ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24 / 05-11-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η κατάργηση της έννομης τάξης στις Σ.Σ.Ε.

 

Η συμμετοχή του Σωματείου μας στην απεργιακή κινητοποίηση όλων των Ελλήνων εργαζομένων δεν έχει συνθηματολογική βάση.

Αφορά την απόκρουση συγκεκριμένων αντεργατικών διατάξεων του υπό ψήφιση «εφαρμοστικού νόμου – οδοστρωτήρα» που κατατίθεται σήμερα στην Βουλή, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της χώρας και του οικονομικού αδιεξόδου της.

Η επιχειρούμενη εξαφάνιση του θεσμικού συνομιλητή της εργοδοτικής πλευράς, δηλ. της Γ.Σ.Ε.Ε., μέσω της ουσιαστικής κατάργησης της κύριας αποστολής της που είναι η υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που επέβαλε τα κατώτερα  ό ρ ι α  στην αμοιβή εργασίας σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πλέον θα είναι έρμαιο των επιδιώξεων των εργοδοτικών επιχειρήσεων, χωρίς κανένα «δίχτυ» προστασίας.

Ήδη, με την πρόσφατη μνημονιακή νομοθεσία έχει καταργηθεί η                                     ε π ε κ τ α σ ι μ ό τ η τ α  των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Ν. 4024/2011), έχει καταργηθεί η αρχή της                   ε ύ ν ο ι α ς  των συμβάσεων εργασίας (επικράτηση των ευνοϊκότερων όρων για τον εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του είδους της Σ.Σ.Ε. που τους θεσπίζει) και έχει επίσης καταργηθεί η πλήρης  μ ε τ ε ν έ ρ γ ε ι α  των Σ.Σ.Ε. (δηλαδή η διατήρηση τους σε επίπεδο όρων ατομικής σύμβασης εργασίας, μετά την λήξη ή την καταγγελία των Σ.Σ.Ε.).

Το σημαντικότερο όλων: Έχει καταργηθεί ο θεσμός της Διαιτησίας…

Οι «πυρομανείς πυροσβέστες» της Τρόικας (έτσι τους αποκάλεσε ο Γάλλος τραπεζίτης Matthieu Pigasse) δεν αρκούνται σε αυτά.

Εμμένουν και στην κατάργηση των απομειναριών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δηλαδή των «τριετιών» και του «επιδόματος γάμου».

Αλλά, για να προλάβουν, παρ’ όλα ταύτα και τυχόν εργοδοτική παραχώρηση προς την πλευρά της Γ.Σ.Ε.Ε. θέλουν να επιβάλουν, με την απειλή της χρεοκοπίας της χώρας, την  μ η  κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ α  της ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ως άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εκάστοτε Κυβέρνηση να καθορίζει          α υ τ ή  ένα ενιαίο, κατώτατο μισθό για  ό λ ο υ ς, χωρίς καμία επιπλέον παροχή, δηλαδή 586 € μικτά, αντί 644,69 € που ίσχυε μέχρι τώρα με το επίδομα γάμου και για τους νεότερους και για τους αρχαιότερους και για τους παντρεμένους και για τους ανύπαντρους…

Στα όσα τους συμφέρει οι τροϊκανοί και οι ευπειθείς συμπράττοντες κυβερνητικοί τους εταίροι θεωρούν υπέρτερο το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Σύνταγμα της χώρας, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων κατά 5 – 10% που επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου, αλλά και οι διατάξεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Στην περίπτωση όμως της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε. της Γ.Σ.Σ.Ε. αγνοούν τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 26 και 131, οι οποίες έχουν κυρωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από 104 και 51 χώρες αντίστοιχα… γιατί αυτές θωρακίζουν την καθολικότητα της ισχύος της και καθιερώνουν τον ρόλο της ως αυτόνομου μηχανισμού θέσπισης κατώτατων ορίων αμοιβής και εργασίας.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η παρέμβαση του Δ.Ν.Τ. ισοδυναμεί με παραχώρηση κυριαρχίας από την πλευρά των Ευρωπαίων, δρόμο που ατυχώς άνοιξε πρώτη η χώρας μας…

Τώρα μας ζητάνε να παραχωρήσουμε και μέρος της Δημοκρατίας της Πατρίδας μας αλλά και το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο.

Αυτό είναι το  β α θ ύ τ ε ρ ο  νόημα αυτής της «άτσαλης» νέας αξίωσης των τροϊκάνων, η ευρύτερη στόχευση της οποίας είναι η κατεδάφιση της ευρωπαϊκής συνοχής και αλληλεγγύης, γιατί με οικονομικούς όρους αυτή η αξίωση δεν έχει αντίκρισμα…

 

Τα υπόλοιπα αντεργατικά μέτρα που μας πλήττουν…

 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο υπό ψήφιση «εφαρμοστικός» νόμος θα περιλαμβάνει σειρά αντεργατικών μέτρων, προαπαιτούμενων για την καταβολή της «δόσης» μας.

