Επιστολή του Union Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σχετ.5)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Αθήνα, 17/10/2011

Α.Π.: 618

 

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Γιώργο Κουτρουμάνη

 

Κοιν.: α) Γενική Γραμματεία Κ.Α., κ. Αθηνά Δρέττα

β) Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ, κ. Χρήστο Μπουρσανίδη

 

Θέμα: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας

 

Σχετ.: Το με Α.Π. 487/1-4-2011 έγγραφο μας

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Με τον εν θέματι Κανονισμό είναι σαφής η πρόθεση σας για «εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση της υγείας του».

Επί της ουσίας όμως πρόκειται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, για εξίσωση των παροχών υγείας προς τα κάτω ανεξάρτητα από τα οικονομοτεχνικά, καταστατικά και αναλογιστικά στοιχεία του κάθε επιμέρους Κλάδου Υγείας/Τομέα Ασθενείας.

Συγκεκριμένο παράδειγμα ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και ο Τομέας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Τράπεζες) για τους οποίους ενιστάμεθα, αφού:

1)      Ο Τομέας δεν επιδοτείται από κρατικό ή κοινωνικό πόρο και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

2)      Τα έσοδα του Τομέα βασίζονται αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων-εργοδοτών, που είναι οι 14 μετέχουσες Τράπεζες.

3)      Ο Ισολογισμός του Τομέα είναι σφόδρα πλεονασματικός, με αποθεματικό περί τα 480 εκ. €!

4)      Οι εργοδότριες Τράπεζες καλύπτουν και το σύνολο των εξόδων λειτουργίας, αφού καταβάλουν τους μισθούς του απασχολουμένου Προσωπικού και των ελεγκτών ιατρών του Τομέα.

5)      Μετά την συγχώνευση του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ο Τομέας Υγείας μας επιβαρύνεται και με υπερβολικά έξοδα λειτουργίας που αφορούν το σύνολο του ΤΑΥΤΕΚΩ και δεν το αφορούν. Μόνο στον τελευταίο χρόνο αυτή η επιβάρυνση ανήλθε στα 1,2 εκ. €!

6)      Με το υφιστάμενο πλεόνασμα στο αποθεματικό του Τομέα θα περίμενε κανείς οι βαρύτατες περιστολές των παροχών υγείας που ούτως ή άλλως ήταν κοστολογημένες πολύ πιο κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς να συνοδευόντουσαν από δραστική  μ ε ί ω σ η  των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, που ανέρχονται στα 55 εκ. € και 27 εκ. € αντιστοίχως, δηλαδή περί τα 82 εκ € ετησίως!!!

7)      Σε περίοδο οικονομικής αστάθειας και περικοπών στις αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αύξησης των φόρων και των έκτακτων εισφορών κλπ, δημιουργείται νέο πρόβλημα επιβίωσης των πλέον ασθενών οικονομικά εξ αυτών με την περιστολή και εξαφάνιση σειράς  α ν ε λ α σ τ ι κ ώ ν  παροχών υγείας που θα πρέπει να καταβληθούν εξ ιδίων πόρων των ασφαλισμένων, αφού δεν μπορούν να διακοπούν χωρίς κίνδυνο της υγείας και της ζωής τους…

8)      Η Πολιτεία και το Υπουργείο έχει καθήκον και υποχρέωση να βάλει τάξη στην αναρχία και την σπατάλη στον τομέα της Υγείας, να σπάσει τα «κυκλώματα» που την λυμαίνονται και να στείλει στη Δικαιοσύνη όσους με «αδικαιολόγητο πλουτισμό» εκμεταλλεύτηκαν κοινωνικούς πόρους. Αυτό δεν γίνεται όμως με ένα ενιαίο σχέδιο Κανονισμού που τους «τσουβαλιάζει» όλους ανεξαρτήτων υπαιτιότητας στο ίδιο «σακί».

9)      Οι ασφαλισμένοι στον Τομέα του τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ δεν θα χάσουν μόνο τις παροχές που είχαν στο Ταμείο Υγείας τους, αλλά και μέρος ή το σύνολο των συμπληρωματικών παροχών που είχαν πετύχει με ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, μέσω των εργοδοτριών τους Τραπεζών, γιατί αυτά πλέον θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα και είναι βέβαιο ότι οι παραπαίουσες οικονομικά Τράπεζες θα προβούν σε αντίστοιχες ή μεγαλύτερες περικοπές στις δαπάνες υγείας που μέχρι σήμερα κάλυπταν.

10)  Αν επικρατήσει η ως άνω άδικη και ισοπεδωτική λογική που δεν λαμβάνει υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα κάθε χώρου (αυτούς που πληρώνουν και αυτούς που δεν πληρώνουν) τότε είναι προτιμότερο να καταργηθεί η ένταξη μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ και να επανέλθει το Ταμείο μας στην προηγούμενη μορφή του διαχειριζόμενο το ίδιο τα αποθεματικά του, το ύψος και η διάρκεια των οποίων θα καθορίζουν με αναλογιστικές μελέτες την πολιτική των δαπανών και  παροχών του.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Γνωρίζουμε ότι είστε και πολυάσχολος και πολύ «πιεσμένος». Ταυτόχρονα όμως έχουμε διακρίνει ότι διακατέχεστε από αίσθημα  δ ι κ α ί ο υ  και ανθρωπιάς που έτυχε και λαϊκής επικύρωσης στις προηγούμενες εκλογές.

Δεν είναι δυνατόν για την οποιαδήποτε δικαιολογία και εν ονόματι του οποιουδήποτε κόστους (που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει μελετηθεί) να  κ α τ α ρ γ ε ί τ ε  εντελώς τουλάχιστον επτά (7) παροχές του Ταμείου μας με την ψευδεπίγραφη δικαιολογία της «ισότιμης πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας»!!!

Αυτές αφορούν αδύνατους κρίκους του πληθυσμού, όπως στις περιπτώσεις:

1)      Βοηθήματος συμπαράστασης ανήμπορων ασφαλισμένων που μπορείτε μέσω των αρμόδιων υγειονομικών αρχών να επιβεβαιώσετε την ανικανότητα τους για αυτοσυντήρηση ή όχι και να μην διακόψετε την μηνιαία παροχή που πληρώνουν σε άτομα που τους φροντίζουν (550 € το μήνα).

2)      Επιδότησης ημερών ασθενείας και τοκετού.

3)      Βοηθήματος κλιματοδιαιτητικής αγωγής (σύνολο ετησίως 410 €).

4)      Αμοιβών καθηγητού-ιατρού (130 €).

5)      Αμοιβών νοσοκόμας για ενέσεις (9,00 €).

6)      Κατασκηνώσεων παιδιών ασφαλισμένων.

7)      Εξόδων κηδείας (συνολικού ύψους μέχρι 2.900 €).

Δεν θα σας κουράσουμε με λεπτομερείς αναφορές στις περικοπές δαπανών υγείας που προβλέπει το σχέδιο του νέου Κανονισμού με αντιεπιστημονικά και αυθαίρετα κριτήρια, όπως π.χ. προληπτικός έλεγχος χοληστερόλης ανά 5ετία ή ανά 3ετία, κολονοσκόπηση άνω των 50 ετών ανά 5ετία (επιβάλλεται ετήσιος έλεγχος) κλπ ή στις αυξήσεις στο ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα, στα υγειονομικά-αναλώσιμα υλικά, στη συμμετοχή στις παρακλινικές εξετάσεις κλπ.

 

Θα σταθούμε μόνο στην προσοχή σας για την μη κατάργηση της δυνατότητας της ελεύθερης επιλογής ιατρού με τον περιορισμό αυτός να αμείβεται πάντα με το εκάστοτε κρατικό τιμολόγιο. Αντίστοιχη με τη επιλογή του ιατρού της εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου είναι η δυνατότητα του τελευταίου να επιλέγει τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με τον περιορισμό το κόστος να είναι πάντα σύμφωνο με το κρατικό τιμολόγιο.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου σας θα συμφωνήσουν με τις ενδεικτικά αναφερόμενες ως άνω επισημάνσεις μας οι οποίες ουδέν επιπλέον κόστος επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, ειδικότερα για τον Τομέα Υγείας του τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για τον οποίο αναφερόμαστε, στο πλαίσιο του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στο σημείο αυτό εκφράζουμε και το παράπονο της μη απάντησης στο έγγραφο μας με Α.Π. 487/1-4-2011 σχετικό με τα «Προβλήματα λειτουργίας ΤΑΥΤΕΚΩ που αφορούν τον Τομέα Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές και Άλλων Τραπεζών» και το οποίο είχαμε παράλληλα κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Μένουμε με την απορία γιατί βάλλεται ένας πλεονασματικός Τομέας Υγείας, όπως το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και οι συνεπείς ασφαλισμένοι σε αυτόν που τηρουμένων των αναλογιών δεν έχουν δώσει λαβές για κακοδιαχείριση, παρατυπίες και ελλείμματα.

Αν ευσταθεί δε η δημοσιευθείσα στον Τύπο (Μάιος 2011) πληροφορία ότι στο Ταμείο μας (χρήσεις 2000 έως και 2005) υπήρξαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (μη παρακράτηση και απόδοση φόρου για καταβολές εξόφλησης τιμολογίων κλινικών και ιατρικών κέντρων) ή άλλες παραβάσεις, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά, όπως και για την τύχη της εισαγγελικής έρευνας για δημοσιευμένες παραβάσεις σε άλλους Κλάδους και Τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ουδεμία αντίρρηση οι υπαίτιοι ατασθαλιών να τιμωρηθούν παραδειγματικά! Όχι όμως και οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο μας που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και δικαιούχοι της προστασίας της Πολιτείας και του Κράτους πρόνοιας στις δαπάνες του οποίου συμμετέχουν…

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και το χρόνο σας. Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση/πληροφορία.

 

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank

 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Στάθης Χαρίτος                                        Γιάννης Σιδεράτος

 

 

 

Διαβάστε επίσης

fek17
Ανακ. Union 187/11-01-2024/Οι βλαπτικές μεταβολές του νέου ασφαλιστικού Νόμου 5078/2023-ΦΕΚ Α 211/20-12-2023 που επηρεάζουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ειδικότερα το Τ.Ε.Α. EUROBANK
aa_252863_411140_type13262
Ανακ. Union 182/14-12-2023/Κάτω τα χέρια από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης-Ηχηρή παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε.
223591
Ανακ. Union 159/25-09-2023/Αναδρομικά ΕΦΚΑ-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 2018
e-efka-768x462
Ανακ. Union 144/16-06-2023/Εισφορές ΕΦΚΑ
Kataskhnwsh_eikastiko4
Ανακ. Union 143/02-06-2023/Kατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2023-Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ
224871
Ανακ. Union 111/23-01-2023/Επικουρική Ασφάλιση νέων συναδέλφων κάτω των 35 ετών - Το νέο Ταμείο ΤΕΚΑ ή το παλιό ΕΦΚΑ;