ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 89 / 07-11-2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email


Το ως άνω, αναμενόμενο, Πρόγραμμα ήδη έχει ανακοινωθεί, αφού πήρε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Δ.Σ. του Τ.Χ.Σ., την εποπτεύουσα αρχή DGComp., το Δ.Σ. της Τράπεζας και το Υπουργείο Οικονομικών!
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η πρόταση της Τράπεζας έλαβε υπόψη της ό λ ο υ ς  τους άξονες που έγκαιρα είχαμε καταθέσει ενώπιων της και σας έχουν γνωστοποιηθεί με τις ανακοινώσεις μας Νο 79/12-09-2013 και ειδικότερα με την Νο 84/24-10-2013.
Μπορεί όλες οι προτάσεις μας να μην έγιναν αποδεκτές κυρίως από την πλευρά της Τρόικας, αλλά το σύνολο των επιχειρημάτων μας έγινε αντιληπτό και αποδεκτό.
Υπενθυμίζουμε ότι το Σωματείο μας κατέθεσε  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  και μπήκε στο  δ ί λ η μ μ α  της έναντι αυξημένης αποζημίωσης και δέσμης κινήτρων αποχώρησης του Προσωπικού.
Δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού και της άρνησης, γιατί συνεκτίμησε την  ρ ε υ σ τ ό τ η τ α  που επικρατεί στην χώρα και στο τραπεζικό σύστημα προβάλλοντας το αντικειμενικώς ορθό για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους.
Εννοείται ότι την συμβουλή μας την δίνουμε σε κάθε μέλος μας που επικοινωνεί μαζί μας κυρίως για ασφαλιστικά θέματα που μας αφορούν (κύρια και επικουρική σύνταξη, ασφάλιση υγείας).
Φυσικά ανάλογα πράττει και κάθε Σωματείο του χώρου μας που έχει μέλη που τα αφορούν το Πρόγραμμα.
Το όλο ζήτημα δεν είναι, ά σ π ρ ο – μ α ύ ρ ο.
Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση δεν μπορεί να προδικάσει, ούτε την εξέλιξη της χώρας και του τραπεζικού συστήματος από την πλευρά της βιωσιμότητας, ούτε την αντίστοιχη εξέλιξη θέσεων εργασίας, μισθών και συντάξεων.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος πρέπει να κρίνει ατομικά και οικογενειακά την περίπτωση του.
Τι τον συμφέρει και τι όχι.
Δεν πρέπει να παρασύρεται με το τι κάνει ο διπλανός του.
Ουδείς πρέπει να τον πιέζει στο τι θα αποφασίσει. (Θα είμαστε αμείλικτοι σε κρούσματα εκφοβισμού).
Το Πρόγραμμα είναι και ανακοινώθηκε ότι είναι ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς (και όχι αναγκαστικής) εξόδου.

Εμείς ως Σωματείο οφείλαμε να παρέμβουμε (όσο μας έπαιρνε και όπου μας έπαιρνε), ώστε το συνολικό «πακέτο» να είναι το καλύτερο δυνατό για τους συναδέλφους μας. Νομίζουμε ότι το π ε τ ύ χ α μ ε.

Α π α ρ α ί τ η τ ε ς σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς


Συγκρίσιμα Προγράμματα Τραπεζών με τον ίδιο μεγαλομέτοχο (Τ.Χ.Σ.) είναι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και του Νέου Τ.Τ.
(Το Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας εκκρεμεί από τον Φεβρουάριο, ενώ η Alpha Bank δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα).
Ι. Με βάση τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι το Πρόγραμμα της Eurobank υπερτερεί από το αντίστοιχο της Τράπεζας Πειραιώς. Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό μέσο όρο των ηλικιών του Προσωπικού της δίνει και μεγαλύτερο κίνητρο στις μικρότερες ηλικίες:
Π.χ. στη ζώνη 45-50 ετών δίνει 70%, έναντι 60% της Τράπεζας Πειραιώς, στη ζώνη 30-40 ετών δίνει 50%, έναντι 40%. Αλλά και στους άνω των 61 ετών δίνει 60%, έναντι 50%. Ακόμα και σε όσους έχουν  θ ε μ ε λ ι ώ σ ε ι  δικαίωμα κύριας σύνταξης δίνει κίνητρο 50% ή εναλλακτικά το ανάλογο με την ηλικία του κίνητρο (επικρατεί το ευνοϊκότερο), ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς το κίνητρο αυτής της περίπτωσης είναι ενιαίο και μοναδικό: 8 μισθοί.
Στο Πρόγραμμα της Eurobank η Τράπεζα πληρώνει τον φ ό ρ ο των αποζημιώσεων μέχρι τα 170.000 €, παροχή που δεν υπάρχει στην Τράπεζα Πειραιώς.
Επιπλέον η Eurobank καταβάλει το κόστος εξαγοράς έως τριών (3) πλασματικών χρόνων για κάθε κατηγορία συναδέλφων ηλικίας άνω των 57 ετών, που πρακτικά σημαίνει επιπλέον 6.200 € για κάθε δικαιούχο συνάδελφο. Αυτή η παροχή δεν υπάρχει στο Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς.
ΙΙ. Το Πρόγραμμα του Νέου Τ.Τ. δεν είναι συγκρίσιμο με τα δύο (2) ως άνω Προγράμματα, καθώς αντιμετωπίζει χωριστά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου από αυτούς του Ι.Κ.Α. Έχει διαφορετική φιλοσοφία (αφού δεν συμπεριλαμβάνει τη νόμιμη αποζημίωση) και θέτει χαμηλά ανώτατα όρια αποζημίωσης σε κάθε κατηγορία (από 35.000 € έως 95.000 €).
Στην περίπτωση μας το maximum είναι 170.000 €.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α


