ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 27 / 20-11-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

Στην χθεσινή ανακοίνωση μας Νο 26/19-11-2012 ζητούσαμε από την Διοίκηση του Ταμείου Υγείας μας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες ένταξης του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ εκκρεμούν πολύ σοβαρές διοικητικές πράξεις (Υπουργικές Αποφάσεις, διαχωρισμός παροχών υγείας σε χρήμα και σε είδος, διάσπαση ασφαλιστικής εισφοράς προς Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διανομή περιουσιακών στοιχείων που για μας είναι νομικά ανεπίτρεπτη κλπ), αλλά υπάρχει και δικαστική εκκρεμότητα εξαιτίας του αιτήματος για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν αίτησης της Ο.Τ.Ο.Ε…

Όλα αυτά δεν εμποδίζουν όμως τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου μας στην εκτέλεση του επιβαλλόμενου καθήκοντος τους που είναι η τακτοποίηση των καθυστερημένων εξοφλήσεων στα παραστατικά που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι μας των μονάδων της Τράπεζας στην Περιφέρεια.

Για το σοβαρό αυτό θέμα που κάμπτει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων σε βάρος των συναδέλφων της Eurobank αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (Α.Π. 128/15-11-2012) με όσα στοιχεία μπορέσαμε να συλλέξουμε το οποίο για ενημέρωση σας παραθέτουμε αυτούσιο:

Αθήνα, 15/11/2012

Α.Π.: 128

Προς: κ. Χρήστο Μπουρσανίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα

Κοιν.: κ. Δημήτριο Μαρτίνη, Διευθυντή ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα

Θέμα: Υπέρμετρη καθυστέρηση εξόφλησης αποδείξεων υπηρεσιών υγείας συναδέλφων

της Eurobank που υπηρετούν στην Περιφέρεια

Κύριε Πρόεδρε,

Γνωρίζετε καλά ότι το Σωματείο μας ήταν πάντα συμπαραστάτης των προσπαθειών του Ταμείου Υγείας στο πλαίσιο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ίδιου και των ασφαλισμένων σε αυτό συναδέλφων.

– Πληθώρα είναι οι παρεμβάσεις μας προς τους αρμόδιους της Κυβέρνησης για σειρά προβλημάτων που κατά καιρούς έχουμε αντιμετωπίσει και όλες σας έχουν κοινοποιηθεί.

– Σημαντική βοήθεια στις εργασίες των υπηρεσιών του Ταμείου έχουν προσφέρει οι αποσπασμένοι σε αυτό συνάδελφοι μας που έχουν καλύψει πολύ ικανοποιητικά και το ποσοτικό (αριθμός αποσπασμένων) και το ποιοτικό (καταλληλότητα – επάρκεια) κριτήριο.

– Πρόσφατη ήταν η συνεισφορά μας για προσφορά κεντρικού κτιρίου της Eurobank για την μεταστέγαση όλων των υπηρεσιών του Ταμείου Υγείας έναντι ευτελούς μισθώματος που δυστυχώς, λόγω σκοπιμοτήτων δεν έγινε αποδεκτή.  Παρ’ όλα ταύτα οι υπηρεσίες του Λογιστηρίου και της Μηχανογράφησης φιλοξενούνται ακόμη σε χώρο που έχει παραχωρήσει δωρεάν η Τράπεζα.

Σε «αντάλλαγμα» της υπεύθυνης και συνεπούς, αλλά διακριτικής στάσης του Σωματείου μας για όλα τα θέματα του Ταμείου Υγείας εισπράττουμε  ά ν ι σ η  μεταχείριση του ασφαλισμένου πληθυσμού των συναδέλφων της Eurobank σε ό,τι αφορά την εξόφληση των αποδείξεων υπηρεσιών υγείας που αφορούν την Περιφέρεια με αποτέλεσμα τις εύλογες διαμαρτυρίες των συναδέλφων-δικαιούχων σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τα οικονομικά τους, όπως είστε σε θέση να γνωρίζετε.

Από μία πρόχειρη και κατ’ αρχήν έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε την οικτρή κατάσταση που συνοπτικά περιγράφει ο παρακάτω πίνακας.

 

 

 

 

 

Eurobank: Καθυστερήσεις Πληρωμών Περιφέρειας

Νοέμβριος 2012

Περιοχή

Όνομα αντιπροσώπου

Χρόνος καθυστέρησης

Ποσά

Καβάλα

Τσέλιος Χρήστος

8 μήνες

 

Πτολεμαΐδα

Στόγια Δέσποινα

8 μήνες

 

Κάλυμνος

Ωραιοπούλου Αικατερίνη

7 μήνες

 

Κέρκυρα

Τόμπρου Ευτυχία

7 μήνες

 

Δράμα

Γκαζάνη Αρετή

6 μήνες

 

Κατερίνη

Κωτσιόπουλος Παναγιώτης

6 μήνες

 

Πάτρα

Ραβαζούλας Δημήτριος

6 μήνες

43.208 €

Κρήτη

(πλην Ρεθύμνου)

Στυλιανάκης Γεώργιος

6 μήνες

47.611,49 €

«Καμένα» 30.862,6 €

Ξάνθη

Χατζηαντωνίου Αθανάσιος

5 μήνες

 

Πάρος

Χανιώτη Ελένη

5 μήνες

 

Σπάρτη

Νεοφώτιστου Ελένη

5 μήνες

 

Χίος

Φιστέ Ελένη

5 μήνες

 

Ζάκυνθος

Πομόνη Ευαγγελία

5 μήνες

 

Τρίπολη

Τριάντος Βασίλειος

5 μήνες

5.852,14 €

Πρέβεζα

Λαζαρίδης Ιωάννης

2 μήνες

 

Φλώρινα

Κλιγκάτση Βασιλική

2 μήνες

 

Τρίκαλα

Γρούτσου Χαρά

2 μήνες

 

Μυτιλήνη

Παπασωτηρίου Μαρία

2 μήνες

 

Καλαμάτα

Νικολαροπούλου Μαριάννα

Μόνο 15 ημέρες

 

Κως

Σούντρης Ευστράτιος

Μόνο 15 ημέρες

 

Άρτα

Μπόκος Γεώργιος

Μόνο 15 ημέρες

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να δώσετε οδηγίες για την επαλήθευση των στοιχείων του ως άνω πίνακα. Ίσως να υπάρχουν και άλλα στοιχεία που εμείς δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, λόγω έλλειψης μηχανισμών πρόσβασης στα αρχεία του Ταμείου.

Οι υπηρεσίες του Ταμείου οφείλουν  ά μ ε σ α  να αποκαταστήσουν το συνολικό πρόβλημα της  ε ξ ό φ λ η σ η ς  των οφειλομένων στους συναδέλφους, ειδικά  τ ώ ρ α  που έχει δρομολογηθεί η ένταξη του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα υπάρξει πιθανό πρόβλημα πληρωμών.

Δεν συνηθίζουμε να επικοινωνούμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω «απειλών» και «εξωδίκων», αλλά αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από κάποιους ως αδυναμία!

Το Ταμείο μας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην τακτοποίηση των ως άνω οφειλών γιατί οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι έχουν πληρώσει στο ακέραιο την ασφαλιστική τους εισφορά, όπως και η εργοδότιδα Τράπεζα Eurobank και επιπλέον έχουν καταβάλει από την «τσέπη» τους, όλα τα ως άνω ποσά που εκκρεμούν…

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής