ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 14 / 01-10-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Στο θέμα του Ταμείου Υγείας είστε ενήμεροι για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε το Σωματείο μας (βλ. Διοικητικό Απολογισμό κεφαλ. 7ο/28-03-2012), για να γλυτώσει από τις «δαγκάνες» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να λειτουργήσει ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως τελικά επιτάσσουν οι υφιστάμενοι νόμοι 4052/2012 και 4075/2012.

Καθοριστικής σημασίας ήταν τα αδιάσειστα στοιχεία που παρουσίασε το Σωματείο μας προς τους αρμόδιους Υπουργούς της τότε Κυβέρνησης Παπαδήμου (υπόμνημα με Α.Π. 739/12-03-2012) με πιο καθοριστικό ότι το Ταμείο μας δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντίθετα πληρώνει κανονικά την χρήση των κρατικών δομών υγείας, δεν έχει κρατική επιχορήγηση, ούτε κοινωνικό πόρο (όπως το Ταμείο των δημοσιογράφων Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. που για μία ακόμα φορά εξαιρείται της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!!!), ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργίας του και των παροχών του καλύπτουν οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότριες Τράπεζες…

Οι παραπάνω νόμοι «ανεξαρτητοποίησης» του Ταμείου μας είχαν μία σημαντική προϋπόθεση:

Την απόδειξη της βιωσιμότητας του ως ανεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ. μέσω αναλογιστικής μελέτης.

Με μέριμνα της Ο.Τ.Ο.Ε. (όπως έλεγε ο νόμος) και την οικονομική συνδρομή των Σωματείων εκπονήθηκε αυτή η μελέτη και είναι  θ ε τ ι κ ή (δίνει βάθος ζωής του Ταμείου 50 χρόνων) και παραδόθηκε στις 27/09/2012 στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας.

Πως θα μας εντάξουν ανατρέποντας θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου, της Οικονομίας και τη Διαφάνειας (για Κοινωνική Πολιτική ας μη μιλήσουμε) οι κυβερνώντες, για να κάνουν τα «χατίρια» του κ. Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που κάθε φορά που αλλάζουν οι Υπουργοί επανέρχεται στα ίδια Υπουργεία που όμως έχουν αρμοδίως γνωμοδοτήσει υπέρ των θέσεων μας πρόσφατα! (Κυβέρνηση του κ. Πικραμένου).

Πως θα μας εντάξουν σε ένα Ταμείο – «τέρας» για την ίδρυση του οποίου δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη και είναι ήδη ελλειμματικό, ενώ όλοι οι συνεργαζόμενοι με αυτό ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ έχουν ανακοινώσει από τις 27/09/2012 την απόφαση τους «να προχωρήσουν σε από κοινού επίσχεση της παροχής των υπηρεσιών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν το 100% της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών (κλινικοί γιατροί, εργασιακοί γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, ιδιωτικές κλινικές κλπ) βάσει του κρατικού τιμολογίου και στη συνέχεια θα ζητάνε την επιστροφή… των χρημάτων τους από… τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!

Πως θα μας εντάξουν σε ένα Ταμείο, χωρίς την δημοκρατική νομιμοποίηση του διορισμένου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα αποφασίζει, για την διαχείριση του αποθεματικού του  υ γ ι ο ύ ς  Ταμείου μας σε αυτό που έχει  χ ρ ε ο κ ο π ή σ ε ι, όπως και για την παραχώρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σε αυτό; Με ποια συνταγματική αρχή συνάδει η εισφοροκλοπή του ασφαλιστικού υστερήματος 65.000 ασφαλισμένων που πληρώνουν, για να… καλύψουν το ασφαλιστικό έλλειμμα άλλων ομάδων ασφαλισμένων που δεν πλήρωσαν ποτέ ή που υπονόμευσαν από την υπέρμετρη χρήση και την υπερεξάντληση των πόρων τους με αλόγιστες και χωρίς μέτρο παροχές τα αποθεματικά τους, φυσικά, υπό καθεστώς κρατικής/κομματικής Διοίκησης και με τον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής/ρουσφετολογικής εξουσίας και τις έντονες πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα αυτά τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια (παρανομίες σε συντάξεις, παροχές, επιδόματα, βοηθήματα κλπ), μόνο που δεν φταίνε μόνο όσοι έκαναν χρήση των παρατυπιών αλλά και αυτοί που τους επέτρεψαν ή έστω διευκόλυναν ολιγωρούντες γιατί το λογαριασμό… τον πλήρωνε άλλος!

