβής της εργασίας, αλλά και αν δεν ληφθεί μέριμνα καλυτέρευσης του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας ,με σταθερές πολιτικές ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού και ενιαίους κανόνες εργασιακών σχέσεων που θα εμπνέουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. Ενισχυτικό των απόψεων αυτών που εκφράσαμε στον κ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ ήταν η μεγάλη κινητικότητα στην εργασία α π ό την δική μας Τράπεζα π ρ ο ς άλλες Τράπεζες ειδικά νέων στελεχών που έχουν εκπαιδευτεί στα συστήματα και τα προϊόντα της Eurobank .

Επαναλάβαμε τις θέσεις μας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο – υπερωρίες) με αναφορά συγκεκριμένων μονάδων και προβλημάτων με την ευκαιρία της πρόσφατης περιοδείας μας και της άμεσης από μας διαπίστωσης του προβλήματος. Ξεκαθαρίσαμε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η προστασία της απασχόλησης , ζητήσαμε την επιτέλους λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου για εκδίκαση παραπτωμάτων της αρμοδιότητας του και ζητήσαμε να μην ξαναγίνει καμία λύση σύμβασης εργασίας με την επίκληση « θολής» και αόριστης « ελλιπούς υπηρεσιακής απόδοσης» όπως κατ επανάληψιν έχουμε τονίσει. Τέλος έχει υποχρέωση η Τράπεζα να σέβεται τι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν προσφυγές εργαζομένων προς τη Δικαιοσύνη για κάθε αιτία.

Με πλήρη συναίσθηση του μέτρου της ευθύνης που έχουμε απέναντί σας δεν περιοριζόμαστε στην απλή καταγραφή των προβλημάτων του χώρου μας, ούτε λαϊκίζουμε «χαϊδεύοντας» τά αυτιά σας με ανέξοδα και αδιέξοδα « πυροτεχνήματα» συναισθηματικής εκτόνωσης, που όμως δεν προσφέρουν λύσεις. Προτάσσουμε το διάλογο με τη δύναμη του επιχειρήματος προς την εργοδοτική πλευρά και δεν μηδενίζουμε ότι θετικό πετύχαμε μ’ αυτή τη πολιτική τα τελευταία 4-5 χρόνια. Για όλα όσα θίξαμε σήμερα θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινά αποδεκτές, άρα και βιώσιμες λύσεις. Η ειδοποιός διαφορά μας μ’ όλους όσους εκ του ασφαλούς «ποιούν» συνδικαλισμό είναι ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το καλό της επιχείρησης που δουλεύουμε, αλλά διεκδικούμε για τους εργαζόμενους αυξημένο μερίδιο σ’ αυτό.

Με τη δική σας συμπαράσταση, ενότητα και δύναμη μέχρι σήμερα τα καταφέραμε. Γιατί όχι και αύριο;

 

Για το Δ.Σ του Σωματείου ( Union ) Eurobank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Στάθης Χαρίτος
Δημήτρης Κίσσας

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ποτέ και με οποιοδήποτε καθεστώς στη Διοίκηση της Τράπεζας σήμερα ή στο παρελθόν τα αποσπασμένα στα γραφεία του Σωματείου μας συνδικαλιστικά στελέχη – μέλη του εκάστοτε Προεδρείου του, πήραν BONUS οιασδήποτε μορφής από τη εργοδότιδα Τράπεζα ή άλλου είδους παροχή σε χρήμα ή είδος, πέραν του min των 20 μετοχών που πήραν όλοι οι συνάδελφοι και των 110 lt βενζίνης το μήνα.

 

Το Προεδρείο του Union Eurobank

 

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011