Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος. (σχετ.1)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Αθήνα, 27/1 /2011 Αρ.

Πρωτ.:6790/1647/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙ ΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ

ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 64 106 82 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ.: Κ.Μ.ΠΑΠΠΑΝΝΗ

ΤΗΛ: 2108803805

Κοιν.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Συναλλαγές μέοω τραπεζικού συστήματος.

ΠΧΕΤ.: Το αριθ. Γ/Φ80000/θΐκ.3185/4559/10-12-2010 έγγραφο σας»

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 0 παρ.1 του Ν. 3863/2010 και το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας η καταβολή των συντάξεων, των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων και. των λοιπών πληρωμών των Φ. Κ. Α. πραγματοποιούνται υποχρεωτικά, από 1-1-2011 με πίστωση λογαριασμών Τράπεζας η ΕΑΤΑ με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο.

Επίσης και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται μέσω ίου Τραπεζικού συστήματος ή των ΕΑΤΑ.

Οι ανωτέρω πληρωμές θα διενεργούνται μέσω διαχειρίστριας Τράπεζας η οποία θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3863/2010 και από την οποία θα εκταμιεύονται τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Τα καταστατικά αρκετών πρώην Ταμείων τα οποία ενταχθήκαν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και των οποίων ol διατάξεις παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τον Ν.3655/2008 αρθρ.138 παρ.4 και δη εκείνα τα οποία ασφαλίζουν το προσωπικά των Τραπεζών, αναφέρουν ότι. οι εισπράξεις και πληρωμές του Ταμείου γίνονται μέσω συγκεκριμένων Τραπεζών των οποίων οι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στα εν λόγω Ταμεία.

Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε αν παραμένουν εν ισχύ οι καταστατικές διατάξεις αυτών των Τομέων των οποίων oι διατάξεις προβλέπουν oι πληρωμές και οι εισπράξεις να γίνονται από συγκεκριμένη Τράπεζα, η εάν κατά την επιλογή διαχειρίστρια Τράπεζα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί οι Τομείς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΙΧ.ΒΟΥΠΟΥΚΛΑΚΗΣ

 

 

Διαβάστε επίσης

untai
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 162 / 08-07-2020 / Τι συμβαίνει με το Ταμείο Υγείας
summer-camp
Ενημέρωση των μελών μας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για το έτος 2019
cms847
Ενημέρωση των μελών μας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ για το έτος 2018
cms277
ΦΕΚ 90380/25916/3294 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Σχετ.6)
cms276
Επιστολή του Union Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Σχετ.5)
cms275
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ (Σχετ.4)