ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 34 / 14-3-07

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 34 / 14-3-2007
 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΑ Η 1η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Union) ΤΗΣ Eurobank ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε (Ο.Τ.Ο.Ε – ΤΡΑΠΕΖΩΝ), ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ), ΜΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 35ωρου ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ (220 – 235€) 
 
          Σήμερα υπεγράφη η πιο πάνω Ε.Σ.Σ.Ε του Σωματείου μας με την Τράπεζα που υλοποιεί και εξειδικεύει την εφαρμογή του άρθρου 10 της κλαδικής Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών της 22-12-2006.
            Δέκα (10) καταστήματα το πολύ (ανάμεσα σ’ αυτά και τα ήδη λειτουργούντα στα Εμπορικά Κέντρα THEMALL και COSMOS Θεσ/κης) θα λειτουργούν με ιδιαίτερο – κατ’ εξαίρεση καθεστώς – ως εξής:
 
      Δευτέρα έως και Παρασκευή
Εργασία: α’ Βάρδια: 7:45’ – 14:45’
Εργασία: β’ Βάρδια: 13:30’ – 20:30’
Συναλλαγές με κοινό (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)
                                  8:00’ – 20:00’
                    Σάββατο
Ωράριο Εργασίας: 10.00’ – 15:30’
Ωράριο Συναλλαγών με κοινό: 10:30’ – 15:00’
(όταν το σύστημα βαρδιών περιλαμβάνει σε μία εβδομάδα εργασία Σαββάτου τότε τα ανωτέρω ωράρια αυξάνονται κατά 90 λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια).
 
            Σύμφωνα με τη κλαδική Σ.Σ.Ε η Τράπεζα ορίζει τα καταστήματα που θα λειτουργούν ως άνω. Με τη δική μας επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε υποχρεούται να ενημερώνει για το καθένα απ’ αυτά, τόσο το Σωματείο μας, όσο την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Θετικά σημεία για τους εργαζόμενους
 
  1. Η προσχώρησή τους στο σύστημα της βάρδιας είναι ο ι κ ε ι ο θ ε λ ή ς και προκύπτει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή τους.
  2. Για όσο εργάζονται με το σύστημα αυτό  θα λαμβάνουν μηνιαίως  επιπλέον: 235 € (οι υπεύθυνοι βάρδιας) και 220 € (οι απλοί εργαζόμενοι).
  3. Ο συνολικός χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης μειώνεται από τα οριζόμενα στη κλαδική Σ.Σ.Ε (2002 – 2003) κατά δύο (2) ώρες, δηλ. καθιερώνεται το 35ωρο.
  4. Ρητά συνομολογείται ότι το σύστημα της βάρδιας που καθιερώνεται δεν συμψηφίζει, τυχόν επιπρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων  για υπεργασία, υπερωρία και ό,τι άλλο προβλέπει η εργατική νομοθεσία.   
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας ενέκρινε ομόφωνα αυτή την Ε.Σ.Σ.Ε και θεωρεί θετική εξέλιξη για την απασχόληση τη λειτουργία αυτών των ε π ι π λ έ ο ν μονάδων, αφού από τα πράγματα θα χρειασθούν και νέες προσλήψεις, αλλά και αξιοποίηση – αναβάθμιση του ήδη υφιστάμενου προσωπικού, που επιθυμεί να εργαστεί μ’ αυτό το σύστημα.
 
Το Δ.Σ του Union Eurobank

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011