ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011

(Η παρούσα να μοιραστεί φωτοτυπημένη σε όλο το Προσωπικό)

 

Οι νέες δυσμενείς εξελίξεις στα επικουρικά Ταμεία επιτάσσουν:

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ


Το πολύπαθο επικουρικό μας Ταμείο (των ασφαλισμένων από τις τ. Τράπεζες Κρήτης, Εργασίας, Αθηνών της Eurobank, αλλά και από την τ. Ιονική της ALPHABANK) που αυτοδιοικείται από εκπροσώπους των οκτώ (8) σωματείων των εν ενεργεία συναδέλφων και των δύο (2) των συνταξιούχων του μετά μακρά περίοδο εντάσεων, ενδίκων μέσων για το ποιος θα διοικεί και ακυβερνησίας (σχεδόν ένα χρόνο «ακέφαλο»… χωρίς πρόεδρο Δ.Σ.) βρήκε μία γραμμή συνεννόησης στο πλαίσιο μιας διορισμένης από το Δικαστήριο Διοίκησης  κ ο ι ν ή ς  α π ο δ ο χ ή ς  στην οποία μετέχει και σ.δ. Γιάννης Σιδεράτος στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Το Ταμείο λειτουργεί ως «κλειστή ομάδα» ασφαλισμένων, αφού δεν έχει πηγές ανανέωσης των εισφορών του από εν ενεργεία ασφαλισμένους, αλλά αντιθέτως είναι έντασης συνταξιούχων.

 

Προβλήματα παρελθόντος

Η ελλειμματική λειτουργία του είχε πιστοποιηθεί από σειρά αναλογιστικών μελετών που του έδιναν ζωή για περίπου 10 χρόνια. Τα προτεινόμενα μέτρα αυτών των μελετών δεν ελήφθησαν από τα Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όπως ήταν η καταστατική τους υποχρέωση, γιατί πέραν των άλλων υποδείκνυαν μειώσεις στις συντάξεις, γεγονός που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις συνδικαλιστικές επιλογές των συνταξιούχων έναντι των διοικούντων. Έτσι οδηγηθήκαμε και στην τραγική για το μέλλον του Ταμείου απόφαση του Δ.Σ. στις 20/06/2006 σύμφωνα με την οποία απελευθερωνόταν το ύψος των συντάξεων («πλαφόν») που προηγούμενα Δ.Σ. είχαν θέσει, ως ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα να απογειωθούν αυτές στο ύψος των 920 €, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα… Κατά τον τρόπο αυτό όμως οι εκροές του Ταμείου αυξήθηκαν κατά 45% περίπου!!!

 

Ακυρώθηκε η προοπτική του ΕΤΑΤ

Οι Διοικήσεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο όνομα της «αυτονομίας» του Ταμείου με μόνη πυξίδα την υπακοή στο «καταστατικό» κι όχι στους νόμους της Πολιτείας και των οργάνων της όχι μόνο δεν εφαρμόζουν π.χ. την διαδοχική ασφάλιση, αλλά είχαν αρνηθεί και την παροχή οικονομικών στοιχείων για την σύνταξη της προβλεπόμενης ειδικής μελέτης από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση – μετά τις αιτήσεις ένταξης στο Ε.Τ.Α.Τ. των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK και Eurobank (υπό όρους) που έγιναν αντίστοιχα στις 21/11/2006, 23/01/2006 και 28/04/2006.

Έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία διάσωσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μέσω Ε.Τ.Α.Τ., γιατί η ως άνω εργοδοτική πρωτοβουλία έμμεσα σηματοδοτούσε και την προθυμία των Τραπεζών να καταβάλουν τότε το κόστος ένταξης των ασφαλισμένων τους στο Ε.Τ.Α.Τ. όπως οι μελέτες θα καθόριζαν. (Όλα τα πιο πάνω τα είχαμε επισημάνει με την ανακοίνωση μας Νο 37/21-05-2010).

Η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ακόμα και δύο χρόνια αργότερα, όταν τα προβλήματα είχαν διογκωθεί και ο αριθμός των εν ενεργεία ασφαλισμένων που «αιμοδοτούσαν» το Ταμείο από 13.000 έφτασαν στις 8.000 θεωρούσε, ως μόνο μέσο σωτηρίας, την ασφάλιση σε αυτό των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων και την επιστροφή, μέσω διεκδικητικών αγωγών κατά των Τραπεζών, όσων είχαν αυτές ασφαλίσει στο επικουρικό Ταμείο του Ι.Κ.Α. μέχρι στις 31/12/2004 (Ψήφισμα της Γεν. Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: 21/06/2008). Πέραν του ότι όμως οι Τράπεζες ενεργούσαν σύμφωνα με το νόμο (3371/05), είχε κανείς ρωτήσει, αν αυτοί οι συνάδελφοι ήθελαν να πάνε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;

Ατυχής ήταν από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και η αντιμετώπιση των πορισμάτων των αναλογιστών για την τύχη του Ταμείου που προέβλεπαν επώδυνα, αλλά αναγκαία μέτρα για την διάσωση του (μείωση συντάξεων – αύξηση ασφαλιστικών εισφορών). Είχαν αρκεστεί (βλ. ανακοίνωση τους Νο 4/6-5-2010) στην παραδοχή του ότι «…με τους κατάλληλους χειρισμούς – στην επενδυτική πολιτική – θα ξεπεράσουμε επιτυχώς το διαφαινόμενο  α δ ι έ ξ ο δ ο»!

Κι όλα αυτά, όταν ως χώρα είχαμε μπει στο 2ο χρόνο της κρίσης με την μνημονιακή πολιτική να εφαρμόζεται απρόσκοπτα στα ασφαλιστικά ταμεία…

Ακόμα και τα συνήθη επιχειρήματα του παρελθόντος για αποτροπή ένταξης στο Ε.Τ.Α.Τ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξαιτίας προβλημάτων συνταγματικότητας του σχετικού νόμου είχαν πια εμφανώς υποχωρήσει μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε της αιτήσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. και Συλλόγων-μελών της που ζητούσαν την ακύρωση της υπαγωγής των τραπεζοϋπαλληλικών ταμείων σε αυτό (Ιούνιος 2010).

Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και οι Σύλλογοι που το στήριζαν ήταν «εγκλωβισμένοι» στην αναμονή της δημιουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, όπως ήταν η σχετική πρόταση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την οποία όμως δεν είχε γίνει καμία μελέτη, αλλά δεν συνοδευόταν και από την παραμικρή εγγύηση αποδοχής ούτε από την πλευρά της Πολιτείας, ούτε από την πλευρά των Τραπεζών.

Για την Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όμως και τους Συλλόγους που την στήριζαν αρκούσε αυτή η πιθανή εξέλιξη, για να αναστείλουν τη λήψη άμεσων και αποφασιστικών μέτρων για την σωτηρία του Ταμείου, αφού δήλωναν «υποχρεωμένοι να αναμείνουν την υλοποίηση της δήλωσης του τότε υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη, που απλώς παρέπεμπε σε διαπραγματεύσεις με την Ο.Τ.Ο.Ε. για την δημιουργία αυτού του παντραπεζικού επικουρικού ταμείου…» (βλ. ανακοίνωση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Νο 4/6-5-2010).

 

Νέα προβλήματα

Αυτές οι ατέρμονες «διαπραγματεύσεις» φαίνεται ότι συνεχίζονται ακόμα… 1,5 χρόνο μετά χωρίς αποτέλεσμα, αφού ουδέν έχει σχετικά ανακοινωθεί από καμία εμπλεκόμενη πλευρά!

Αντίθετα, τα προβλήματα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχουν ραγδαία επιδεινωθεί και πέραν των γνωστών προστέθηκαν και νέα, όπως:

1. Η κατά τα 2/3  μ ε ί ω σ η  της περιουσίας του χαρτοφυλακίου του Ταμείου εξαιτίας του «κουρέματος» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διαθέτει, ύψους περίπου 115 εκ. ευρώ και της «εξαέρωσης» των μετοχών στις οποίες είχε επενδύσει.

2. Της αναμενόμενης απροθυμίας των Τραπεζών να καταβάλουν το κόστος ένταξης στο Ε.Τ.Α.Τ. όπως τους αναλογεί. Το 2006 τα έδιναν. Τώρα;

Τι  προτείνουμε

Σκοπός της παρούσας δεν είναι να αναδείξουμε τα τραγικά λάθη του παρελθόντος από τις διοικήσεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τις συνδικαλιστικές/προσωπικές σκοπιμότητες όσων τις στήριζαν.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν και κυρίως οι  ε ν  ε ν ε ρ γ ε ί α  συνάδελφοι που πληρώνουν την υψηλή τους ασφαλιστική εισφορά στο ΤΑΠΙΛΤ-Ατ ότι αν δεν λάβουμε μέτρα  τ ώ ρ α  η στάση πληρωμών του Ταμείου θα επέλθει σε 4-5 χρόνια…

Η περιορισμένης εξουσίας, προσωρινή Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με πρόσφατη επιβεβαίωση του διορισμού της από το Δικαστήριο, είχε την ευαισθησία να προστρέξει σε όλα τα σωματεία-μέλη του και να ζητήσει εγγράφως τις θέσεις τους για το μέλλον του Ταμείου.