Τα στοιχεία λένε ότι ο Κλάδος μας στις 31/12/2011 απασχολούσε 56.042 τραπεζοϋπάλληλους. Υπήρχαν 3.565 καταστήματα σε δέκα εννέα (19) Τράπεζες.
Σήμερα έχουν μείνει μόνο 4 Τράπεζες – «κορμός» (συστημικές), δύο μόνο μικρές πολυεθνικές (Citibank, HSBC), η Τράπεζα Αττικής, η Γενική Τράπεζα και η Πανελλήνια, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.  
Η συρρίκνωση του Προσωπικού έχει προβλεφθεί ότι μέχρι το 2015 θα αφορά 15.000 εργαζόμενους, με μείωση των καταστημάτων των Τραπεζών από 1.000 έως 1.400.
Κατά συνέπεια ο Τραπεζικός Κλάδος έχει καίρια πληγεί από την κρίση, παρ’ ότι μέχρι σήμερα έχουν αποφευχθεί και με την δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος,  α π ο λ ύ σ ε ι ς  Προσωπικού. Έχουν αποχωρήσει όμως τα τελευταία 5 χρόνια με οικονομικά κίνητρα περίπου 5.500 συνάδελφοι!
Έχουν πληγεί επίσης τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ι.Κ.Α. από τις εθελούσιες εξόδους των Τραπεζών με Ειδικά Ταμεία (Εθνικής, Ελλάδος, ΕΤΒΑ, Αγροτικής) και των Δ.Ε.Κ.Ο. (ΗΣΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων), αφού προκάλεσαν ελλείμματα που υπολογίζονται στα 5 δις ευρώ, ενώ η σχέση συνταξιούχων προς εν ενεργεία διαμορφώθηκε στο 1:2,71. Αυτό σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις για το ασφαλιστικό, εν όψει και των εθελούσιων εξόδων που θα ακολουθήσουν.
Με αυτά ως δεδομένα μόνο μία υπεραπλουστευμένη κρίση μπορούμε να εκφέρουμε σε όλους αυτούς τους συναδέλφους που μας ρωτάνε για το μακροοικονομικό μέλλον της απασχόλησης, της αμοιβής εργασίας και του ασφαλιστικού της χώρας:
► Αν πάει καλά η Εθνική Οικονομία θα βελτιώσει την θέση του και το Τραπεζικό Σύστημα. 
► Αν αυξηθεί η απασχόληση στις Τράπεζες και αφού περάσουν αυτές σε ανάπτυξη θα σταθεροποιηθεί και το Ασφαλιστικό Σύστημα, σε ένα μικρότερο βαθμό, αφού εμείς πιστεύουμε ότι το βασικό του πρόβλημα είναι οι εισφορές και όχι οι εκροές…
Και το δύο μεγέθη είναι ευθέως ανάλογα.

Άρα, καταλήγουμε σε αυτό που από την αρχή έχουμε τονίσει:

Έκαστος ενδιαφερόμενος για το Πρόγραμμα συνάδελφος πρέπει να συνεκτιμήσει μόνος του τα δεδομένα πριν αποφασίσει με γνώμονα την δική του κατάσταση.
Το Σωματείο (υπεύθυνος ενημέρωσης ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. σ.δ. Γιάννης Σιδεράτος) είναι στην διάθεση κάθε συναδέλφου να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές και απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Στο τι ισχύει σήμερα στο Ασφαλιστικό δεν χρειάζεται οι συνάδελφοι να πληρώνουν «εργατολόγους» ή άλλους «ειδικούς». Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και η πληροφόρηση του Σωματείου ανοιχτή και υπεύθυνη για το κάθε μέλος του.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος                           Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;
tennis
Ανακ. Union 007/07-06-2024/Πρωτάθλημα Τέννις O.T.O.E. 2024
unnamed
Ανακ. E.Y.A.E./06-06-2024/Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Σ.Ε.Ε.
Capture
Ανακ. Union 006/05-06-2024/Ειδική έκδοση. Ας ακούσουμε τους συναδέλφους. Απαντήσεις-Ανάλυση-Προτάσεις επί της μεγάλης Επιστημονικής Έρευνας Γνώμης των εργαζομένων της Eurobank «Διαφάνεια»
-επιτροπή
Ανακ. Union 005/04-06-2024/Σύμμαχος στα αιτήματά μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μισθοί εργαζομένων: Διαφάνεια και Αυξήσεις. Υποχρεωτικό πλαίσιο μέχρι 07/06/2026
MANI_PALLA_BEACH
Ανακ. Union 004/03-06-2024/Τουρνουά Beach Volley O.T.O.E. 2024