ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Επεξηγήσεις:

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε : Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σ.Σ.Ε : Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

 

•  Ετήσια άδεια Σύμφωνα με το άρθρο 7 της κλαδικής σύμβασης Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών 2004 – 2005, οι συνάδελφοι κατά τον πρώτο χρόνο απασχόλησής τους δικαιούνται άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ΄όψιν και την προϋπηρεσία που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη, η κανονική ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής:

α) με τη συμπλήρωση δύο ετών 21 εργάσιμες ημέρες

β) με τη συμπλήρωση τριών ετών 22 εργάσιμες ημέρες

γ) με τη συμπλήρωση πέντε ετών 23 εργάσιμες ημέρες

δ) με τη συμπλήρωση δέκα ετών 25 εργάσιμες ημέρες

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου έτους (συμπεριλαμβάνονται οι περίοδοι των αργιών), για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας που χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, στα διαστήματα αυτά, χορηγείται μία (1) επιπλέον ημέρα αδείας ( άρθρο 17, Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών1989 ) .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3392/1.3.2005 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναφορικά με το νόμο 3302/2004, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι , οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη τής απασχόλησής τους.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας. Η αναλογία της αδείας θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31 η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης, ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους. Σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη, λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλει σ΄ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

Καταργείται επίσης ο βασικός χρόνος εργασίας – αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον ΑΝ 539/45 ή 10 μήνες κατά την ΕΓΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης αδείας.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της αδείας του, οι ημέρες ασθενείας δεν υπολογίζονται και ο εργαζόμενος δικαιούται να παρατείνει την άδειά του για όσο χρόνο διήρκεσε η ασθένεια (άρθρο 2, παρ. 3 Α.Ν. 539/1945).

Με βάση τέλος το άρθρο 21 της Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών (1984) οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κανονικά στους ασθενούντες υπαλλήλους, το σύνολο των αποδοχών τους για τις ημέρες ασθενείας και για περίοδο ίση με την περίοδο που καλύπτουν οι φορείς υγείας. Θα συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγούνται από τους φορείς υγείας και τα ασφαλιστικά προγράμματα των τραπεζών.

•  Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου. Για την τέλεση γάμου χορηγείται άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές ( άρθρο 10, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2000 – 2001). Δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Άδεια τοκετού. Σύμφωνα με την παρ. 3 της Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών (1984) όπως αυτή αναπροσαρμόζεται με το άρθρο της 7 της Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών (1997-1998), η άδεια τοκετού ορίζεται σε 4 μήνες και 2 εβδομάδες (το οποίο μεταφράζεται σε 134 ημέρες min . και σε 137 ημέρες max .), τις οποίες λαμβάνει η εργαζόμενη πριν ή μετά τον τοκετό, ανάλογα με τις ανάγκες της και χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, στις οποίες συμψηφίζονται οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν από τα ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους φορείς για την ίδια αιτία. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Οι μητέρες τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη, σύμφωνα με το άρθρο Β8 της Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών (1997-1998).

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο σύζυγος εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών. Το μειωμένο ωράριο θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (άρθρο 9, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1993).

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 12 της Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών (2004 – 2005) και το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε (2004-2005), το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου με τη μορφή αδείας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ώς έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις (άρθρο 6, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2002-2003). Δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Γονική άδεια. Χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου γονική άδεια άνευ αποδοχών και μέχρι δύο διετίες συνολικά, για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παιδιών. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη τής υγείας όταν αυτή δεν καλύπτεται από τον/την σύζυγο. Επίσης ο/η αδειούχος έχει τη δυνατότητα να κάνει συνταξιοδοτική αυτασφάλιση για την περίοδο της αδείας με αντίστοιχη δανειακή διευκόλυνση από την Τράπεζα (άρθρο 22, Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών 1984).

•  Άδεια αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας. Στους/ις εργαζόμενους/ες, που έχουν χηρέψει και στον/ην άγαμο/η γονέα, που έχει την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών ετησίως, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά δικαιούνται άδεια οκτώ (8) ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής αδείας (άρθρο7 , Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2002-2003).

•  Άδεια ασθένειας εξαρτωμένων ατόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.1483/84 οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές έξι (6) ημερών για κάθε έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας . Αυτή αυξάνεται σε οκτώ (8) ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δώδεκα (12) αν προστατεύει περισσότερα των δύο (άρθρο 11, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2000–2001).

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: τα παιδιά έως 16 ετών και ο/η σύζυγος, οι γονείς, τα άγαμα αδέλφια, που για λόγους οξείας ή βαριάς ασθένειας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

•  Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των παιδιών. Στους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, χορηγείται στη διάρκεια της σχολικής περιόδου, άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών ετησίως με πλήρεις αποδοχές πέραν της κανονικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 1483/84, για την παρακολούθηση τής σχολικής προόδου των παιδιών. (12 ος όρος, ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988)

 

•  Φοιτητική – Σπουδαστική άδεια. Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών, εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, ορίζεται σε 30 ημέρες ετησίως, σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά για το χρονικό διάστημα, που καλύπτει τη διάρκεια των σπουδών προσαυξημένο κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές ανεξαρτήτου ηλικίας για την προώθηση τής δια βίου εκπαίδευσης και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια (άρθρο 7, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1996 – 1997, άρθρο 6, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1998 – 1999). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές από τον Ο.Α.Ε.Δ και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργαζόμενοι, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά, ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (άρθρο 10, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2004-2005).

•  Άδεια αιμοδοσίας. Χορηγείται μία ημέρα άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, πέραν της κανονικής, για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο (παρ. 16, Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών 1989).

•  Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (άρθρο 8, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2002-2003). Δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ώς δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της αδείας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (άρθρο 12, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2004-2005).

•  Μειωμένο ωράριο για γονέα με ανάπηρο παιδί. Γονείς με πλήρη απασχόληση, που έχουν ανάπηρο παιδί , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα με ανάλογη περικοπή του μισθού (άρθρο 8 Ν.1483/1984).

•  Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς. Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (άρθρο 9, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2002-2003). Δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

•  Άδεια λόγω AIDS. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (άρθρο 11, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2004-2005).

•  Εκλογική άδεια. Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 374/24.02.2004, τόσο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές, προβλέφθηκε η χορήγηση ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ως εξής:

α) Στους συναδέλφους, που επρόκειτο να μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων, άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους επρόκειτο να μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινούνταν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους τέλος επρόκειτο να μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

 

 

Διαβάστε επίσης

eurobank_phygital_
Ανακ. Union 013/11-07-2024/Η Γνώμη των Εργαζομένων για τις αμοιβές/παροχές στην Eurobank-To βασικό αίτημά μας για την Ε.Σ.Σ.Ε./2024
123
Ανακ. Union 012/05-07-2024/Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διοίκησης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και των στελεχών του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας
20230607_Ekdromi_NL_Ergazomenon_Eurobank
Ανακ. Union 011/20-06-2024/Διακοπές με το Ekdromi.gr-Διαγωνισμός αποκλειστικά για τα μέλη του Union Eurobank
shutterstock_176869352
Ανακ. Union 010/19-06-2024/Φρένο στην Βία και Παρενόχληση στην Εργασία
katotatos-misthos-1-910x521
Ανακ. Union 009/17-06-2024/Εξαήμερη Εργασία από 01-07-2024/Δεν μας αφορά ως τραπεζοϋπάλληλους η απασχόληση κατά την 6η ημέρα, αν και είμαστε εργαζόμενοι με πενθήμερο
shutterstock_afksisi_misthos_euro
Ανακ. Union 008/10-06-2024/Ουτοπία, ΝΑΙ ή ΟΧΙ η Διαφάνεια και οι Αυξήσεις στους μισθούς;