ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 71 / 05-02-08

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 71 / 05-02-2008
 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Περί στοχοθεσίας και άλλων κινήτρων “αυτοκτονικού ιδεασμού”
του Συλλόγου της τ. Τράπεζας Εργασίας
(ανακοίνωση τους: “Φύλλα αξιολόγησης”/1-2-08)
 
Προ πολλού καιρού έχουμε πάψει να ασχολούμαστε με τους ως άνω κυρίους και τη λίβελλο των ψευδο-ανακοινώσεων τους.
Όταν, όμως, προσπαθούν να παραπλανήσουν τους συναδέλφους σε καίρια ζητήματα όπως η αξιολόγηση οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
 
 
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΕΣ
 
Πρώτα-πρώτα για τους στόχους, ως κριτήριο αξιολόγησης των εργαζομένων.
Είναι οι π ρ ώ τ ο ι εμπνευστές και αυτοί που πρώτοι υπέγραψαν Πρακτικό Συμφωνίας με την εργοδότιδα Τράπεζα Eurobank, αλλά και με τη δική τους τ. Τράπεζα Εργασίας στις 21 Ιουλίου 2000, ώρα βραδινή (21:00) αποδεχόμενοι ομοφώνως ως Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Εργασίας-EFGEurobank τον Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού που σήμερα έχουμε και συγκεκριμένα το άρθρο 9 “Δελτία Αξιολόγησης”, όπου δέχονται:
“Μία φορά το χρόνο, κατά μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους, οι Προϊστάμενοι ετοιμάζουν για κάθε υπάλληλο Δελτίο Αξιολόγησης, σχετικό με τις γνώσεις του, την εργατικότητα και την ευσυνειδησία του, την επάρκεια του κατά την εκτέλεση της εργασίας του, το υπηρεσιακό του ήθος και στάση έναντι του κοινού και των συναδέλφων του, την ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ , εφόσον έχουν τεθεί και τη στάση του έναντι του κοινού και των συναδέλφων του, κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους”…  
Μάλιστα στο ίδιο κείμενο εκχωρούν στην Τράπεζα το δικαίωμα στο διηνεκές να καθορίζει μόνη της “τη μορφή, τα θέματα, τον τρόπο αξιολόγησης και γενικότερα τη δομή του Δελτίου Αξιολόγησης” που μπορεί η ίδια “να το τροποποιεί ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρηματικές συνθήκες και ανάγκες”!!!
Η συμφωνία των ως άνω κυρίων που φέρει και την πρωτότυπη υπογραφή του κ. Ι. Κουτσογιάννη (τότε Γεν. Γραμματέα, σήμερα Προέδρου του Συλλόγου τους) δημοσιεύτηκε αυτούσια σε 4σέλιδη έκδοση στις 24 Ιουλίου 2000.
Η δική μας υπογραφή, ως πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο της Eurobank, τέθηκε, δύο (2) μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 12/09/2000 και στο ίδιο ακριβώς κείμενο που αυτοί οι “αγωνιστές” είχαν ομόφωνα ως Δ.Σ. του Συλλόγου τους συμφωνήσει!!!
 