Είναι απορίας άξιο το γιατί σε αυτή την πρόσκληση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-Ατ (η υπ’ αριθμ. 26413/16-9-2011) ανταποκρίθηκαν και απάντησαν γραπτώς μόνο τρία (3) από τα οκτώ (8) σωματεία των εν ενεργεία εργαζομένων, δηλαδή το Σωματείο μας, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής και ο Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Τ.Ε. (πρώην Προσωπικό Εθνοκάρτας).

Θεωρούμε ότι συγκεκριμένη απάντηση χωρίς περιστροφές για το πρόβλημα του μέλλοντος των επικουρικών μας συντάξεων έδωσε μόνο το Σωματείο μας με το υπ’ αριθ. 598/21-9-2011 έγγραφό του που έχετε αυτούσιο την ευκαιρία να δείτε στο site.

Εν συντομεία προτείνουμε όσα είχε επεξεργαστεί και προτείνει το Δ.Σ. του Union στην Γενική Συνέλευση του στις 19/03/2011 (ομόφωνη έγκριση), δηλαδή όσο ακόμα παραμένει αυτόνομο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να υλοποιηθούν άμεσα τα προτεινόμενα από τις αναλογιστικές μελέτες μέτρα.

Επιπλέον επείγουσες καταστατικές τροποποιήσεις (διαδοχική ασφάλιση κλπ) που θα τεθούν προς έγκριση παράλληλα με την διενέργεια αρχαιρεσιών έτσι ώστε το νέο Δ.Σ. να τις υλοποιήσει άμεσα.

Επισημάναμε την επανεξέταση των περιπτώσεων ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είτε στο Ε.Τ.Α.Τ., είτε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (επικουρικό του Ι.Κ.Α.) κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αφού όμως λάβουμε υπ’ όψιν μας τα «σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

 

Νέα  εξέλιξη

Αυτά τα νέα, προβλήματα δεν άργησαν να φανούν σύντομα μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη σύμφωνα με την οποία το έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθε στο εκρηκτικό ποσό των 4,5 δις ευρώ, σε ετήσια βάση!

Αναμένονται άμεσα νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις (κατά 15% μεσοσταθμικά), για να διασωθεί η χορήγηση τους, ενώ ο Υπουργός εξήγγειλε στη Βουλή τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου επικουρικού Ταμείου που θα συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του Ι.Κ.Α. (μισθωτοί), το ΤΕΑΔΥ (δημόσιοι υπάλληλοι), το ΤΑΥΤΕΚΩ (εργαζόμενοι σε Δ.Ε.Κ.Ο. και σε κάποιες Τράπεζες), το ΤΕΑΙΤ (ιδιωτικοί υπάλληλοι), αλλά και το περίφημο Ε.Τ.Α.Τ. (ειδικά ταμεία Τραπεζών). Το υπό ίδρυση Ταμείο θα συγκεντρώσει 3,5 εκ. ασφαλισμένους και η Πολιτεία θα καλύπτει – προφανώς – τα ενδεχόμενα ελλείμματα του, γιατί σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη «όποιο από τα 5 ως άνω Ταμεία δεν επιθυμεί να ενοποιηθεί μπορεί να το ζητήσει εντός 3 μηνών, αλλά στην περίπτωση αυτή θα καλύπτει μόνο του τα ελλείμματα του».

Λεπτομέρειες για το παραπάνω σχέδιο νόμου δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Τα δεδομένα όμως, ήδη, αλλάζουν ριζικά, αφού η  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  ε π ι β ί ω σ η ς  του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (που ούτε εμείς έχουμε αποκλείσει), μέσω της ένταξης του, είτε στο Ε.Τ.Α.Τ., είτε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,  π α ύ ε ι  να υφίσταται.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Διαβάστε επίσης

 2024@Anassa_05Ιουλ2024_014
Ανακ. Union 014/15-07-2024/Βράβευση Αριστούχων “Ηνίοχος” 2022-2023
eurobank_phygital_
Ανακ. Union 013/11-07-2024/Η Γνώμη των Εργαζομένων για τις αμοιβές/παροχές στην Eurobank-To βασικό αίτημά μας για την Ε.Σ.Σ.Ε./2024
123
Ανακ. Union 012/05-07-2024/Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διοίκησης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των στελεχών του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας
20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο