ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 129 / 30-04-09

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Contra
Στην κρίση των Τραπεζών και στην “απραξία” των Συνδικαλιστών
 
ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 1.710.000 €
 
Υπογράψαμε σήμερα με τους εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας (κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ/νων Σύμβουλος και κα ΑΘΗΝΑ ΔΕΣΥΠΡΗ – Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το έτος 2009 με σημαντικές οικονομικές, ασφαλιστικές και θεσμικές παροχές για το ΣΥΝΟΛΟ των εργαζομένων.
Κανένα τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο εργαζομένων δεν έχει υπογράψει Ε.Σ.Σ.Ε., φέτος, αλλά και τα περισσότερα δεν υπέγραψαν, ούτε για το 2008 (Εμείς είχαμε πάλι υπογράψει Ε.Σ.Σ.Ε. με πολύ ικανοποιητικές παροχές στις 20/03/2008)!
Η διεθνής και εγχώρια χρηματοπιστωτική κρίση που διερχόμεθα δίνει ιδιαίτερη αξία στο επίτευγμα του Union, σήμερα, αφού η Τράπεζα μας, όπως όλα τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, βρίσκεται σε φάση  μ ε ί ω σ η ς  των λειτουργικών της δαπανών.
Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι δεν θυσιάσαμε ούτε μία απεργιακή ώρα για την επιτυχία της υπογραφής της Σύμβασης και δεν ταλαιπωρήσαμε ούτε ένα εργαζόμενο.
Παράλληλα καταρρίψαμε άλλο ένα “ρεκόρ” Προεκλογικής συνέπειας αυτή τη φορά. Στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της παράταξης μας UnionENOTHTA (που ομόφωνα στηρίζει το Δ.Σ. του Σωματείου μας και οι 423 υποψήφιοι-μέλη του) που κυκλοφορεί σε 16σέλιδο ανάμεσα σας – την τελευταία εβδομάδα – είχαμε δεσμευθεί για την εκ μέρους μας υπογραφή “ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. για το 2009”.
Στο τέλος αυτής της εβδομάδας (30/04/2009) Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
 
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
  1. Αύξηση εξόδων φαγητού (κουπόνια)
 
Αυξάνονται τα ημερήσια κουπόνια από 2 € έκαστο, σε 2,50 €.
Ποσοστό αύξησης: 25%
Δικαιούχοι: 7.569 (Το σύνολο του Προσωπικού).
Υφιστάμενη ετήσια δαπάνη Τράπεζας: 4.000.000 €
Νέα ετήσια επιβάρυνση Τράπεζας: 1.000.000 €
Δαπάνη μετά την Ε.Σ.Σ.Ε. 2009: 5.000.000 €
Αφορολόγητο μηνιαίο βοήθημα δικαιούχου: 55 € (από 44 €)
 
  1. Αύξηση εξόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού
 
Αυξάνονται τα μηνιαία έξοδα που καταβάλει σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς η Τράπεζα από 219 € για κάθε δικαιούχο γονέα, σε 250 €.
Ποσοστό αύξησης: 14%
Δικαιούχοι (τέκνα υπαλλήλων) : 1.522
Υφιστάμενη ετήσια δαπάνη Τράπεζας: 4.000.000 €
Νέα ετήσια επιβάρυνση Τράπεζας: 560.000 €
Δαπάνη μετά την Ε.Σ.Σ.Ε. 2009: 4.560.000 €
Αφορολόγητο μηνιαίο βοήθημα δικαιούχου: 250 € (από 219 €)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
  1. Αύξηση Οδοντιατρικών-Ορθοδοντικών καλύψεων
 
Αυξάνονται όλες οι παροχές συμπληρωματικής κάλυψης της Τράπεζας σε σχέση με το Ταμείο Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) που αφορούν τις Οδοντιατρικές και τις Ορθοδοντικές εργασίες για κάθε εργαζόμενο – ασφαλισμένο.
Ποσοστό αύξησης: 50%.
Δικαιούχοι : Το σύνολο του Προσωπικού (7.569) και τα ασφαλισμένα προστατευόμενα μέλη του (5.600)
Υφιστάμενη ετήσια δαπάνη Τράπεζας: περίπου 300.000 €
Νέα ετήσια επιβάρυνση Τράπεζας: 150.000 €
Δαπάνη μετά την Ε.Σ.Σ.Ε. 2009: 450.000 €
 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
  1. Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Προόδου Τέκνων
 
Θεσμοθετείται η χορήγηση άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων των υπαλλήλων της Τράπεζας ηλικίας από 16 ετών έως και 18 ετών για τρεις (3) ημέρες συνολικά σε κάθε ημερολογιακό έτος.
 
  1. Αιμοδοτική Άδεια
 
Η μέχρι σήμερα χορηγούμενη άδεια στους υπαλλήλους της Τράπεζας – αιμοδότες (1 ημέρα για κάθε αιμοδοσία και μέχρι 2 ημέρες ετησίως) πολλές φορές χανόταν, γιατί έπρεπε να ληφθεί την ίδια ημέρα που ενδεχομένως υπηρεσιακές ανάγκες δεν το επέτρεπαν.
Πλέον θα μπορεί να λαμβάνεται από τον δικαιούχο συνάδελφο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημέρα αιμοδοσίας σε συνεννόηση με τη μονάδα του.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
  • Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις και παροχές που αυτές περιέχουν δεσμεύουν σ υ μ β α τ ι κ ά την Τράπεζα, η οποία δεν μπορεί μονομερώς να τις ανακαλέσει ή μεταβάλλει.
  • H καταβολή των παροχών είναι μόνιμη και σταθερή και ισχύει στο διηνεκές (όχι εφάπαξ).
  • Καμία από τις ως άνω παροχές δεν συμψηφίζεται με τις ΑΥΞΗΣΕΙΣ που χορηγεί για φέτος η Τράπεζα στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ούτε με τις άλλες παροχές της για το 2009.
  • Για το 2009 εκκρεμεί και η υπογραφή της κλαδικής Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών που θα περιέχει τις ΑΥΞΗΣΕΙΣ επί των νομίμων αποδοχών κάθε εργαζόμενου. Ούτε αυτές συμψηφίζονται με τις παροχές της δικής μας Ε.Σ.Σ.Ε. 2009, γιατί εμείς δεν ρυθμίσαμε αυξήσεις στους μισθούς που είναι αρμοδιότητα της ΟΤΟΕ.
 
Όταν στους άλλους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα δεν υλοποιείται η υφιστάμενη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ που προέβλεπε αυξήσεις 5,5% στους μισθούς του Μαΐου (βλ. Capital.gr της 29/04/09) εμείς δεν κρατάμε μόνο τα κεκτημένα, αλλά και τα διευρύνουμε, γιατί:
 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
 
Ήρθε η ώρα των Εργαζομένων: ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ.
Όλοι ψηφίζουμε το Ανεξάρτητο, Ενωτικό Ψηφοδέλτιο UnionENOTHTA (που ομόφωνα στηρίζει το Δ.Σ. του Σωματείου μας).
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής