ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2006-2007

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006 – 2007

Στην Αθήνα σήμερα την 22 Δεκεμβρίου 2006, στα γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. επί της οδού Αιόλου, αριθμός 93, οι αφενός υπογράφοντες :

  • Γιάννης Πεχλιβανίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Σπύρος Φιλάρετος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank
  • Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1876/1990: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EFG EUROBANK ERGASIAS, ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EMPORIKI BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, GENIKI ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, OMEGA BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, PROTONBANK, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και αφετέρου οι:

Σταύρος Κούκος, Πρόεδρος και Αχιλλέας Μυλωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας, ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν στην κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τραπεζών – ΟΤΟΕ για τα έτη 2006 και 2007 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 1    Βασικός Μισθός

α) Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορφώνονται από 1η Ιανουαρίου 2006 ως εξής:

Κλιμ. Κύριο                Προσωπικό Βοηθητικό         Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας Υποδ/ντές Διευθυντές
0 828,00 766,00 729,00
1 829,00 769,00 732,00
2 830,00 770,00 733,00
3 831,00 771,00 735,00
4 832,00 773,00 736,00
5 833,00 774,00 737,00
6 834,00 776,00 739,00
7 835,00 777,00 740,00
8 836,00 779,00 742,00
9 837,00 780,00 744,00
10 839,00 782,00 745,00
11 840,00 784,00 747,00
12 841,00 785,00 748,00
13 842,00 787,00 750,00
14 843,00 788,00 751,00
15 844,00 789,00 753,00
16 845,00 791,00 754,00
17 849,00 798,00 755,00
18 858,00 808,00 757,00
19 870,00 815,00 758,00
20 880,00 824,00 759,00
21 890,00 833,00 761,00
22 900,00 842,00 762,00
23 911,00 850,00 764,00
24 922,00 859,00 765,00
25 932,00 867,00 766,00
26 942,00 876,00 769,00
27 952,00 885,00 771,00
28 963,00 892,00
29 973,00 901,00
30 984,00 911,00
31 994,00
32 1.004,00
33 1.016,00 1.215,00 1.405,00
34 1.026,00 920,00 772,00 1.228,00 1.418,00
35 1.036,00 928,00 775,00 1.241,00 1.434,00
36 1.046,00 937,00 780,00 1.252,00 1.449,00
37 1.057,00 948,00 786,00 1.266,00 1.464,00
38 1.068,00 955,00 791,00 1.277,00 1.478,00
39 1.077,00 964,00 796,00 1.290,00 1.492,00
40 1.088,00 974,00 800,00 1.303,00 1.507,00
41 1.098,00 983,00 806,00 1.316,00 1.521,00

β) Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορφώνονται από 1η Ιανουαρίου 2007 ως εξής:

Κλιμ. Κύριο                Προσωπικό Βοηθητικό         Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας Υποδ/ντές Διευθυντές
0 875,00 813,00 776,00
1 876,00 816,00 779,00
2 877,00 817,00 780,00
3 878,00 818,00 782,00
4 879,00 820,00 783,00
5 880,00 821,00 784,00
6 881,00 823,00 786,00
7 882,00 824,00 787,00
8 883,00 826,00 789,00
9 884,00 827,00 791,00
10 886,00 829,00 792,00
11 887,00 831,00 794,00
12 888,00 832,00 795,00
13 889,00 834,00 797,00
14 890,00 835,00 798,00
15 891,00 836,00 800,00
16 892,00 838,00 801,00
17 896,00 845,00 802,00
18 905,00 855,00 804,00
19 917,00 862,00 805,00
20 927,00 871,00 806,00
21 937,00 880,00 808,00
22 947,00 889,00 809,00
23 958,00 897,00 811,00
24 969,00 906,00 812,00
25 979,00 914,00 813,00
26 989,00 923,00 816,00
27 999,00 932,00 818,00
28 1.010,00 939,00
29 1.020,00 948,00
30 1.031,00 958,00
31 1.041,00
32 1.051,00
33 1.063,00 1.262,00 1.452,00
34 1.073,00 967,00 819,00 1.275,00 1.465,00
35 1.083,00 975,00 822,00 1.288,00 1.481,00
36 1.093,00 984,00 827,00 1.299,00 1.496,00
37 1.104,00 995,00 833,00 1.313,00 1.511,00
38 1.115,00 1.002,00 838,00 1.324,00 1.525,00
39 1.124,00 1.011,00 843,00 1.337,00 1.539,00
40 1.135,00 1.021,00 847,00 1.350,00 1.554,00
41 1.145,00 1.030,00 853,00 1.363,00 1.568,00

Άρθρο 2 Ποσοστιαία Επιδόματα

Τα κατά την 31-12-2005 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, Δ.Α. ή με οποιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται με τους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 3    Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 184 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 193 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 203 ευρώ, χορηγείται δε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

Άρθρο 4     Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 1240 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1302 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1367 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1984.

Άρθρο 5    Κατασκηνώσεις

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 657 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 690 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 724 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 6     Δραστηριότητες ΙΝΕ / ΟΤΟΕ

Οι τράπεζες και επιχειρήσεις που καλύπτονται από την σύμβαση αυτή ενισχύουν, ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων τους, με το συνολικόποσό των 150.570 ευρώ, για το έτος 2006 και με το συνολικόποσό των 158.100 ευρώ για το έτος 2007, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες και επιχειρήσεις αυτές, κατά τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Άρθρο 7    Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 13.781 ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 14.470 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 15.193 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 2.867 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 3.010 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 3.160 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω συνολικάποσά καταβάλλονται από τις τράπεζες και επιχειρήσεις που καλύπτονται από την σύμβαση αυτή ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων κάθε μιας.

Άρθρο 8    Κωδικοποίηση διατάξεων για την χορήγηση επιδόματος τέκνων

Στους φυσικούς, θετούς, άγαμους, διαζευγμένους ή χήρους γονείς χορηγείται επίδομα για κάθε τέκνο, στο κλιμακούμενο ποσοστό που προβλέπεται κατά τη σειρά γέννησής του, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που άλλα τέκνα συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης του επιδόματος αυτού, κατά τα οριζόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

α. Για το πρώτο παιδί σε ποσοστό 5%

β. Για το δεύτερο παιδί σε ποσοστό 7,5%

γ. Για το τρίτο παιδί σε ποσοστό 10%

δ. Για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου σε ποσοστό 15%

Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού (κλιμακίου) του Ε.Μ. στο οποίο εκάστοτε ανήκει ο/η εργαζόμενος/η, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού και καταβάλλεται στους δυο γονείς μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και εφόσον φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζει να καταβάλλεται, μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους. Προκειμένου για παιδιά με σωματική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία άνω του 67%, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Ν. 1483/84, το ως άνω επίδομα δεν περικόπτεται με την ενηλικίωσή τους, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους γονείς, χωρίς διακοπή.

Άρθρο 9    Ωράριο λειτουργίας ειδικών υπηρεσιών / μονάδων

1 Για τις υπηρεσίες των τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση,οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, οι οποίες ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002 – 2003, δύνανται να οριστούν ειδικά ωράρια απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού ή μέρους αυτού, μετά από συμφωνία της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο.

2.Με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του κάθε εργαζόμενου στο ειδικό ωράριο, με τις συμφωνίες αυτές ορίζονται (μεταξύ άλλων) τα κάτωθι:

  • Τα χρονικά όρια εργασίας (ημέρες απασχόλησης, ώρα έναρξης και λήξης) για την κάθε βάρδια, χωρίς υπέρβαση του υφιστάμενου ημερησίου και εβδομαδιαίου ανώτατου χρόνου εργασίας,
  • Τυχόνπρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή, προς το προσωπικό που απασχολείταιμε ειδικά ωράρια και οι όροι χορήγησής της,
  • Οι προϋποθέσεις τήρησης σε κάθε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους που απασχολούνται με το κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση,
  • Κάθε άλλο θέμα εφαρμογής και τροποποίησης των εν λόγω ωραρίων.