 
ΠΟΙΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
          Στην πρόσφατη σχετική μας ανακοίνωση στις 31/01/2008 και στη σελ. 2 αναφέρουμε έξι (6) επιμέρους βελτιώσεις που πετύχαμε στο σύστημα αξιολόγησης της Τράπεζας μέσω γραπτών συμφωνιών που την δεσμεύουν (Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας) και βελτιώνουν τον Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού της 12/09/2000. Τρεις (3) από αυτές τις βελτιώσεις που πετύχαμε εμείς και δεν είχαν προβλέψει αυτοί στη συμφωνία τους με την Τράπεζα στις 21/07/2000, τις επικαλούνται οι ίδιοι και στην επίμαχη ανακοίνωση τους της 01/02/2008 (σελ. 2 – χρήσιμες οδηγίες), ως δική τους “νουθεσία” προς τους συναδέλφους.
Αυτές είναι:
1.       Η αύξηση του χρονικού περιθωρίου για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης.
2.     Η απλοποίηση της διαδικασίας προσφυγής για την αναβαθμολόγηση (μόνο προς ένα επίπεδο ιεραρχίας πάνω από τους πρώτους αξιολογητές πριν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο).
3.     Η αυτοπρόσωπη στήριξη της προσφυγής του υπαλλήλου ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 
          Οι στόχοι ως στοιχείο αξιολόγησης του υπαλλήλου ουδέποτε είχαν καταργηθεί, όπως ήταν η αρχική “έμπνευση” στο Πρακτικό Συμφωνίας των απελπισμένων κυρίων που μας κατηγορούν σήμερα. Απλά στο κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράψαμε με την Τράπεζα στις 30/11/2005 συνεπεία λάθους στη δακτυλογράφηση του σχετικού κειμένου βελτίωσης του καθεστώτος αξιολόγησης, παρελείφθη το κριτήριο των στόχων, πράγμα που διορθώθηκε – όπως ακριβώς ήταν – με την Επιχ. Συλλ. Σύμβαση Εργασίας στις 07/08/2006.
Το γεγονός αυτό δημοσίως το είχαμε αναφέρει στο Προσωπικό της Τράπεζας με την ανακοίνωση μας Νο 9/11-9-2006 (σελ. 2), επικαλούμενοι την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη που θα πρέπει να διέπουν τις συμφωνίες του Σωματείου μας και της Τράπεζας.
 
