ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32 / 8-3-07

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32/ 8-3-2007
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Το UnionEurobank στηρίζει έμπρακτα τους πολυετείς αγώνες των
γυναικών για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία και την εργασία.
 
          Η ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας των δύο φύλων ήταν πάντοτε κυρίαρχα θέματα στις διεκδικήσεις των γυναικών, που δεν μπορούν να περιορισθούν στα όρια ενός φεμινιστικού κινήματος, αλλά ως αιτήματα είναι ευρύτερα και εξαπλώνονται στο σύνολο της κοινωνίας με κύριο στόχο την  εξάλειψη των διακρίσεων σε κάθε πτυχή της ζωής και ειδικότερα για μας, στην εργασία.
          Υπο την έννοια αυτή το Σωματείο μας έχει συγκροτήσει σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ με επικεφαλής, εκλεγμένη συναδέλφισσα, μέλος του Δ.Σ.          
          Παρεμφερής (αλλά όχι ταυτιζόμενη) είναι και η από διετίας ίδρυση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ “MOBBING(ηθική παρενόχληση) που άμεσα θα επαναστελεχωθεί.
          Και επειδή στο συνδικαλισμό πρέπει να ευνοούμε αυτά που λέμε σας παραθέτουμε τον πίνακα με την νεοεκλεγείσα Διοίκηση της ΟΤΟΕ στο πρόσφατο 28ο Συνέδριο της και το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών – γενικών συμβούλων που σε κάθε παράταξη αντιστοιχεί. Δεν είναι τυχαίο που η παράταξη που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Union με τον τίτλο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» έχει  το 2ο πιο ψηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε.
            Φιλοδοξούμε στο διπλασιασμό του ποσοστού μας στο επόμενο Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ο.Ε
 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
Γ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γ.Σ.
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΟΚ)
26
3
11,5
ΔΑΚΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Ν.Δ)
15
2
13,33
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  (Συλλ. ALPHA και τ. Εργασίας )
8
0
0
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΝ)
7
1
14,29
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ (Union)
6
1
16,67
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΚΚΕ)
5
1
20
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4
0
0
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
2
0
0
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
1
0
0
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
1
0
0
 