3.Οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ από την επομένη της κατάθεσής τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Συμφωνίες που ήδη έχουν συναφθεί κατά επιχείρηση και αφορούν στις υπηρεσίες της παρ. 1 ανωτέρω δεν θίγονται, εφόσον πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και κατατεθούν αρμοδίως στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 10   Ειδικό ωράριο λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων

Κάθε Τράπεζα ορίζει τα καταστήματά της που λειτουργούν κατ’ εξαίρεση πέραν του ωραρίου εργασίας και συναλλαγών, όπως καθιερώθηκε με την ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2002 – 2003, ως εξής: έως δέκα (10) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων, έως πέντε (5) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 31 μέχρι 150 καταστήματα και έως δυο (2) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 1 μέχρι 30 καταστήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συναλλαγών στη συγκεκριμένη περιοχή του καθ’ ενός από τα παραπάνω καταστήματα, χωρίς τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, που στην περίπτωση αυτή θα απασχολούνται σε βάρδιες. Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου:

Δευτέρα – Παρασκευή

έναρξη: από την έναρξη λειτουργίας των Τραπεζικών καταστημάτων, όπως εκάστοτε ορίζεται.

λήξη: το αργότερο έως 20:30.

Σάββατο

έναρξη: από 10:00

λήξη: το αργότερο έως 17 :00

Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων, όταν εργάζεται Σάββατο, απασχολείται 35 ώρες κατ’ ανώτατο όριο την εβδομάδα.

Με προϋπόθεση την εκούσια απασχόληση κάθε εργαζομένου στα ως άνω καταστήματα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002-2003 και την τήρηση σε κάθε περίπτωση της πενθήμερης απασχόλησης, κατά τα λοιπά, τα χρονικά όρια εργασίας, η τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή προς το προσωπικό που απασχολείται στα ως άνω καταστήματα, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, που ισχύει από την ημέρα της κατάθεσής της στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Άρθρο 11   Στεγαστικά Δάνεια

Το ανώτατο ανά δικαιούχο ποσό στεγαστικού δανείου, που με την ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2004 –2005 είχε ορισθεί στα 100.00 ευρώ δύναται να αυξηθεί μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το ποσό αυτό χορηγείται κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω ΣΣΕ, χωρίς καμία άλλη ποσοτική προσαρμογή, είτε της προσαύξησης του χορηγούμενου ποσού για κάθε παιδί δικαιούχου, είτε του συνολικά διαθέσιμου κατά Τράπεζα κεφαλαίου για την χορήγηση των ως άνω δανείων.

Άρθρο 12 Κατάτμηση κανονικής άδειας

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β της ΣΣΕ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1996, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετά από αίτηση του εργαζομένου η, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, τμηματική χορήγηση της δικαιούμενης κανονικής άδειας υπό την προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον τμήμα αυτής δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10)συνεχόμενων εργασίμων ημερών. Οι ως άνω άδειες γνωστοποιούνταιστις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας σε ετήσια βάση (τον Ιανουάριο κάθε έτους για το αμέσως προηγούμενο έτος).

Άδεια που χορηγείται εντός της χρονικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου προσαυξάνεται κατά μια επιπλέον ημέρα άδειας για κάθε πέντε (5) συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής άδειας.

Άρθρο 13    Εφάπαξ ενίσχυση ΟΤΟΕ

Οι Τράπεζες και οι λοιπές επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, ενισχύουν με το εφάπαξ συνολικό ποσό των € 300.000 την ΟΤΟΕ για την συντήρηση του κτιρίου της, το οποίο κατανέμεται μεταξύ των Τραπεζών και επιχειρήσεων αυτών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων τους την 31.12.2006.    

Άρθρο 14    Τελικές Διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2006 και λήγει την 31.12.2007, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενη πλευρά έλαβε από δυο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Οι εκπρόσωποι των Τραπεζών Οι εκπρόσωποι της Ο.Τ.Ο.Ε.

………………………………..

Σταύρος Κούκος, Πρόεδρος      __________________

Αχ. Μυλωνόπουλος, Γεν. Γραμματέας ______________

 

 

Διαβάστε επίσης

gunaika-1024x683
Ανακ. Union 207/06-03-2024/8 Μαρτίου 2024-Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας-Οι γυναίκες είναι το παρόν και το μέλλον της εργασίας
aa_252863_411140_type13262
Ανακ. Union 182/14-12-2023/Κάτω τα χέρια από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης-Ηχηρή παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε.
d1b416e60c46e7f6269f425c2bb8f683
Κατάλογος ενδεικτικών παροχών & προσφορών Union
cms744
6P6
cms248
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Έρευνα γνώμης UNION
cms247
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Επίδομα Ισολογισμού Τραπεζών