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
          Στην πρόσφατη ανακοίνωση μας επισημάναμε τέσσερα (4) σημεία βελτίωσης του νέου συστήματος αξιολόγησης, αλλά τονίσαμε ότι τελικά αυτά θα κριθούν στην πορεία και κυρίως από τη χρήση του νέου “εργαλείου” που διαθέτουν στα χέρια τους οι αξιολογητές.
Οι ως άνω κύριοι, όμως, του Συλλόγου της τ. Τράπεζας Εργασίας με την ανακοίνωση τους όχι μόνο δεν προσπαθούν να κατατοπίσουν τους συναδέλφους ειρωνεύομενοι το HelpDesk του Union, αλλά σε ένα θέμα που προσφέρεται για δημιουργία αναταραχής και σύγχυσης, “παγιδεύουν” όσους τους διαβάζουν γιατί:
  1. Απαξιώνουν τη βαρύτητα των στόχων, λέγοντας ότι είναι εκτός νομιμότητας. Είναι οι ίδιοι που έλεγαν τα ίδια από το Σεπτέμβριο του 2006 στην ανακοίνωση – ψυχογράφημα (“…κατάθεση ψυχής”!!!) ότι δηλαδή “όλα τα ετήσια φύλλα του 2005 που περιλαμβάνουν πεδία αξιολόγησης για την επίτευξη στόχων είναι άκυρα”!
Φυσικά όχι μόνο αυτά δεν ακύρωσαν, αλλά ούτε τα αντίστοιχα του επομένου έτους…
Αλίμονο, όμως , σε αυτούς που τους πίστεψαν!
  1. Συμβουλεύουν τους εργαζόμενους ενώ οι ίδιοι έχουν “μαύρα μεσάνυχτα” από το νέο σύστημα! Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι καταργήθηκε η αλφαβητική κλίμακα αξιολόγησης (Α.Ξ.Ι.Ε.Σ) με την αριθμητική (5.4.3.2.1) κι ότι το Ι (ικανοποιητική απόδοση) έχει γίνει 3 (ανταγωνιστική απόδοση)!
  2. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι η περσινή αλφαβητική κλίμακα δεν είχε δεκαδικές, ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, όπως η σημερινή αριθμητική και άρα είναι αυθαίρετο ότι το περσινό 2,5 σε οδηγούσε στο Ι δηλαδή το σημερινό 3, ενώ λένε ότι φέτος σε οδηγεί σε αυτό το 2,8, έναντι του ορθού που είναι 2,6!
  3. Οι εργαζόμενοι έχουν με πλήρη διαφάνεια τη δυνατότητα πρόσβασης στο Intranet της Τράπεζας για να δουν το νέο σύστημα, που παρεμπιπτόντως είναι 50 και όχι 60 σελίδες.
Τότε και οι ίδιοι θα καταλάβουν ποιος τους “δουλεύει” και ποιος όχι.
Δεν είναι άλλωστε μακριά η εποχή που οι κύριοι αυτοί μέσω ανακοίνωσης τους θεωρούσαν προς απόλυση κι όσους με την προηγούμενη κλίμακα είχαν βαθμολογηθεί με Ε (δηλ. σημερινό 2), χάριν κινδυνολογίας!
Αυτό το ενδεχόμενο είναι ανύπαρκτο και θεσμικά εμείς το έχουμε κατοχυρώσει, μέσω Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπου και η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι μόνο η προηγούμενη διαβάθμιση Σ (σημερινή 1) εγκυμονεί κινδύνους για τον εργαζόμενο, γι’ αυτό και πρέπει οι κριτές να την αιτιολογούν πλήρως.
Οι εν λόγω συνδικαλιστές έχουν φυσικά το δικαίωμα να εμπνέονται από φαινόμενα “αυτοκτονικού ιδεασμού”! Αφού παρέλαβαν ένα Σύλλογο 3.000 μελών και έχουν απομείνει 1.500! Αφού έχασαν όλα τα δικαστήρια, σε όλους τους βαθμούς στην αντιδικία τους με την Τράπεζα (στερώντας και από κάθε μεμονωμένο συνάδελφο την ελπίδα να δικαιωθεί κάποτε δικαστικά), μόνο και μόνο για να πείσουν τους συναδέλφους τους ότι δεν ήταν αυτοί που αποποιήθηκαν των κεκτημένων εργασιακών τους δικαιωμάτων (με το Πρακτικό Συμφωνίας που υπέγραψαν στις 21/07/2000) τόσο με την τότε Τράπεζα τους (Εργασίας), όσο με τη Eurobank!!! (Ο τίτλος “ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ” δένει καλύτερα από το “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ” που λανσάρουν. Θυμηθείτε το στις εκλογές σας).
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
ΤοΔ.Σ. του Union Eurobank
 
 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
 
  1. Στην προηγούμενη ανακοίνωση μας έχουμε επισημάνει το χρέος που έχουν οι αξιολογητές, για να μη νοθευτεί το νέο σύστημα αξιολόγησης.
  2. Δυστυχώς μάθαμε περιστατικά που δε συνάδουν με τη θέση ευθύνης που κάποιοι εξ αυτών έχουν, όπως π.χ. ο ισχυρισμός τους ότι το περσινό Α της αξιολόγησης είναι φέτος το 4, αντί το ορθού 5 και αντίστοιχα το Ξ το 3 αντί του ορθού 4 κ.ο.κ. Τονίζουμε και πάλι:
Στο σύνολο της ετήσιας βαθμολογίας υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της περσινής αλφαβητικής κλίμακας με τη φετινή αριθμητική, έστω κι αν στην ενδιάμεση βαθμολογία π.χ. των κριτηρίων απόδοσης το άριστα είναι το 4 ή στις ιδιότητες, όπου το επιθυμητό επίπεδο ποικίλει ανάλογα με την κλίμακα ιεραρχίας του συναδέλφου από 2 έως και 5 (ανώτατα στελέχη).
Τέτοιες “κουτοπονηριές” ορισμένων αξιολογητών πρέπει να εκλείψουν, γιατί χρέος όλων είναι η αξιοκρατία και η εμπέδωση ήρεμου εργασιακού κλίματος.

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011