AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 127 / 18-1-06

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Νέα επιτυχία του Union Eurobank , μετά την Ε.Σ.Σ.Ε του 2005. Υπογράψαμε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) με τη Διοίκηση της Τράπεζας που ρυθμίζει άριστα το ειδικό ωράριο εργασίας και συναλλαγών στις δύο (2) τραπεζικές μονάδες της στα εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσ/κης αντίστοιχα, « The Mall Of Athens » και « Mediterranean Cosmos », Καλύπτοντας πλήρως τα υφιστάμενα δικαιώματα και συμφέροντα του Προσωπικού, αλλά και διευρύνοντάς τα εντυπωσιακά, αφού:

•  Καθιερώσαμε σύστημα σε βάρδιες εργασίας, με 5νθήμερη απασχόληση, συνολικής –
εβδομαδιαίας διάρκειας 35 ωρών, δηλ. κατά δύο (2) ώρες λιγότερη απασχόληση από το προβλεπόμενο και ισχύον τραπεζικό ωράριο, για τους εργαζόμενους σ’ αυτές τις δύο μονάδες της Τράπεζας ( Mall και Cosmos ).
•  Μειώσαμε το ωράριο συναλλαγών με το κοινό κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (από τις προβλεπόμενες 32 ώρες στις 30 ώρες) για τις δύο βάρδιες των εργαζομένων και κατά επτά (7) ώρες την εβδομάδα για την άλλη βάρδια εργασίας.
•  Θεσπίσαμε υψηλό – μηνιαίο επίδομα (πρόσθετη παροχή, μη συμψηφιζόμενη με οιαδήποτε υφιστάμενη) για όλους τους εργαζόμενους με το σύστημα αυτό, ύψους, ευρώ 220 και για τους υπεύθυνους βάρδιας, ευρώ 235.
•  Οι εν λόγω μονάδες δεν θα λειτουργούν ούτε Κυριακές, ούτε Αργίες, αλλά μόνο Σάββατο με την υποχρέωση της Τράπεζας να παρέχει – σ’ αυτή τη περίπτωση – ρεπό τη Δευτέρα και ό,τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία για επιπλέον αμοιβές (υπερεργασία, υπερωρία κ.λ.π).
•  Απαραίτητη προϋπόθεση απασχόλησης εργαζομένων σ’ αυτές τις δύο (2) μονάδες εργασίας είναι η γραπτή συγκατάθεσή τους.
•  Προβλέπεται η ισχύς οιασδήποτε σημερινής ή μελλοντικής ευνοϊκότερης ρύθμισης για το ίδιο θέμα, από όποια πηγή Δικαίου και να προέρχεται αυτή, μη αποκλειόμενης νεώτερης ρύθμισης μέσω κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας με τη σημερινή απόφαση του Δ.Σ. απέδειξε ότι στο κατάλληλο χρόνο, με τη δέουσα διαπραγματευτική ικανότητα και με κύριο όπλο τον εποικοδομητικό διάλογο, όχι μόνο κατοχύρωσε το υφιστάμενο ωράριο εργασίας και συναλλαγών που προβλέπει η κλαδική Σ.Σ.Ε ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 2002-03 (άρθρο 5), όπως ρητά στη πιο πάνω σύμβασή μας δεσμεύεται η Τράπεζα, αλλά για τους εργαζόμενους στο « Mall » Αθήνας και « Cosmos » Θεσ/κης το μ ε ί ω σ ε κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (35ωρο) με την ευχή η Ο.Τ.Ο.Ε να πετύχει των πανελλαδική/ παντραπεζική επέκτασή του.
Σε ότι μας αφορά (πεδίο ευθύνης μας η Τράπεζα, ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική της οργάνωση) δεν πέρασαν οι τελευταίες ενορχηστρωμένες αναφορές Κυβέρνησης και Εργοδοτών για διεύρυνση του ωραρίου – συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων κ.λ.π, διά στόματος:

•  Του Υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη («Απογευματινή», 9-1-2006)
•  Του Προέδρου της ALPHA BANK , κ. Ι. Κωστόπουλου (Τραπεζικό Συνέδριο « Economist », 8-12-2005).
•  Του Προέδρου της Ε.Ε.Τ και της Εθνικής Τράπεζας κ. Τ. Αράπογλου (15-12-2005)
•  Αλλά – κυρίως – και της ηγεσίας της Τράπεζάς μας (κ.κ. Ν. Νανόπουλος, Β. Μπαλλής, Ν. Καραμούζης ) που σε συνάντηση με δημοσιογράφους στις 15-122005, δήλωνε: «…εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε διεύρυνση του ωραρίου μετά τις αλλαγές που προωθούνται στο ωράριο του Δημοσίου».
Δεν πέρασε όμως και η κινδυνολογία των κατ’ επάγγελμα καιροσκόπων και εντός της Τράπεζας συνδικαλιστικών μας αντιπάλων, άλλων μεν, πιο μικρών δε Συλλόγων, που ως μοναδική λύση πρότειναν το «κλείσιμο» αυτών των δύο μονάδων της Τράπεζας, άσχετα αν εδώ και 25-30 χρόνια λειτουργούσαν τέτοιες μονάδες άλλων Τραπεζών, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί ουδείς! Δεν πέρασαν όμως και οι προτάσεις κάποιων «πεφωτισμένων» ηγετών της Ο.Τ.Ο.Ε, που ενώ είχαν λύσει τα αντίστοιχα προβλήματα στις Τράπεζές τους (προγενέστερα και με απόλυτη μυστικότητα) πρότειναν για μας και προκειμένου να λειτουργήσει το « Mall » και ο « Cosmos » με βάρδιες και Σάββατο να…προσληφθούν εξωτραπεζικο ί υπάλληλοι , με ότι αυτό σημαίνει για την μείωση της απασχόλησης στις Τράπεζες και του συνδικαλιστικού κινήματος που δραστηριοποιείται σ’ αυτές!
Η ρύθμιση που μ’ αυτή την Ε.Σ.Σ.Ε πέτυχε το Σωματείο μας ικανοποιεί απόλυτα τους εργαζόμενους – μέλη μας, που τους αφορά, είναι απολύτως σύννομη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των νόμων 1876/1990 (άρθρα 2 και 10) και 1892/1990 (άρθρο 40), που ψηφίστηκαν με το ιδιαίτερο ειδικό βάρος της τότε Οικουμενικής Κυβέρνησης και συνάδει πλήρως με τη συνδικαλιστική δεοντολογία αφού αντιγράφει από της ουσίας την από 12-7-2001 αντίστοιχη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που ρυθμίζει το ειδικό ωράριο στη μονάδα της που λειτουργεί στο αεροδρόμιο « Ελευθ. Βενιζέλος» (βάρδιες, Σάββατα, αλλά και Κυριακές και Αργίες), που τελεί υπό την απόλυτη έγκριση και σύμπραξη της Ο.Τ.Ο.Ε
Τέλος η προκείμενη Ε.Σ.Σ.Ε Union Eurobank – Τράπεζας αποτελεί φυσικό επόμενο της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. για το ίδιο θέμα που ελήφθη στις 5-12-2005.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Union Eurobank

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011