 Επί του πρακτέου και σε ο,τι αφορά το μείζον ζήτημα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, το Union παρουσίασε σε η μ ε ρ ί δ α (11-12-2005, Χίλτον) το πρόβλημα της «ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας»  και τους «τρόπους αντιμετώπισης», με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων (νομικής συμβούλου, ψυχολόγου) και εκπροσώπων των ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Γ.Σ.Ε.Ε, Ο.Τ.Ο.Ε, Ε.Κ.Α).
          Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε, αφού αξιοποιήσουμε και τα πρώτα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας που κάναμε σε επίπεδο Τράπεζας, έστω και σε πολύ μικρό δείγμα ανταπόκρισης.
          Από την άλλη πλευρά οι γυναίκες «κατάκτησαν με το σπαθί τους» τις κορυφές μεγάλων και επώνυμων εταιρειών σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η “Grant Thornton” (Διεθνής Οργανισμός Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων) με αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας, όπου  7 στις 10 επιχειρήσεις επιλέγουν γυναίκες για να στελεχώσουν τις ηγετικές τους θέσεις.  
Η συμμετοχή των γυναικών σ’ αυτές τις θέσεις ευθύνης στη χώρα μας ανέρχεται στο ποσοστό 22% και είναι υψηλότερη από προηγμένες χώρες, όπως: Η.Π.Α (20%), Σουηδία, Βρετανία (19%), Γερμανία (16%), Ισπανία (14%), Ολλανδία (9%), Ιαπωνία (6%)…
          Δεν είναι όμως μόνο ο συνδυασμός: «γυναίκα και εργασία/σταδιοδρομία», αλλά και ο πιο δύσκολος με τη προσθήκη του θεμελιώδους κυττάρου της κοινωνίας που είναι η οικογένεια, άρα και ο ρόλος: γυναίκα – μητέρα.
            Κι εδώ υπήρχαν και υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί οι πιο πάνω έννοιες δύσκολα συνδυάζονται.
          Στη κατεύθυνση του εναρμονισμού της διπλής αυτής δραστηριότητας/ιδιότητας της γυναίκας και στα όρια της επιχείρησης που εργαζόμαστε το Union έχει συμβάλει αποφασιστικά σε μία σειρά επιμέρους κατακτήσεων, που αντανακλούν θετικά στον αγώνα των γυναικών – συναδέλφων, όπως:
1.                  Με τον Κανονισμό Εργασίας που υπέγραψε με την Τράπεζα (12-9-2000) θεσμοθετείται ως μοναδικό κριτήριο στις τοποθετήσεις – αναθέσεις καθηκόντων τα ουσιαστικά προσόντα και η ικανότητα των υπαλλήλων.
2.                  Ρυθμίστηκε το θέμα της συνυπηρέτησης των συζύγων – υπαλλήλων, στον ίδιο Κανονισμό.
3.                  Με την Επιχειρ. Συλλ. Σύμβαση (ΕΣΣΕ) Union – Τράπεζας της 3-1-2002 καθιερώθηκε το επίδομα γέννησης τέκνων που επεκτάθηκε με την Ε.Σ.Σ.Ε της 11-4-2003 και αυξήθηκε με την ΕΣΣΕ στις 30-6-2004.
4.                  Με το από 20-1-2000 γραπτό υπόμνημά μας προς την Τράπεζα καθιερώσαμε το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού και με την ΕΣΣΕ της 30-11-2005 το αυξήσαμε στα 215 ευρώ.
5.                  Με το από 4-9-2000 γραπτό υπόμνημά μας προς την Τράπεζα ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις της Εθν. Συλλ. Σύμβασης Εργασίας για την άδεια μητρότητας, άδεια φροντίδας υιοθετημένων μελών, άδεια γέννησης τέκνου, άδεια ασθένειας εξαρτημένων μελών.
6.                  Με την ΕΣΣΕ της 11-9-2003 επεκτάθηκε το επίδομα τοκετού της ALICO και στις άγαμες μητέρες – συναδέλφους.
7.                  Με την από 30-6-2004 ΕΣΣΕ αυξήθηκε το βοήθημα γάμου των υπαλλήλων.
8.                  Με την από 30-11-2005 ΕΣΣΕ καθιερώσαμε επίδομα οικονομικής ενίσχυσης των πολυτέκνων συναδέλφων.
9.                  Με την ίδια ΕΣΣΕ καθιερώσαμε επίδομα οικονομικής ενίσχυσης των συναδέλφων με τέκνα «ειδικών αναγκών».
Στις πιο πάνω θεσμικές μας κατακτήσεις θα πρέπει να προστεθούν και μία σειρά συνδικαλιστικών παρεμβάσεων για την προστασία της μητρότητας (απασχόληση, άδειες, ωράριο) για κάθε σχετική περίπτωση που μας έχει γνωστοποιηθεί.
          Κλείνοντας αυτή τη παρέμβασή μας για την  παγκόσμια ημέρα της γυναίκας  θεωρούμε ότι κι εμείς μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα γι’ αυτήν στο δικό μας περιωρισμένο τομέα ευθύνης και σίγουρα θα έχουμε περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον, αρκεί και οι ίδιες οι γυναίκες – συνάδελφοι να ενεργοποιηθούν πιο πολύ στις τάξεις του Σωματείου μας.
 
       Πρώτο βήμα στη κατεύθυνση αυτή και για να βρεθούμε πιο κοντά είναι η ευκαιρία της  δωρεάν παρακολούθησης της θεατρικής παράστασης (θέατρο «Γκλόρια» – Ιπποκράτους): «Τρελές γαζέλες σε ψηλά τακούνια» με τις κορυφαίες ηθοποιούς, Άννα Ανδριανού και Μαρία Γεωργιάδου που θα δοθεί την  Παρασκευή 16-3-2007  και στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή εκατό (100) γυναίκες – συνάδελφοι!
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
     Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας Ισότητος
                                     Στάθης Χαρίτος                         Σοφία Γεωργούδη

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011