ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία (Ν.3302/2004, Ν.3227/2004, ΣΣΕ 2004-5 & Ν.3144/2003, αρ.6), η Ετήσια Κανονική Άδεια (Ε.Κ.Α.), χορηγείται πλέον από το 1ο έτος υπηρεσίας κατ’ αναλογία προς την υπηρεσία του μισθωτού (είτε έχει σχέση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου), ενώ εγκρίθηκε και η τμηματική κατ’ αναλογία χορήγηση της Ε.Κ.Α. 2 ημερών για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, δηλ.:

Με τη συμπλήρωση 1 μήνα υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 2 ημερών

Με τη συμπλήρωση 2 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 4 ημερών

Με τη συμπλήρωση 3 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 6 ημερών

………………………………………………………………………………….

Με τη συμπλήρωση 9 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 18 ημερών

Με τη συμπλήρωση 10 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 20 ημερών

Με τη συμπλήρωση 11 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 20 ημερών

Με τη συμπλήρωση 12 μηνών υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 20 ημερών

Επιπλέον η αναλογία της Ε.Κ.Α. θα πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά μέχρι την 31/12 του 1 ου έτους. Δηλ.:

Υπάλληλος που προσλήφθηκε την 1.2.2005 θα λάβει μέχρι 31.12.2005 και τις 20 ημέρες Ε.Κ.Α. (10Χ2=20)

Υπάλληλος που προσλήφθηκε την 1.7.2005 θα λάβει μέχρι 31.12.2005 6Χ2=12 ημέρες Ε.Κ.Α.

 

Για το 2ο έτος υπηρεσίας ο τρόπος χορήγησης έχει ως εξής:

Ο μισθωτός εξακολουθεί να λαμβάνει τμηματικά και κατ’ αναλογία την άδειά του μέχρι την επέτειο συμπλήρωσης του 1 έτους υπηρεσίας. Από το σημείο αυτό η Ε.Κ.Α. του 2 ου έτους προσαυξάνεται κατά 1 ημέρα και το υπόλοιπό της μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρο και υποχρεωτικά έως 31/12 του έτους αυτού.

Υπάλληλος που προσλήφθηκε την 1.2.2005, θα λάβει για το 2006:

από 1.1.2006 έως 31.1.2006 : 2 ημέρες Ε.Κ.Α.

από 1.2.2206 έως 31.12.2006 : 19 ημέρες Ε.Κ.Α.

Υπάλληλος που προσλήφθηκε την 1.7.2005, θα λάβει για το 2006:

από 1.1.2006 έως 30.6.2006 : 12 ημέρες Ε.Κ.Α.

από 1.7.2206 έως 31.12.2006 : 9 ημέρες Ε.Κ.Α.

 

Από το 3 ο έτος και μετά λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη και ο μισθωτός μπορεί να λαμβάνει ολόκληρη την άδειά του από την αρχή του έτους, ως εξής:

Για το 3ο έτος υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 22 ημερών

Για το 5ο έτος υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 23 ημερών

Για το 10ο έτος υπηρεσίας : Ε.Κ.Α. 25 ημερών

 

 

Διαβάστε επίσης

projektbild-evoting
Ανακ. Κ.Ε.Ε. Νο 3 / 22-04-2024 / Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκλογών 15-25/05/2024
ntantades
Ανακ. Union 219/19-04-2024/Νέες παροχές της Πολιτείας για την στήριξη της οικογένειας σε ανελαστικές δαπάνες
IMG_20231103_182327
Ανακ. Union 218/18-04-2024/Ειδικές τιμές για τα μέλη του Union Eurobank στο Γυμναστήριο FOREVERFIT
IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.