ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 78 / 20-03-08

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 78/20-3-2008
 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΣΤΑΘΜΟΣ 
UnionEurobank και ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ : 2.500.000 €
 
           
Υπεγράφησαν στην Πέμπτη 20/3/2008 μεταξύ των εκπροσώπων της Διοίκησης της Τράπεζας και του Σωματείου δύο (2) σημαντικές συμφωνίες (μία Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Ε.Σ.Σ.Ε και ένα Πρακτικό Συμφωνίας – Π.Σ) με οικονομικές, θεσμικές και ασφαλιστικές παροχές προς το όφελος των εργαζομένων της Τράπεζας. Παραθέτουμε τις ρυθμίσεις που πετύχαμε για την δική σας ενημέρωση και αξιολόγηση. ‘Ολες οι παροχές έχουν ημερομηνία καταβολής την 1/4/2008 πλην της υπ’ αριθμ.1 (1/7/08), υπ’ αριθμ.2 (1/4/09) και υπ’ αριθμ.10 (άμεσα).
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
1. Αύξηση κατά 20% του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Προσωπικού, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας “Alico”, που διαμορφώνεται  από 2,5% επι των μικτών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου που μέχρι σήμερα ήταν στο ποσοστό 3%.      Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του τμήματος των αποδοχών του υπαλλήλου μέχρι του ποσού των 2.315 € μηνιαίως, όσο δηλ. είναι σήμερα το «πλαφόν» των αποδοχών του εργαζόμενου που υπόκειται σε εισφορές προς το Ι.Κ.Α.            Αν στο μέλλον αυξηθεί το ως άνω «πλαφόν» του Ι.Κ.Α (σημειώνουμε εδώ ότι αυξάνεται σίγουρα 4% περίπου κάθε χρόνο) θα αυξηθεί και το τμήμα των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου επί του οποίου θα υπολογίζεται το 3% του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της “Alico”.
            Δικαιούχοι της ως άνω παροχής: Όλοι οι εργαζόμένοι της Τράπεζας, δηλαδή 7.746 άτομα.
Ετήσιο κόστος αύξησης:  1.080.000 €  Ετήσιο κόστος παροχής: 6.480.000 €
 
2. Αύξηση κατά 11% του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα για το ίδιο ως άνω συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  μέσω της “Alico” που αφορά το τμήμα των μηνιαίων μικτών αποδοχών πάνω από το «πλαφόν» του Ι.Κ.Α (δηλ. το τμήμα άνω των 2.315 €) που μέχρι σήμερα ήταν 9% επί αυτού του τμήματος των αποδοχών στο ποσοστό 10%.
            Δικαιούχοι της ως άνω παροχής: 2.300 εργαζόμενοι
            Ετήσιο κόστος αύξησης:  427.000 € Ετήσιο κόστος παροχής: 4.270.000 €
           
3. Αύξηση κατά 14% στο ετήσιο όριο των καλύψεων της συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του Προσωπικού, μέσω του προγράμματος της ασφαλιστικής εταιρείας “Eurolifeπου μέχρι σήμερα ήταν 22.010 € και γίνεται 25.000 €.
            Δικαιούχοι της ως άνω παροχής: Όλοι οι εργαζόμένοι της Τράπεζας, δηλαδή 7.746 άτομα.
 
4. Αύξηση κατά 42% του επιδόματος για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή που μέχρι σήμερα ήταν 528 € και γίνεται 750 €.
 
5. Αύξηση κατά 36% της αποζημίωσης για καισαρική τομή που μέχρι σήμερα ήταν 1.467 € και γίνεται 2.000 €.
 
6. Στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλειας ζωής δεν υπήρχε κατώτατο όριο, αλλά ίσχυε το ισόποσο των 28 μικτών μηνιαίων μισθών. Τώρα τίθεται ως κατώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 40.000 €,  γεγονός που σχεδόν διπλασιάζει την ενδεχόμενη αποζημίωση μεγάλου αριθμού εργαζομένων που είναι χαμηλόμισθοι. Η ρύθμιση αφορά περίπου 2.600 υπαλλήλους.
           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
Ι) Η παροχή αφορά στα τέκνα των υπαλλήλων που γεννήθηκαν μετά την 1/10/2000 ή θα γεννώνται στο μέλλον και καταβάλλεται μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
   Δεν αλλάζουν τα χορηγούμενα ποσά κατά μήνα (1ο ή και 2ο τέκνο: 156€, 3ο: 220€, 4ο: 245€, 5ο: 275€, από 6ο και άνω: 310€), αλλά δ ι ε υ ρ ύ ν ο ν τ α ι τα όρια χορήγησής του, ως εξής:
 (α) Το 100% του ως άνω επιδόματος το λαμβάνουν στο εξής, όσοι έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 2.000 €, έναντι των 1.500 €, που μέχρι τώρα ίσχυε.
(β) Το 50%  του ως άνω επιδόματος το λαμβάνουν στο εξής, όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές  μεταξύ 2.000 € και 2.750 €, έναντι 1.500 € και 2.250, που μέχρι σήμερα ίσχυε.
ΙΙ) Πολύ θετική είναι η νέα ρύθμιση που θεσπίσαμε σύμφωνα με την οποία στον υπολογισμό των ως άνω ορίων που συνθέτουν οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων δεν θα συνυπολογίζεται στο εξής και το ήδη τυχόν χορηγούμενο επίδομα γέννησης προηγούμενου τέκνου.
ΙΙΙ) Θετική είναι επίσης η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων βοηθημάτων στα νέα όρια, χωρίς όμως καταβολή αναδρομικών. Προκύπτει έτσι αύξηση τουλάχιστον 78 € για περίπου 520 εργαζόμενους.
            Δικαιούχοι της πιο πάνω παροχής σήμερα: 1610 υπάλληλοι – 2169 παιδιά
                        Ετήσιο κόστος αύξησης:            600.000 € Ετήσιο κόστος παροχής: 6.200.000 €
           
8. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ
Αύξηση κατά 36%  στο χορηγούμενο βοήθημα γάμου που σήμερα είναι 1.100 € εφάπαξ και γίνεται 1.500 €. Αφορά: 250 άτομα
 
9. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
(α) Αύξηση κατά 33%  στο χορηγούμενο βοήθημα πολυτέκνων που σήμερα είναι για όσους έχουν 3 παιδιά 600€ ετησίως και γίνεται 800€.
(β) Αύξηση κατά 43%  στο ίδιο βοήθημα για όσους έχουν 4 παιδιά και άνω και σήμερα παίρνουν 700€ ετησίως, ενώ στο εξής θα παίρνουν 1.000€.
            Δικαιούχοι της πιο πάνω παροχής σήμερα: 222 άτομα
 
10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
(α) Αύξηση 25% του χρηματικού βραβείου των αριστούχων τέκνων υπαλλήλων αποφοίτων Γυμνασίου (Από 400€ σε 500€).
(β) Αύξηση 25% του χρηματικού βραβείου των αριστούχων τέκνων υπαλλήλων αποφοίτων Λυκείου (Από 800€ σε 1000€).
(γ) Αύξηση 11%  του χρηματικού βραβείου όσων εισάγονται στις 10 πρώτες θέσεις ανώτατης σχολής της χώρας (Από 1.800€ σε 2000€).
 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 
11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (4 ΜΙΚΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ)
            Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους μέσα σε 6 χρόνια (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), έναντι μέχρι και 5 ετών (60 δόσεις) που μέχρι σήμερα είχαμε, που σημαίνει αύξηση του χρόνου αποπληρωμής κατά 20%, δηλ.  μέση μείωση της καταβαλλόμενης δόσης κατά 17%.
 
12. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
    (Υπαγομένων στις διατάξεις της κλαδικής Σ.Σ.Ε, Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών)
            Εντός του τρέχοντος έτους θα καταρτισθεί «Κανονισμός Στεγαστικών Δανείων» αυτής της κατηγορίας, για την άρση αρκετών αδικιών και παραλείψεων που στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί στο ζήτημα αυτό.
 
            Με την έντονη κρίση που διέρχεται στις ημέρες μας το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και το αβέβαιο μέλλον σε ό,τι αφορά τους Κλάδους: Κύριας Σύνταξης, Πρόνοιας – Εφάπαξ, Επικουρικής και Υγείας, οι σημερινές (αλλά και προηγούμενες) συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις αποκτούν ιδιαίτερη ουσιαστική και θεσμική αξία για τους εργαζόμενους στην Eurobank.
   Θα επανέλθουμε με πλήρη ανάλυση των συμφωνιών και τα πλήρη κείμενά τους.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
 
             Στάθης Χαρίτος                                         Δημήτριος Κίσσας

 

 

Διαβάστε επίσης

AdobeStock_218332835-scaled
Ανακ. Union 224/17-05-2024/Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ 2024-Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων την Δευτέρα 20 Μαίου
viber_image_2024-05-13_21-54-58-306
Ανακ. Union 223 / Υπογράψαμε με την Διοίκηση την Κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Πρακτικών Συμφωνίας ΕUROBANK-Union Eurobank
Piraeus-Port-Plaza-PPP3-dimand
Ανακ. Ε.Υ.Α.Ε./10-05-2024/Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Ε. Eurobank στον έλεγχο των μαζικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στην Αττική
EUROBANK OMIROU
Ανακ. Union 222/10-05-2024/Παρεμβάσεις του Union προς την Διοίκηση/Α. Για την φορολόγηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2020/Β. Για την παράλειψη διανομής - οφειλόμενου - bonus στο Προσωπικό, μετά από την ευδοκίμηση της προσφυγής αναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας
Screenshot 2024-05-10 at 15-44-51 Άλμα Ζωής – Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνου Μαστού Θεσ_νίκης
Ανακ. Union 221/10-05-2024/"Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης - Συμμετοχή στο Pink Together - Κυριακή 26 Μαίου 2024
skaki
Ανακ. Union 220/30-04-2024/Τουρνουά Σκάκι Ο.Τ.Ο.Ε./25 & 26 Μαίου 2024