ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 82 / 17-04-08

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 82 / 17-4-2008
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
 
Συνάδελφοι,
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής ομόφωνης απόφασής του,
σας καλεί
 
να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση (εργασίες) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 16 Μαΐου 2008 μέρα Παρασκευή και ώρα 17.00’, στην αίθουσα Γ.Σ. του Σωματείου (Εμμ. Μπενάκη 32, Αθήνα), προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1)                            Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
 
2)                            Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός Δ.Σ.
 
3)                            Προϋπολογισμός.
 
4)                            Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 
5)                            Συζήτηση και κριτική για τα υπ’ αριθ. 1-4 θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
6)                            Μυστική ψηφοφορία για έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 
7)                            Κάθε άλλο θέμα που πιθανά θα υποβληθεί στην κρίση της Γ.Σ. α) ή με νεότερη, απόφαση του Δ.Σ., β) ή με γραπτή αίτηση του 1/5 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που πρέπει να κατατεθεί στο Δ.Σ., το αργότερο μέχρι την 5η Μαΐου 2008, μέρα Δευτέρα και ώρα 15.15’.
 
Αν στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει δεύτερη συνεδρίαση, στις 20 Μαίου 2008, μέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
 
Αν και στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τρίτη συνεδρίαση, στις 23 Μαϊου 2008, μέρα Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
 
Αν και στην τρίτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση στις 25 Μαϊου 2008, μέρα Κυριακή, στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Παν/μίου 52, Αθήνα. 
 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011