Άμεσα μας αφορούν:

→ Η περικοπή της αποζημίωσης απόλυσης που κατ’ εμάς είναι φωτογραφική διάταξη για τους τραπεζοϋπαλλήλους, λόγω συγχωνεύσεων. Θα υπάρξει «πλαφόν» στους 12 μισθούς αποζημίωσης (για 16 χρόνια προϋπηρεσίας) ενώ για κάθε μισθό μετά τα 16 έτη θα χορηγείται ως αποζημίωση max το ποσό των 2.000 €.

→ Περιορισμός των μηνών προειδοποίησης απόλυσης, που παρέχει την δυνατότητα στον εργοδότη να μειώσει κατά 50% το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης. Σήμερα το ανώτατο όριο είναι 6 μήνες προειδοποίησης για πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας. Τώρα επιχειρούν να το μειώσουν σε 4 μήνες με κλιμάκωση ανάλογα τα έτη προϋπηρεσίας.

→ Κατάργηση 8ωρης νόμιμης απασχόλησης του πενθήμερου και των υπερωριών/προσαυξήσεων (υπερεργασία). Μέσω δυνατότητας σύναψης Επιχειρησιακών ή Κλαδικών Σ.Σ.Ε. θα παρέχεται η ευχέρεια στον εργοδότη να διαμορφώνει εβδομαδιαίο ωράριο με διαφορετικό κατά ημέρα αντίστοιχο, χωρίς προσαυξήσεις δηλ. την κατά 20% προσαύξηση της υπερεργασίας και την κατά 40% προσαύξηση της υπερωρίας, με μείωση της ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης από 12 ώρες σε 11 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το χειρότερο είναι ότι τα νέα μέτρα θα επιτρέπουν πάλι μέσω υπογραφής Επιχειρησιακής ή Κλαδικής Σ.Σ.Ε. να «μοιράζεται» το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των 40 ωρών σε 6 ημέρες, χωρίς π.χ. την αντίστοιχη προσαύξηση 30% που ίσχυε μέχρι τώρα, όταν ξεπερνούσαμε τις 40 ώρες εργασίας.

→ Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. για τους παλιούς ασφαλισμένους (πρόσληψη πριν το 1993) με αποδοχές μεγαλύτερες των 2.432,25 €, γιατί μέχρι σήμερα αυτό το ποσό (2.432,25 €) ήταν το ανώτατο όριο παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. σε αυτή την κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων. Τώρα το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 5.543, 5 € το μήνα όριο που ίσχυε για τους ασφαλισμένους μετά το 1993.

(Π.χ. κάποιος με μισθό 3.500 € είχε μέχρι τώρα παρακράτηση για το ΙΚΑ:          2.432,25 € Χ 16,5% ασφαλιστικές εισφορές = 401,32 €. Τώρα το ποσό αυτό γίνεται 577,50€ για κάθε μήνα, δηλ. επιπλέον επιβάρυνση 176,18 €!).

→ Στα 67 χρόνια ηλικίας το όριο συνταξιοδότησης (αύξηση κατά 2 έτη) που σε οριακές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 12 έτη αύξησης για τις γυναίκες με ανήλικα παιδιά που θεμελίωναν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στα 55 έτη. Στο εξής πλήρης κατώτατη σύνταξη θα δίνεται με 15 χρόνια ασφάλισης στο 67ο έτος ή στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης.

→ Κατάργηση δυνατότητας πλήρους σύνταξης με 20 χρόνια υπηρεσίας σε περίπτωση απόλυσης του μισθωτού.

→ Μείωση των συντάξεων από τα 1.000 € και πάνω κλιμακωτά από το 2013 (-5%μέχρι 1.500 €, -10% μέχρι 2.000 €, -15% μέχρι 3.000 €).

→ Περικοπή κοινωνικών επιδομάτων και παροχών (μείωση επιδομάτων ανεργίας, χορήγηση ΕΚΑΣ μόνο πάνω από το 65ο έτος, μείωση φαρμακευτικής δαπάνης, υποχρεωτική συνταγογράφηση μόνο με την δραστική ουσία, μείωση δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

→ Κατάργηση της φοροαπαλλαγής τέκνων αναδρομικά από 01/01/2012, που σημαίνει επιπλέον φόρος, ισοδύναμος με 200 € για 1 τέκνο, 400 € για 2 τέκνα, 700 € για 3 τέκνα κλπ.

 

Επανένταξη του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Με μία απίστευτη και βαθιά αντιδημοκρατική διαδικασία που δεν σέβεται την αρχή της πλειοψηφίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος της χώρας, μάλλον θα επιχειρηθεί η επαναφορά της τροπολογίας για την αυθαίρετη ένταξη του Ταμείου Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που πανηγυρικά είχε καταψηφιστεί μετά από ονομαστική ψηφοφορία στην Βουλή, μόλις την Τετάρτη 31/10/2012!!!

Η απαράδεκτη αυτή στάση της Κυβέρνησης θα πρέπει να τύχει της ανάλογης «υποδοχής» από τους 66.000 ασφαλισμένους του Ταμείου μας…

Επικείμενη «φορο-καταιγίδα»

 

Σα να μην έφτανε όλο το πιο πάνω «πακέτο» με τις νέες ανατροπές στα εργασιακά, αλλά και τις περί τα 9 δις € περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, επίκειται (μάλλον σε αυτόνομο νομοσχέδιο) και νέα «φορο-καταιγίδα», με μέτρα σε βάρος των μισθωτών πολύ χειρότερα – κατά την γνώμη μας – απ’ όσα περιλαμβάνει ο ως άνω εφαρμοστικός νόμος.

Το προσχέδιο του νέου φορολογικού νόμου που διαβάσαμε:

Αυξάνει πιθανώς τον φόρο της αποζημίωσης απόλυσης για ποσά άνω των 50.000 €, γιατί δεν διευκρινίζει αν ο φορολογικός συντελεστής που καθιερώνει (15%) αφορά και τα ποσά πέραν της νόμιμης αποζημίωσης που χορηγούνται π.χ. συνεπεία της συνταξιοδότησης ή αφυπηρέτησης του μισθωτού. Με την προηγούμενη ρύθμιση που ισχύει τα ποσά αυτά (μεταξύ 60.001 και 100.000 €, είχαν φορολογικό συντελεστή 10% και όχι 15%…).

• Καταργούνται πολύ σημαντικές εκπτώσεις φορολογικών δαπανών.

• Τα ασφάλιστρα που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στα ομαδικά ασφαλιστήρια του Προσωπικού θα φορολογούνται ως επιπλέον εισόδημα από «μισθωτές υπηρεσίες» και θα επιβαρύνουν τον εργαζόμενο, διαφορετικά δεν θα εκπίπτουν από τοα έξοδα του εργοδότη!!!

Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να τύχουν της δέουσας προσοχής των ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τόσο γι την επιστημονική τους αντίκρουση, όσο για την λαθεμένη τους κατεύθυνση που πρέπει να γίνει κατανοητή από τα μέλη του Κοινοβουλίου, αφού  μ ε τ α κ υ λ ύ ο υ ν  στον απλό εργαζόμενο επιπλέον οικονομικά βάρη, όταν αυτός βρίσκεται εκτός εργασίας και όταν ο ίδιος καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για εισόδημα… που δεν παίρνει!

Από πότε τα ασφάλιστρα έγιναν μισθός για τον εργαζόμενο;

 

Να, λοιπόν, γιατί απεργούμε όλοι μας

Όλα τα παραπάνω ζητήματα συνθέτουν την επιτακτική ανάγκη απόσυρσης και εξορθολογισμού των μέτρων (που κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτά που σας παρουσιάσαμε) τα οποία θα έπρεπε να στοχεύουν στην πραγματική πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και της φοροαποφυγής που είναι ίδιον των ισχυρών του χρήματος και όχι των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Υπαίτια της κρίσης δεν είναι η ελευθερία των συμβάσεων εργασίας.

Η ύφεση δεν αντιμετωπίζεται με την «σοβιετοποίηση» της χώρας και των κατοίκων της. Οι οπαδοί της «ελευθερίας των αγορών» δεν μπορεί να μετατρέπονται σε δυνάστες της ελευθερίας των λαών, γιατί τελικά δεν θα αποφύγουν αυτό ο οποίο φοβούνται: Το  χ ά ο ς!

Εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτή την εκτροπή της Δημοκρατίας.

 

► Απεργούμε Τρίτη & Τετάρτη στις 6 & 7/11/2012

► Θα είμαστε στην προσυγκέτρωση της Ο.Τ.Ο.Ε. την Τρίτη,                           ώρα 11:00 (Ιουλιανού & Πατησιών), για την κύρια συγκέντρωση                           στο Πεδίον του Άρεως.

► Θα είμαστε παρόντες στο απεργιακό συλλαλητήριο της Τετάρτης,          ώρα 17:00 και στην προσυγκέντρωση της Ο.Τ.Ο.Ε.                                      (Κριεζώτου και Πανεπιστημίου).

 

 

Ο Λ Ο Ι   Μ Α Ζ Ι   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε

 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                               Γιάννης Σιδεράτος

 

 

 

Διαβάστε επίσης

 2024@Anassa_05Ιουλ2024_014
Ανακ. Union 014/15-07-2024/Βράβευση Αριστούχων “Ηνίοχος” 2022-2023
eurobank_phygital_
Ανακ. Union 013/11-07-2024/Η Γνώμη των Εργαζομένων για τις αμοιβές/παροχές στην Eurobank-To βασικό αίτημά μας για την Ε.Σ.Σ.Ε./2024
123
Ανακ. Union 012/05-07-2024/Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διοίκησης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των στελεχών του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας
20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο