ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 96 / 15-09-2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η αλήθεια για την συνεργασία των Σωματείων στις δύο (2) Τράπεζες

 

Αντί άλλης απαντήσεως (σε αυτή τη φάση) στην από 12/09/2011 ανακοίνωση του Συλλόγου εργαζομένων (πρώην Εργασίας) σας κοινοποιούμε την απάντηση μας στην υποτιθέμενη «σύσκεψη» των Σωματείων.

Τονίζουμε ότι μόνο οι δημόσιες ανακοινώσεις δεσμεύουν τα Σωματεία. Είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των Σωματείων και διαβάζουν προσεκτικά τις τοποθετήσεις τους, γιατί οι καιροί είναι «πονηροί».

Για μία ακόμη φορά δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση: Εμείς έχουμε και τη δύναμη και τον αριθμό των μελών, τη γνώση, την εμπειρία και την αποφασιστικότητα για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα-συμφέροντα του συνόλου των εργαζομένων στην Eurobank που οι διάσπαρτες και υποβολιμαίες «φήμες» – διαρροές, τα αμφισβητούν…

 

Αθήνα, 07/09/2011

Α.Π.: 589

Προς: Ενωτικό Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας E.F.G. EurobankErgasias

Υπ’ όψιν Προέδρου Δ.Σ., σδ Γιάννη Κουτσογιάννη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (02/09/2011)

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε για την ως άνω πρόσκλησή σας και για το περιθώριο διαλόγου που ανοίγετε μεταξύ των δύο (2) σωματείων μας μετά από μία άγονη 10ετία.

Α. «Προσχηματική πρόταση συνεργασίας»

Έχουμε επισημάνει έγκαιρα (ανακοίνωση μας Νο 52/1-11-2010) τον «μέγιστο κίνδυνο των επικείμενων τραπεζικών συγχωνεύσεων» σε αυτό το κρίσιμο για την Οικονομία και τη Χώρα πλαίσιο.

Είχαμε πει ότι «τα σωματεία – μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε. θα κληθούν να αναλάβουν βαρύτατο φορτίο αν και εφόσον επέλθουν τετελεσμένα στα ως άνω σοβαρότατα ζητήματα υπό το βάρος των πρόσφατων (τότε) αντεργατικών Νόμων της Κυβέρνησης: 3845/2010, 3846/2010, 3863/2010 και 3871/2010 που εκτελούν τις επιταγές του «Μνημονίου» και επιδιώκουν τη σμίκρυνση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, δηλαδή του εργατικού κόστους κυρίως, χάριν της υποτιθέμενης ανταγωνιστικότητας».

Τονίζαμε δε ότι «οι εποχές επιτάσσουν ΕΝΟΤΗΤΑ και δραστικό περιορισμό των επιμέρους διαφορών συνδικάτων και παρατάξεων».

Στην ίδια δημόσια τοποθέτηση μας είχαμε μάλιστα «προφητέψει» το τέλος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.) που επήλθε. Η δημιουργία «αισθήματος ανασφάλειας δικαίου στους μισθωτούς» που ήταν άμεση συνέπεια των νομοθετικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης υπό την καθοδήγηση της Τρόικας και των εργοδοτών με την επίκληση της κρίσης χρέους της χώρας, σήμερα εντείνεται με την επέκταση της κρίσης στις Τράπεζες.

Μας απαντήσατε δημόσια με την από 15/11/2010 ανακοίνωση σας διαφωνώντας και με τις επισημάνσεις και με τις θέσεις μας. Χαρακτηριστικά μας επισημάνατε:

«Η πρόσκληση συνεργασίας προς τα σωματεία του χώρου είναι πρόχειρη – προσχηματική, και γίνεται καθαρά υπό το κράτος των εξελίξεων και των συνεπειών από μία ενδεχόμενη συγχώνευση που θα είχαν αρνητικά αποτελέσματα για το σωματείο σας».

Β. Διαφωνία στο μισθολογικό

Για να χαράξουμε δε «τα σωματεία κοινή στρατηγική για την επόμενη μέρα της συγχώνευσης EurobankAlpha Bank», όπως λέτε στην από 02/09/2011 πρόσκληση σας προφανώς πρέπει να έχουμε κοινές θέσεις στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Εσείς υποδεχτήκατε την ως άνω συγχώνευση με την από 30/08/2011 ανακοίνωση σας με πρώτο ζητούμενο εκ μέρους σας την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου «όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους της Alpha Bank» και για το σύνολο των σημερινών εργαζομένων στην Eurobank.

Την ίδια θέση επαναλάβατε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Τ.Ο.Ε. την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2011, όπως πολλές φορές έχετε κάνει κατά το παρελθόν σε σειρά ανακοινώσεων σας.

Όπως σας απαντήσαμε στην ίδια συνεδρίαση θεωρούμε ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων της Eurobank, όπως ακριβώς αυτά διαμορφώθηκαν από το 2000 και μετά  θ ί γ ο ν τ α ι  από την μετάβαση τους σε αυτό το καθεστώς αμοιβής εργασίας.

Τονίσαμε ότι στο χώρο μας έχει συμβατικά αποκλειστεί το ενδεχόμενο της οικονομικής βλαπτικής μεταβολής για κάθε εργαζόμενο.

Κατά συνέπεια ούτε εδώ υπάρχει βάση συμφωνίας μας.

Γ. Διαφωνία στα εργασιακά

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι διαφορές στα εργασιακά καθεστώτα των δύο (2) Τραπεζών. Με τη συγχώνευση το ως άνω ζήτημα αναδεικνύεται, ως το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα για την συνύπαρξη τους. Η δική μας η θέση έρχεται να υπερασπιστεί τη ρύθμιση που ισχύει για τους συναδέλφους της Eurobank, αφού μέσω αυτής έχει διαμορφωθεί η σημερινή υπηρεσιακή και μισθολογική τους θέση. Η δική σας άποψη είναι αντίθετη.

Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο, η στάση μας πρέπει να καθοριστεί από την ισοπολιτεία για τους δύο (2) πληθυσμούς κι αυτή έχει ως προϋπόθεση ένα ε ν ι α ί ο Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού στις δύο (2) υπό συγχώνευση Τράπεζες.

Δ. Διαφωνία για εθελούσια έξοδο

Στο ζήτημα της προστασίας της απασχόλησης φαίνεται να συμφωνούμε στο ότι υπάρχει πρόβλημα για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Στο τι αντιπροτείνουμε όμως στο πρόβλημα του πλεονάζοντος Προσωπικού και των επικαλύψεων στο Δίκτυο και στις Κεντρικές Μονάδες υπάρχει ρητή διαφωνία.

Εσείς διαφωνείται, τόσο με τους άξονες του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού της Eurobank του Οκτωβρίου του 2004, όσο και «γενικά με τα Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου που στηρίζονται κατά βάση στην αποζημίωση απόλυσης, γιατί έμμεσα είναι απολύσεις, όταν γίνονται πριν από την κανονική αποχώρηση κάθε εργαζόμενου, λόγω συνταξιοδότησης», όπως χαρακτηριστικά τονίζετε στην ανακοίνωση σας της 23 Ιουνίου 2010.

Στην πράξη όμως η συντριπτική πλειοψηφία των μελών σας έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας εθελούσιας εξόδου ή και της αντίστοιχης οικειοθελούς παραίτησης λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και απεχώρησαν. Κάποιοι εξ αυτών ήταν και ενεργά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου σας.

Αντίθετα εμείς θα στηρίζαμε ευθέως ένα προαιρετικό Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου και για το σύνολο μάλιστα του Προσωπικού της Eurobank με τις παροχές που ανακοίνωσε η Τράπεζα, μέσω της ανακοίνωσης της Νο 0014/4-10-2004, γιατί διαβλέπουμε το πραγματικό πρόβλημα του πλεονάζοντος Προσωπικού που θα δημιουργηθεί την επομένη της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών και την ανάγκη να προτείνουμε λύσεις…

Φυσικά, δεν είμαστε αντίθετοι, μετά την νομική συγχώνευση των δύο Τραπεζών, να υπαχθεί και ο πληθυσμός της Eurobank στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Τ.Α.Π. που ισχύει για τους συναδέλφους της Alpha Bank στο πλαίσιο ενός ενιαίου Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου με ευνοϊκά κίνητρα για όλους τους εργαζόμενους…

Ενώ γνωρίζετε ότι οι πιο πάνω διαφορές μας είναι ουσίας για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων που εκπροσωπούμε, έχουν δε εκφραστεί δημόσια εκατέρωθεν και μάλιστα έχουν αποτελέσει αντικείμενο ένδικης και πολυετούς διαμάχης που με πρωτοβουλία σας είχε ξεκινήσει, μας καλείτε σε μία συνάντηση που θα αναζωπυρώσει παλιές διαφορές σε δραματική όμως για τους εργαζόμενους φάση που οι ίδιοι προτάσσουν το εργασιακό τους μέλλον κι όχι την συνδικαλιστική πρωτοκαθεδρία κάποιων.

Το σύνθημα της ενοποίησης των Σωματείων στο πλαίσιο της ενιαίας Τράπεζας (μία Τράπεζα – ένας Σύλλογος εργαζομένων) έχει απαντηθεί από σας αρνητικά, αφού πριν την συγχώνευση της τ. Τράπεζας Εργασίας με την Eurobank είχατε αρνηθεί σχετική μας πρόσκληση ενοποίησης με απόφαση του Δ.Σ. σας στην οποία μετείχατε και οι υπογράφοντες την προς σε μας πρόσκληση της 02/09/2011…

Όταν, μάλιστα, έχετε προκρίνει την μετάβαση μας στο θεσμικό καθεστώς των όρων εργασίας και αμοιβής που σήμερα ισχύει στην Alpha Bank, τότε εύλογα διερωτώμεθα τι μας θέλετε, για να επισφραγίσετε την προειλημμένη απόφαση σας για την ενοποίηση του Συλλόγου σας με τον αντίστοιχο, πλέον αντιπροσωπευτικό της Alpha Bank;

Αυτή η επικείμενη ενοποίηση που ακούμε καθημερινά και από μέλη του Συλλόγου σας, μακάρι, να λειτουργήσει και υπέρ τους.

Από την πλευρά μας και σε εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου μας θα υλοποιήσουμε τις δημόσιες δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Δελτίο Τύπου της 28/08/2011, με το οποίο υποδεχτήκαμε τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών και κυρίως τη δήλωση μας: «…π ρ ο α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο για την ομαλή έκβαση της ως άνω επιχειρηματικής κίνησης είναι να μην υπάρξουν απολύσεις εργαζομένων και να μην ανατραπούν οι γραπτές συμφωνίες – επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας – του Σωματείου μας με τη Διοίκηση της Eurobank».

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Διαβάστε επίσης

eurobank_phygital_
Ανακ. Union 013/11-07-2024/Η Γνώμη των Εργαζομένων για τις αμοιβές/παροχές στην Eurobank-To βασικό αίτημά μας για την Ε.Σ.Σ.Ε./2024
123
Ανακ. Union 012/05-07-2024/Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διοίκησης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των στελεχών του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας
20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο
shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;