ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 42 / 20-5-2004

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

1. Δ ι α φ ω ν ο ύ μ ε με κάθε είδους λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένου, όταν η σχετική άσκηση του δικαιώματος είναι καταχρηστική από την πλευρά της Τράπεζας, ειδικά με την επίκληση γενικής, «θολής» και αόριστης «ελλιπούς υπηρεσιακής απόδοσης».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Α. Εμείς και για το ζήτημα αυτό και για οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές, για τον κάθε εργαζόμενο στην Τράπεζα, επαναλαμβάνουμε τα όσα είπαμε (σύσσωμο το 9μελές Προεδρείο του Union) στην συνάντηση που είχαμε στις 25/6/2003 με τη Διοίκηση της Τράπεζας (κκ. Ξ.Νικήτας, Ν.Νανόπουλος, Β.Μπαλλής, Ν.Καραμούζης και η κα Θ.Ζαμπέλλα)

Τη θέση αυτή την διατυπώσαμε έγκαιρα και δημόσια προς τους συναδέλφους με την ανακοίνωσή μας Νο 2/30-6-03 και ενημερωτικά στον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. του Union, που κυκλοφορεί.
Για το ίδιο θέμα ζ η τ ή σ α μ ε «εμπέδωση ήρεμου εργασιακού κλίματος, χωρίς μονομερείς αιφνιδιασμούς του Προσωπικού με έμμεσες ή άμεσες επιπτώσεις στην α π α σ χ ό λ η σ η και τα δικαιώματά του», ενώ προτείναμε λ ύ σ ε ι ς έμμεσης θεσμικής προστασίας των εργαζομένων γι’ αυτές τις περιπτώσεις, μέσω:

Ιδρυσης του Επαγγελματικού Ταμείου συμπληρωματικής ασφάλισης, με κλάδο πρόωρης συνταξιοδότησης

Βελτίωσης του πλαισίου που διέπει τα Δελτία Αξιολόγησης και τις διαδικασίες του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Θεσμοθέτησης προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου

Β. Επανήλθαμε στο θέμα σε συνάντηση που είχαμε με τον κ.Ν.Νανόπουλο και την κα Θ.Ζαμπέλλα στις 5-12-03, εξαιτίας «διαρροής» για ομαδικές απολύσεις στις Κεντροποιημένες Υπηρεσίες για οικονομοτεχνικούς λόγους που καταγγείλαμε, τότε, δημόσια με σχετική μας ανακοίνωση (Νο 16/25-11-03).
Ο κ.Ν.Νανόπουλος είχε διαβεβαιώσει τότε, ότι: «Οι μόνες απολύσεις που γίνονται (λίγες) οφείλονται σε λόγους μη επαγγελματικής ή ηθικής συμπεριφοράς και αιτιολογούνται πλήρως».
Έχουμε τονίσει δε: «Απολύσεις τέτοιας μορφής δηλ. για οικονομοτεχνικούς λόγους δεν θα περάσουν, όπως κι αν μεθοδευτούν». (βλ.Διοικ.Απολ.Δ.Σ. σελ.14)
Παράλληλα, όμως, δίνουμε κάθε χρόνο εγγράφως και προφορικά οδηγίες προς τα μέλη μας να προσέχουν την αξιολόγησή τους και σε περιπτώσεις άδικης και κακής βαθμολογίας να μας ενημερώνουν άμεσα κάνοντας χρήση της θεσμικής δυνατότητας που έχουν για προσφυγή επαναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας, στο οποίο δια δύο (2) εκπροσώπων μας μετέχουμε. Στα δύο χρόνια λειτουργίας αυτού του θεσμού συμμετείχαμε σ’ όλες τις διαδικασίες, αγωνιστήκαμε για τις περιπτώσεις που μας αφορούσαν και σε γενικές γραμμές είχαμε πολύ θετικό αποτέλεσμα, που δεν θα είχαμε, πιθανόν, με οποιαδήποτε εκ των υστέρων παρέμβαση.
Προϋπόθεση επιτυχίας πάντα σ’ αυτά τα προβλήματα είναι η συσπείρωση των μελών μας στο Σωματείο, η έ γ κ α ι ρ η ενημέρωσή μας και η μεταξύ μας συνεργασία.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να παραβρεθούν στην Γενική μας Συνέλευση : Κυριακή 23/5/2004, ώρα 9.30 πμ στο Ξενοδοχείο ATHENS ACROPOL (Πειραιώς 1, Ομόνοια), όπου θα συζητηθούν όλα τα παραπάνω θέματα και θα αναζητηθούν προτάσεις ενωτικής δράσης των εργαζομένων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Προεδρείο του Σωματείου Union Eurobank

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011