ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 102 / 25-09-08

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 102 /25-09-2008
 
Ο Κλάδος έχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.):
Την υπ’αριθμ. 39/2008 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Καλούμε την Τράπεζα για την άμεση υλοποίηση της
 
Ενημέρωση
 
Λόγω μη προσέλευσης της εργοδοτικής πλευράς (Τράπεζες) στις διαδικασίες σύναψης κλαδικής Σ.Σ.Ε. για το 2008, η ΟΤΟΕ, κατέφυγε στις υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.), που επελήφθη της διαφοράς, σε 1ο στάδιο με το μεσολαβητή κ. Μιλτ. Σταμπουλή και στο 2ο στάδιο με το Διαιτητή κ. Ανδρ. Νικολόπουλο.
Η προσφυγή των εργοδοτών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας στις 04/09/2008 με αίτημα «αναβολή και μη έκδοση απόφασης από τον Ο.Μ.Ε.Δ. για τη σύμβαση ΟΤΟΕ-Τραπεζών» ήταν ατυχής. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα τους και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής επ’αυτού, αναγνώρισε εμμέσως ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) είναι εργοδοτική οργάνωση και άνοιξε το δρόμο για την έκδοση ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ από τον Ο.Μ.Ε.Δ., πράγμα που γνωστοποιήθηκε στην ΟΤΟΕ στις 12/09/2008.
Η ιστορική αυτή διαιτητική, κλαδική Σ.Σ.Ε. δικαιώνει την ΟΤΟΕ και τα Σωματεία-μέλη της που στήριξαν αυτόν τον αγώνα για την ύπαρξη κλαδικής συμφωνίας με κύρια αποστολή τη ρύθμιση των κατώτερων ορίων του μισθού των τραπεζοϋπαλλήλων.
 
Το περιεχόμενο της Διαιτητικής Απόφασης
 
Α. Κατ’αρχήν έχει ετήσια διάρκεια. Ισχύει από 03/06/2008 μέχρι και 02/09/2009.
Β. Προβλέπει αυξήσεις 8% για το έτος ισχύος της, ως εξής:
     Από 03/06/2008 μέχρι 31/08/2008, αύξηση: 3,50%
     Από 01/09/2008 μέχρι 30/11/2008, αύξηση: 2,50%
     Από 01/12/2008 και μετά, αύξηση: 2,00%
Γ. Αυξάνεται το χορηγούμενο επίδομα πολυετίας από 1,75% σε 1,80% κατ’έτος.
Δ. Αυξάνεται κατά 8% το χορηγούμενο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, από 01/09/2008 (ήταν 203 € – σε μας σύμφωνα με την από 30/11/2005 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τράπεζας-Union ήταν 215 € – από 01/01/2007) και γίνεται 219 €.
Ε. Αναπροσαρμόζονται κι όλα τα χορηγούμενα ποσοστιαία και ποσοστικοποιημένα επιδόματα που υπολογίζονται επί των κλιμακίων του ενιαίου μισθολογίου της ΟΤΟΕ τα οποία αυξάνονται στο τέλος του 2008 κατά 8%.
ΣΤ. Αυξάνεται το επίδομα τοκετού από 1.367 € σε 1.476 €.
Ζ. Αυξάνονται η προς την ΟΤΟΕ οικονομικές ενισχύσεις:
         Για το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, από 158.100 € ετησίως, σε 170.748 €
         Για τα πολιτιστικά, από 15.193 € το μήνα, σε 16.408 €
         Για τα αθλητικά, από 3.160 € το μήνα, σε 3.412 €
 
Σημαντικές παρατηρήσεις
 
  1. Αυξήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους – καθ’οιονδήποτε τρόπο – για το έτος 2008, συμψηφίζονται με τις αυξήσεις της ως άνω Διαιτητικής Απόφασης.
  2. Ισχύουν όλες οι διατάξεις των προηγούμενων κλαδικών Σ.Σ.Ε., ΟΤΟΕ-Τραπεζών (όπως π.χ. ό,τι προβλέπεται για τα στεγαστικά δάνεια κ.λ.π.).
  3. Ισχύουν οι ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σε κάθε επιμέρους τράπεζα από οποιαδήποτε πηγή δικαίου διμερή ή μονομερή, ή έστω κατ’έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια.
  4. Μπορεί λοιπόν η παρούσα ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, που ισοδυναμεί με κλαδική Σ.Σ.Ε. και είναι υποχρεωτικά εκτελεστή να μην συμπεριέλαβε – δυστυχώς – ουδεμία νέα θεσμική ρύθμιση, αλλά κατοχυρώνει και επικαιροποιεί, όλες τις προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στον Κλάδο, με οποιαδήποτε πηγή Δικαίου.
 
Αίτημα
 
Κατόπιν τούτων καλούμε την Τράπεζα να υλοποιήσει άμεσα όλες τις διατάξεις της ως άνω ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, αφού αυτή είναι άμεσα εκτελεστή και το αργότερο εντός της μισθοδοσίας του Οκτωβρίου να αποδώσει τα αναδρομικά και τις αυξήσεις που μας αφορούν και κυρίως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους: Β, Γ, Δ και Ε.
Το UnionEurobank έγκαιρα είχε διαγνώσει και προτείνει λύσεις για το πρόβλημα του θεσμικού συνομιλητή της ΟΤΟΕ. Συμμετείχε στους αγώνες του Κλάδου για την επίτευξη λύσης, ώστε να μην διαταραχθεί η έννομη τάξη στις εργασιακές σχέσεις και η κλιμάκωση των ελεύθερων διαπραγματεύσεων που είναι: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ), Κλαδική Σ.Σ.Ε. (ΟΤΟΕ), Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. (Union) με τελευταία την ατομική σύμβαση εργασίας.
Κάθε προσπάθεια ανατροπής αυτής της πυραμίδας που κατοχυρώνει το εγχώριο Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και η ανάγκη του πολιτισμένου διαλόγου, είτε αυτή προέρχεται από Κυβερνήσεις, είτε από Εργοδοσίες θα μας βρει αντιμέτωπους, γιατί οι θεσμοί πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού κι όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων κι όχι μόνο, όταν τα επιβουλεύονται.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 
Για το Δ.Σ. του UnionEurobank
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
                               Στάθης Χαρίτος            Δημήτρης Κίσσας
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.      Η παρούσα φωτοτυπημένη να μοιρασθεί σε όλους τους συναδέλφους.
2.      Η Διαιτητική Απόφαση υπ’αριθμ. 39/2008 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Union και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011