ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 122 / 06-03-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

Το Σάββατο 10/03/2012 θα γίνει η Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (ξενοδοχείο Imperial, Πλ. Καραϊσκάκη – ώρα 10:00 π.μ.) με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που σας έχει ανακοινώσει η προσωρινή Διοίκηση του Ταμείου με την ανακοίνωση της υπ’ αριθ. 2/07-02-2012.

 

Θα μετέχουμε των εργασιών της Γ.Σ. και θα  υπερψηφίσουμε τους απολογισμούς του Δ.Σ. για την υπό κρίση θητεία του 2011.

 

Δυστυχώς όμως τα μεγάλα ζητήματα που θίγει η ως άνω ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (υλοποίηση αναλογιστικών μελετών για την διάσωση του Ταμείου, αντιμετώπιση δυσμενών χρηματοοικονομικών εξελίξεων που απομείωσαν την περιουσία του, όπως π.χ. η καθίζηση του Χρηματιστηρίου και των επενδύσεων μας σε μετοχές και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του P.S.I. για τα αγορασθέντα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου – απώλειες κεφαλαίου) δεν τέθηκαν για λήψη απόφασης στην Γενική Συνέλευση.

 

Αναπάντητο μένει και το πλαίσιο εκλογικής συνεργασίας των σωματείων των εργαζομένων στις Τράπεζες που μετέχουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που μεταξύ των άλλων σοβαρών ζητημάτων θίγεται στην συμφωνία τους του Ιουλίου του 2011. Τη συμφωνία αυτή την αποδεχτήκαν τα επτά (7) από τα εννέα (9) σωματεία που έχουν μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά την έχουν προσυπογράψει μόνο δύο (2), δηλαδή ο Σύλλογος Προσωπικού Eurobank (τ. Τράπεζας Αθηνών) και το δικό μας Σωματείο… Στο θέμα αυτό επανήλθαμε πρόσφατα με το υπ’ αριθ. 711/10-02-2012 έγγραφό μας προς τα ως άνω σωματεία χωρίς μέχρι στιγμής καμία θετική εξέλιξη.

 

Οι εξελίξεις όμως μας ξεπέρασαν και ήδη μετά το πρόσφατο Μνημόνιο Νο 2 δημιουργείται το νέο ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) με σκοπό να λειτουργήσει από 1ης Ιουλίου του 2012 στο οποίο εντάσσονται όλα τα επικουρικά Ταμεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. Για να ενταχθεί σε αυτό το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (χρονικό όριο: 31/12/2012) χρειάζεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ο.Τ.Ο.Ε. (παραμερίζεται πλέον το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι εργοδότες και τα σωματεία των εργαζομένων που είχαν ασφαλισμένα μέλη) υπό την προϋπόθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης και όχι απλής οικονομικής όπως μέχρι τώρα ίσχυε… Όποιο επικουρικό Ταμείο δεν ενταχθεί στο υπό σύσταση Ε.Τ.Ε.Α. θα θεωρείται Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και θα καλύπτει μόνο του τις ανάγκες πληρωμής συντάξεων για όσο διάστημα έχει αποθεματικά…

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής