ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 101 / 10-09-08

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 101/ 10-09-2008
 
            Η έρευνα γνώμης των εργαζομένων στον Όμιλο Eurobank πρέπει να έχει και ως στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου του.
            Η καλυτέρευση των όρων αμοιβής, εργασίας και συνθηκών των συναδέλφων μας σύμφωνα με τις αρχές της   α ξ ι ο κ ρ α τ ί α ς είναι το βασικό ζητούμενο για μας.
 
Συμμετέχουμε όλοι στην έρευνα,
γιατί όλους μας αφορά.
           
Η Διοίκηση της Τράπεζας, με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, πήρε μία ομολογουμένως «γενναία» απόφαση!
            Να πάρει τη γνώμη των εργαζομένων σ’ αυτήν.. για την ίδια και τις πολιτικές διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, όπως αυτές ασκούνται μέχρι σήμερα.
            Η έρευνα μέτρησης ικανοποίησης συναδέλφων (Ε.ΜΕ.Ι.Σ) αν και καθιερωμένη σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού και σε μεγάλες εταιρείες, είναι πρωτοεμφανιζόμενη στα ελληνικά τραπεζικά δρώμενα.
            Συνήθεις και πυκνές είναι οι έρευνες μέτρησης της γνώμης των πελατών των Τραπεζών, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι αποκλειστικοί συντελεστές των επιδόσεών τους.
Κατά τη γνώμη μας ο κύριος μοχλός ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
            Η έναρξη των διαδικασιών για τη διάθεση των Κοινοτικών πόρων για το ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας στους κόλπους της Ε.Ε κατά την περίοδο 2007 – 2013 έχει επαναφέρει στο ψηλότερο βάθρο των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων και των εθνικών κρατών το ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελούν οι εργαζόμενοι.
            Η προκείμενη έρευνα είναι ένα εργαλείο («θερμόμετρο») μέτρησης που μπορεί να φανεί χρήσιμο για τους εργαζόμενους και αποτελεσματικό για τις πολιτικές της Τράπεζας (έλεγχος, επαναπροσδιορισμός, ακόμα και αλλαγή, όπου χρειάζεται) μόνο εφόσον αξιοποιηθούν σωστά τα αποτελέσματα της. Όσο αυτές οι πρωτοβουλίες θα επικεντρώνονται στη μηχανιστική μεταφύτευση πολυεθνικών συνταγολογίων πολιτικής με αμφίβολη τεκμηρίωση, τόσο τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά και το κόστος των χαμένων ευκαιριών θα αυξάνεται.
Εμείς φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουμε τη ΓΝΩΜΗ και το ΔΙΚΑΙΩΜΑ σ’ αυτήν των μελών μας ή και των λοιπών συναδέλφων μας.
            Σεβόμενοι την ανάγκη έκφρασης των ίδιων δεν πρόκειται (ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα) να δώσουμε καμία «γραμμή» απάντησης στο ερωτηματολόγιο Ε.Μ.ΕΙ.Σ.
            Θεωρούμε όμως ότι μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη σωστή αξιολόγησή τους θα πρέπει να μιλήσουμε για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της.
            Να οικοδομήσουμε ή να συμπληρώσουμε κίνητρα ικανοποίησης, αλλά και υποκίνησης των εργαζομένων, πολλά εκ των οποίων δεν κοστίζουν τίποτα, όπως:
  • Το ήρεμο και συναινετικό εργασιακό κλίμα.
  • Ο αλληλοσεβασμός σ’ όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
  • Η αντικειμενική αναγνώριση των επιτευγμάτων.
  • Η διαφανής και δίκαιη αξιολόγηση της προσπάθειας.
  • Η    ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α. 
  • Η συμμετοχή (προτάσεις, ιδέες, ενέργειες).
Οι πιο πάνω πάγιες και δημοσιοποιημένες θέσεις μας δεν είναι αυθαίρετες, ούτε λαϊκίστικες.
      Εδράζονται σε βασικά κεφάλαια της διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων και έχουν ενισχυθεί με αποτελέσματα σειράς ερευνών, με τελευταία αυτή που πραγματοποίησε το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για τους Έλληνες εργαζόμενους όπου:
      Σε κλίματα με μέγιστο βαθμό το 5, οι ερωτηθέντες βαθμολογούν με 4,64 τη «σημασία της αναγνώρισης των επιτευγμάτων τους»  και με 4,77 την « ανάγκη εμπιστοσύνης και σεβασμού στον εργασιακό χώρο».
      (Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε το 1ο συνδικάτο στην Ελλάδα που παρουσιάσαμε σε ημερίδα το θέμα της  καταπολέμησης της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας  και λειτουργούμε Επιτροπή Mobbing)
      Φυσικά ο εργαζόμενος διεκδικεί, όχι μόνο, όλες τις πιο πάνω παραμέτρους εργασίας, αλλά και τη συμμετοχή του στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα (οικονομικά κίνητρα, επιβραβεύσεις) που μπορεί να είναι συνδυασμός και αποδοχών και παροχών, ανάλογα με την απόδοσή του.
      Πόσο σωστά όμως μετράται και επιβραβεύεται αυτή η απόδοση του εργαζόμενου;
(και δεν εννοούμε μόνο προς τα ΚΑΤΩ. Αλλά και προς τα ΠΑΝΩ)
            Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι  οι «έτοιμες λύσεις»  από την απελευθερωμένη αγορά εργασίας κυρίως σε στελεχιακό επίπεδο  δεν έχουν αποδώσει μεσομακροπρόθεσμα, τα αναμενόμενα.
            Πιστεύουμε ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο της Τράπεζας χρειάζεται την υποστήριξή της διαδικασίας διάχυσης καινοτομιών με τη συμβολή συγκεκριμένων γνώσεων.
            Βάση της προσπάθειας θεωρούμε την  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με σκοπό την βελτίωση των γνώσεων των εργαζόμενων και την ύπαρξη της δυνατότητας εναλλαγής τους στις θέσεις εργασίας.
            Πρώτα πρέπει να εξαντλούμε το δικό μας απόθεμα στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και μετά να αναζητούμε… μετεγγραφές!
            Αντίστροφη, αλλά αντίστοιχη ανάγκη είναι  η «αναχαίτιση» των τάσεων φυγής  προς άλλες Τράπεζες ικανών συναδέλφων μας και μάλιστα ελπιδοφόρων με τη (σωστή ή λάθος) αντίληψη ότι κάποιοι άλλοι πληρώνουν καλύτερα!
            Έχουμε ανάγκη να «χτίσουμε» στη Eurobank σοβαρά  κίνητρα ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  των ικανών υπαλλήλων της σ’ αυτήν. Δεν πρέπει να φθάνει ο άλλος στη πόρτα της εξόδου, για να του προταθεί υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμιση…
            Σ’ αυτή τη περίπτωση έχουμε ευθεία παραδοχή της ευθύνης του management, γεγονός που πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψεις.
            Χωρίς να μηδενίζουμε, λοιπόν, ότι καλό έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε όχι και τόσο ομαλές συνθήκες (συγχωνεύσεις πολλών Τραπεζών, απότομη απελευθέρωση τραπεζικής αγοράς και αγοράς εργασίας, έντονος ανταγωνισμός, ενίσχυση εργοδοτικής δύναμης, υποχώρηση των δυνάμεων της εργασίας, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων) πρέπει να πάρουμε, τελικά, τη «θερμοκρασία» των εργαζομένων για τα προβλήματα που τους απασχολούν, αλλά και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπισή τους.
            Για να πετύχει αυτή η ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ, πρέπει:
  • Να κατοχυρώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο το απόρρητο κάθε ερωτηθέντος .
  • Οι απαντήσεις να είναι προαιρετικές – ειλικρινείς.
  • Οι ερωτήσεις να ακουμπάνε και στο πεδίο των αναγκών των ίδιων των εργαζομένων.
  • Να δεσμευτεί η Τράπεζα ότι το αποτέλεσμα της έρευνας θα το αξιοποιήσει προς όφελος του συνόλου του προσωπικού της, αλλά και όσων ομάδων αποδειχτεί ότι υστερούν.
Για το Δ.Σ. του UnionEurobank
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                             Στάθης Χαρίτος                          Δημήτρης Κίσσας

 

 

Διαβάστε επίσης

cms286
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 23-12-2011
cms282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 109 / 20-12-2011
cms284
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms285
Κατάλογος Θεατρικών Παραστάσεων
cms280
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 108 / 08-12-2011
cms279
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 107 / 08-12-2011