Επικουρικό

 1. Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ. : Για τους προερχόμενους από τις Τράπεζες: ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  Οι συντάξεις χορηγούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Όταν ο εργαζόμενος θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
  • Όταν συμπληρώσει 20 συντάξιμα χρόνια στον κύριο ασφαλιστικό φορέα και έχει ηλικία 62 ετών (άνδρες) ή 45 ετών (γυναίκες).
  • 25 συντάξιμα χρόνια και ηλικία 55 ετών (άνδρες) ή ανεξαρτήτως ηλικίας (γυναίκες).
  • 30 συντάξιμα χρόνια και ανεξαρτήτως ηλικίας (άνδρες).
  • Ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 20 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
 2. Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. : Για τους προερχόμενους από τις Τράπεζες: EUROBANK, ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, INTERBANK, TELESIS.
  Η επικουρική σύνταξη ανέρχεται στο 20% των συντάξιμων αποδοχών και χορηγείται ταυτόχρονα με την κύρια σύνταξη.