ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 21 / 9-1-07

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 21/ 9-1-2007
Σε προσοχή όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας
 
ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ
         
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
    Κατ’ αρχήν το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, κάθε καλό ατομικό και οικογενειακό για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας.
   Το σημαντικότερο γεγονός της νέας χρονιάς ήταν η επιτέλους υπογραφή ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε – ΤΡΑΠΕΖΩΝ (2006 και 2007) και η εκλογή   ν έ α ς Διοίκησης της Ο.Τ.Ο.Ε. Επ’ αυτών θα επανέλθουμε προσεχώς, απλά σήμερα τονίζουμε ότι το Σωματείο μας στήριξε μ’ όλες του τις δυνάμεις την κλαδική Σ.Σ.Ε. και οι εκπρόσωποί του την υπερψήφισαν στα όργανα της Ο.Τ.Ο.Ε, στα οποία έχουν εκλεγεί, όχι μόνο γιατί καταλαμβάνει πολλούς συναδέλφους μας στο μισθολογικό μέρος της (αυξήσεις), αλλά γιατί κυρίως αποκαθιστά τις κλαδικές ρυθμίσεις – που είχαν αποκοπεί για ένα χρόνο – στο σύνολο του Προσωπικού και δίνει συνέχεια στο θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κλαδικό επίπεδο.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
  Πληροφορίες και σχετικές διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό το θέμα θα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας, στη διεύθυνση: www.unioneurobank.gr
   Με την τελευταία επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε με τη Διοίκηση της Τράπεζας στις 30-11-2005 πετύχαμε σοβαρές βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, με τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού Εργασίας, αφού:
·       Τα δελτία συντάσσονται πλέον κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του επομένου έτους που αφορά η αξιολόγηση κι όχι το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
·       Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης. 
·       Για την «επικίνδυνη» ζώνη της αξιολόγησης στη γενική βαθμολογία «Σ» απαιτείται πλήρης αξιολόγηση των κριτών (σχόλια) σ’ όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις του δελτίου.
·       Όσοι υπάλληλοι δεν ανήκουν σε κανένα Σωματείο Εργαζομένων της Τράπεζας εκπροσωπούνται στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας από τους δύο (2) εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου του χώρου δηλ. το Union Eurobank
·       Σε περίπτωση προσφυγής για αναβαθμολόγηση του δελτίου ο υπάλληλος καταφεύγει στο ιεραρχικά ανώτερο των προϊσταμένων του επίπεδο, καταργουμένων (σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης) των επομένων επιπέδων ιεραρχίας. Αν και πάλι δεν ικανοποιηθεί, της αίτησής του επιλαμβάνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας.
   ΠΕΤΥΧΑΜΕ ήδη από διετίας και μάλιστα με γραπτή συμφωνία που είχαμε με τη Διοίκηση της Τράπεζας (επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. της 19-7-04), την θεσμοθέτηση της δυνατότητας της αυτοπρόσωπης παρουσίας στις συνεδριάσεις του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Τράπεζας (άρθρο 14 του εσωτερικού Κανονισμού – Οργανισμού της Τράπεζας), κάθε προσφεύγοντος υπαλλήλου για την ουσιαστική στήριξη της προσφυγής του.
   
ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
 
   Το Σωματείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή αξιολόγηση του Προσωπικού, που για να έχει νόημα πρέπει να επιβραβεύει έμπρακτα την ετήσια προσπάθεια των εργαζομένων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση με την προηγούμενη επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που υπέγραψε με την Τράπεζα (30-11-2005) πέτυχε σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις για 3.800 χαμηλόμισθους συναδέλφους μας, σύμφωνα με την αξιολόγησή τους. Θυμίζουμε το σύστημα που ίσχυσε για τις αξιολογήσεις του 2005 και έγινε αποδεκτό από το σύνολο του Προσωπικού:
 
Α) Όσοι υπάλληλοι είχαν σύνολο συμβατικών αποδοχών μέχρι και € 1.600 (συμβ. μισθός + επίδομα γέννησης τέκνου) και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης τους για το 2004, έλαβαν:
i)                              Βαθμός αξιολόγησης Ι, αύξηση € 30
ii)                             Βαθμός αξιολόγησης Ξ, αύξηση € 50
iii)                            Βαθμός αξιολόγησης Α, αύξηση € 80
B) Όσοι έπαιρναν συνολικές συμβατικές αποδοχές, από € 1.601 μέχρι και € 1.700 το μήνα ενιαία αύξηση € 40, εφόσον για το 2004 αξιολογήθηκαν με τον βαθμό Ι και άνω.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΣ
 
   Για όλους αυτούς τους λόγους εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων μας κατά την διαδικασία της αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους. Κατά συνέπεια:
1.      Πρέπει να γνωρίζετε το περιεχόμενο του Δελτίου Αξιολόγησης (Δ.Α.) και μάλιστα μπορείτε να προσθέτετε σ’ αυτό τις τυχόν παρατηρήσεις σας (διαφωνίες κλπ)
2.      Αν θεωρείτε ότι αδικηθήκατε στο Δ.Α., μπορείτε μέσα σε τρείς (3) ημέρες από τότε που σας κοινοποιήθηκε αυτό να προσφύγετε στο ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας. (δηλ. στον Προϊστάμενο του συντάκτη του Δ.Α. ή στον αντικαταστάτη του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του) και να ζητήσετε επαναξιολόγηση.
3.      Αν σ’ αυτό το επίπεδο ιεραρχίας που θα προσφύγετε δεν δικαιωθείτε ή δεν πάρετε απάντηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες, τότε δικαιούσθε να προσφύγετε εντός των επομένων πέντε (5) ημερών στο αρμόδιο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους, διευθυντικού επιπέδου, που ορίζει η Διοίκηση της Τράπεζας και από δύο (2) εκπροσώπους του Σωματείου στο οποίο ανήκει ο προσφεύγων συνάδελφος, για την τελική απόφαση επί του θέματος. Αυτή η προσφυγή απευθύνεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την ένδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».
 
Þ Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να λάβουν γνώση των δικαιωμάτων που έχουν σ΄ όλη αυτή την κρίσιμη διαδικασία και για κάθε τυχόν απορία, διευκρίνιση ή συμβουλή να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλέφωνα του Σωματείου. Ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη του Προεδρείου για το θέμα αυτό είναι ο Αναπλ. Πρόεδρος σδ. Γιάννης Σιδεράτος ή και ο Ταμίας και ο Έφορος του Δ.Σ. σδ. Χρήστος Φρετζάγιας και Δημήτρης Γκριτζάλας. Για τις μονάδες Βορείου Ελλάδος ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σδ. Κ. Δικαιοφύλαξ (κιν. Τηλ: 6977302592).
Þ Εφιστάται η προσοχή των εργαζομένων (και κριτών και κρινομένων) στην κρίσιμη φάση της αξιολόγησης, γιατί απ’ αυτή κρίνεται η απασχόληση στην Τράπεζα, αλλά και η δίκαιη ανταμοιβή της προσφοράς όλων από το σύστημα. Ειδικά στις περιπτώσεις που κάποιος κρίνεται «ανεπαρκής» πρέπει αυτός αμέσως να επικοινωνεί μαζί μας.
Þ H διασφάλιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στην αξιολόγηση του Προσωπικού και η προστασία της απασχόλησης στην Τράπεζα ήταν και παραμένουν ζητήματα εξαιρετικής σπουδαιότητας για το Σωματείο μας. Με κάθε κατάλληλο και πρόσφορο νόμιμο μέσο θα προασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων γύρω απ’ αυτά τα θέματα.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΣΣΑΣ
 

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011