Πως θα μας εντάξουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή διαχειρίζεται  α δ ι α φ α ν ώ ς τα αποθεματικά του, αφού δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των πολιτικών διαχειριστών του συστήματος δηλαδή των Υπουργών; Αποτελεί θεσμική  ε κ τ ρ ο π ή  η κατάργηση Ταμείων χωρίς:

(α) Έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο Συμβούλιο Επικρατείας

(β) Διασφάλιση του μεταφερόμενου ασφαλιστικού κεφαλαίου προϋπόθεση της οποίας (σύμφωνα με το Σύνταγμα) είναι η θετική αναλογιστική μελέτη.

Οι ως άνω θεμελιώδεις αρχές φυσικά κι δεν συνοδεύουν το εγχείρημα της ένταξης του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γιατί – προφανώς – το αποτέλεσμα είναι εξ αρχής αρνητικό για τις επιδιώξεις του κ. Βουδούρη. Η τελική ευθύνη όμως δεν θα είναι σε αυτόν, αλλά στους αρμόδιους που θα επιβάλουν την ως άνω ανώμαλη συγχώνευση…

Τέλος, πως θα μας εντάξουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. contra και στις αρχές της χρηστής διαχείρισης, αφού στο υπό σύσταση Επαγγελματικό Ταμείο που πρόβλεψαν οι νόμοι 4052/12 και 4075/12 για το Ταμείο Υγείας μας  π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι  κανόνες ελέγχου και διαφάνειας της εσωτερικής διαχείρισης των ασφαλιστικών πόρων σύμφωνα με τον νόμο 3029/2002, δηλαδή  ε π ο π τ ε ί α  από Αναλογιστική Αρχή με ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες βάσει και της οδηγίας 41/2003/Ε.Ε. Καμία τροποποίηση του Καταστατικού του νεοιδρυθησόμενου Ταμείου δεν γίνεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Αναλογιστικής Αρχής.

Στο Ταμείο που έχουμε συμφωνήσει:

 

–          Ασφαλισμένοι

–          Τα Σωματεία τους

–          Η Ο.Τ.Ο.Ε.

–          Οι εργοδότριες Τράπεζες (εγγράφως)

 

να δημιουργήσουμε, με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ.:

Δεν θα επιτρέπεται είτε σε πολιτικούς, είτε σε δοτά μέλη Διοίκησης, είτε σε συνδικαλιστές, είτε σε «κακούς» ή «ανεπαρκείς» διαχειριστές να καταχρώνται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και το πιο σημαντικό απ’ όλα:

ΝΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ.

Η αρχή της μη εύνοιας της παρούσας γενιάς σε βάρος της επόμενης και το κυριότερο της μη εύνοιας όσων δεν πληρώνουν σε βάρος αυτών που πληρώνουν είναι απαραβίαστη αρχή       Δ ι κ α ί ο υ  που διέπει τα ασφαλιστικά συστήματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.

Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά και η Τρόικα (με την οποία προτείνουμε να συναντηθεί η Ο.Τ.Ο.Ε. για να τους εξηγήσει το επιχειρούμενο «έγκλημα» σε βάρος του Ταμείου μας) δέχονται να παραβιαστεί αυτή η αρχή, αλλά και όλες όσες προαναφέρθηκαν για αδιαφανείς μεθοδεύσεις και σκοτεινές σκοπιμότητες υπό τον μανδύα της… σωτηρίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;;;

Όταν θα υπάρχει έστω και  έ ν α  Ταμείο Υγείας εκτός του «σχεδίου εθνικής σωτηρίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», τότε θα υπάρχει και νομική βάση αναζήτησης ευθυνών (πολιτικών, αστικών, ποινικών), όσων «σαλαμοποιούν» κατά βούληση τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του απλού λαού υπέρ των «φωτεινών εξαιρέσεων» του συστήματος, που υποτίθεται θέλουν να εξυγιάνουν με την ακολουθούμενη σκληρή μνημονιακή πολιτική!

Η Ο.Τ.Ο.Ε. αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας (28/09/2012) κήρυξε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στις Τράπεζες σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, στην οποία όμως  κ α ν ε ί ς  δε νομιμοποιείται να μην λάβει μέρος!

Η προσφυγή όμως στην Δικαιοσύνη είναι πλέον αναπόφευκτη για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, αλλά κυρίως για την πρωτοφανή διαπίστωση που προσφέρει το θέμα μας:

Εργαζόμενοι, Συνδικάτα και Εργοδότες προσφέρονται να μειώσουν (τμήμα έστω) του «σπάταλου και πελατειακού Κράτους» (το μόνιμο σύνθημα των εξυγιαντών ντόπιων και ξένων) και συναντούν εμπόδια από τους θεσμικούς εκπροσώπους της «εξυγίανσης»:

Κυβέρνηση και Τρόικα (αν έχει ενημερωθεί)!!!

(Η δημοσιοποίηση αυτού του παράδοξου διεθνώς πρέπει να είναι το 1ο βήμα των ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων).

 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                                  Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής