Ανακοίνωση Νo 56 / 09-04-2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ξεχωριστή η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank

Αναστολή της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα

Η Τράπεζα είναι και πρέπει να παραμείνει ιδιωτική

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ

Το «διαζύγιο» Eurobank – E.T.E. δέχτηκε ποικιλώνυμες κριτικές και πήρε τεράστια δημοσιότητα που μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες, εξυπηρετώντας αλληλοσυγκρουόμενα και ανταγωνιστικά συμφέροντα.

Ο ρόλος του Σωματείου μας δεν είναι να κάνει την εκ των υστέρων κριτική στους υπεύθυνους που είχαν την πολιτική ή την επιχειρησιακή ευθύνη, αλλά να δει την ουσία των εξελίξεων που πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, με βασικούς άξονες:

Την εμπέδωση της σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Την απόλυτη προστασία του συνόλου των καταθέσεων.

Την διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων.

Ο χωριστός δρόμος που επελέγη για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank και της Ε.Τ.Ε. φαίνεται ότι επιδοκιμάστηκε από τους  ά μ ε σ α  ενδιαφερόμενους που ήταν οι               π ε λ ά τ ε ς  και οι  κ α τ α θ έ τ ε ς της Τράπεζας που με ηρεμία διενήργησαν χθες τις συναλλαγές τους χωρίς να παρασυρθούν στο καλλιεργούμενο από πολλούς «επιτήδειους» κλίμα ανασφάλειας.

Γνωρίζουν πια καλά ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank θα ολοκληρωθεί, η Τράπεζα έχει κηρυχθεί  β ι ώ σ ι μ η  και συστημική, ενώ με την απόφαση της παρελθούσης Κυριακής (07/04/2013) προβιβάστηκε και θα χρησιμοποιηθεί για ενδεχόμενη διάσωση μικρότερων Τραπεζών που δεν θα μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν.

Σφόδρα πιθανολογείται ότι θα εξευρεθούν και τα κεφάλαια του 10% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες (περί τα 380 εκ. €), για να διατηρήσει η Eurobank τον ιδιωτικό χαρακτήρα που πάντα είχε. Σε κάθε περίπτωση όμως το σύνολο της αύξησης που απαιτείται θα καλυφτεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με κονδύλια που έχουν εγκριθεί (μάλιστα έχει δοθεί και προκαταβολή, ύψους 4 δις €) και         είναι προς διάθεση.

Η εξέλιξη αυτή που συμβάλει στην  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  του τραπεζικού συστήματος        ε π ι δ ο κ ι μ ά σ τ η κ ε  από την αγορά χθες στο Χρηματιστήριο (08/04/2013), όπου η μετοχή της Eurobank πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακή κίνηση-ρεκόρ 60% και τελικά από το αρχικό   -30% έκλεισε στον +20%!!!

Τα «παθήματα μαθήματα»

Ελάχιστοι από τους οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογράφους της έντυπης, τηλεοπτικής και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας στάθηκαν και σε ένα από τα θετικά σημεία της αναστολής του deal των δύο Τραπεζών που αφορά τους εργαζόμενους.

Απομακρύνεται το κλείσιμο του 20% των μονάδων (Δικτύου και Κεντρικών) και των δύο Τραπεζών στην Ελλάδα και του 25% στο εξωτερικό και αποφεύγονται οι συνέπειες της δραματικής επικάλυψης στο Δίκτυο (80%) και στο πελατολόγιο (40%).

Κυρίως όμως ξεθωριάζει ο κίνδυνος για μαζικές απολύσεις εργαζομένων (που ποτέ δεν έφταιξαν σε τίποτα) ο οποίος ήταν ορατός, αν αληθεύει η δημοσιευθείσα (και μη διαψευσθείσα ακόμη) πληροφορία ότι  π ρ ο τ ά θ η κ ε  στην Τρόικα για αύξηση των πλεονεκτημάτων (;) από τις συνέργειες (μείωση λειτουργικού κόστους της ενιαίας Τράπεζας) η απόλυση 5.000 εργαζομένων!!!

Δε νομίζουμε ότι ήταν μία είδηση που έπρεπε να περάσει στα «ψιλά»… και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουμε και την κριτική όλων αυτών που μέχρι χθες είχαν ταχτεί υπέρ της κρατικοποίησης των Τραπεζών, γιατί ανακεφαλαιοποιούνται με τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά τώρα που αυτό θα γίνει για το  σ ύ ν ο λ ο  των Τραπεζών τους ενοχλεί μόνο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Eurobank και της Ε.Τ.Ε.…

Υπενθυμίζουμε σε όλους όσους δήλωσαν «αιφνιδιασμένοι» από τις εξελίξεις ότι «η κεφαλαιακή εξάρτηση των δύο Τραπεζών από το ΤΧΣ είναι αδιαμφισβήτητη και το ΤΧΣ θα έχει ουσιαστικό λόγο στην “επένδυση” του, έστω και αν τυπικά το νέο σχήμα θα τελεί υπό κρατικό έλεγχο» (βλ. ανακοίνωση μας Νο 18, ήδη από τις… 15/10/2012).

Από τότε είχαμε γραπτώς ενημερώσει ότι η Eurobank είχε πάρει προκαταβολή ανακεφαλαιοποίησης 4 δις € και η Ε.Τ.Ε. 7,4 δις €, ενώ το νέο σχήμα θα χρειαζόταν τελικά     περί τα 16 δις € επιπλέον…

Είναι ποτέ δυνατόν να είχε αγνοηθεί αυτή η πραγματικότητα;

Το deal, Eurobank – Ε.Τ.Ε., δεν εμπόδισε τον τραπεζικό δείκτη στο Χρηματιστήριο να καταγράφει πτώση από την αρχή του έτους της τάξης του 53,05%, άρα μήπως είχε υπερτονιστεί η πραγματική του συμβολή στην Οικονομία;

Αν κάπου πρέπει – κατά την γνώμη μας – να αναζητηθούν θεσμικές  ε υ θ ύ ν ε ς  είναι προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, η οποία στις 10/01/2013 ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο της Εθνικής Τράπεζας, επί της Δημόσιας Πρότασης της για την εξαγορά της Eurobank, χωρίς να εξετάσει αν αυτό είναι εξασφαλισμένο από όλες τις πλευρές και κυρίως από την πλευρά των δανειστών,  π ρ ι ν  οι μέτοχοι της Eurobank κάνουν αποδεκτή την πρόταση ανταλλαγής των μετοχών τους με αυτές της Ε.Τ.Ε. στο συντριπτικό                    ποσοστό του 84,35%.

Τώρα, αν οι παλιοί μέτοχοι εγείρουν αξιώσεις για παραπλάνηση και ζητήσουν η Δημόσια Πρόταση μαζί με την ανταλλαγή μετοχών να μην έχουν ισχύ,  τ ι  θ α  γ ί ν ε ι;

Η απορριφθείσα πρόταση μας

Στην εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε. κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, παρουσία του κ. Νανόπουλου στις 20/11/2012, είχαμε προτείνει ως «λειτουργικά ορθότερο και επιχειρηματικά πλέον πρόσφορο» την ένταξη της Eurobank στον Όμιλο της Ε.Τ.Ε. ως  θ υ γ α τ ρ ι κ ή ς  της εταιρείας με διατήρηση της νομικής αυτοτέλειας της μεταβιβαζόμενης Τράπεζας. Την ίδια πρόταση δημοσιοποιήσαμε σε άρθρο του υπογράφοντος Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου μας στην εφημερίδα «Κέρδος»            στις 15/01/2013.

Η «φόρμουλα» αυτή χωρίς να στερούσε κανένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο Τραπεζών, έδινε μεν το ουσιαστικό management στην Εθνική Τράπεζα, αλλά επέτρεπε την αυτοτελή διατήρηση του εργασιακού, μισθολογικού και συστημικού καθεστώτος της Eurobank που είχε τεράστιες διαφορές από το αντίστοιχο της Ε.Τ.Ε., αλλά δεν μείωνε τις εξαγγελθείσες συνέργειες για τις δύο Τράπεζες.

Η άμεση υιοθέτηση αυτής της πρότασης εκείνη την περίοδο πιθανόν να επέτρεπε και την ταυτόχρονη/ενιαία ανακεφαλαιοποίηση των δύο Τραπεζών τότε με την έγκριση              της Τρόικας…

Συμπέρασμα

Ως εργαζόμενοι στην Eurobank έχουμε μάθει να δουλεύουμε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε μία Τράπεζα που ήταν και παραμένει ιδιωτική.

Επιδίωξη μας είναι να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την δουλειά μας και να συμβάλλουμε, όσο μπορούμε, στην διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας.

Όποιος και αν είναι τελικά ο μεγαλομέτοχος της Τράπεζας ή το είδος του management τα προβλήματα και οι προσδοκίες των εργαζομένων παραμένουν τα ίδια.

Η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Η Τράπεζα έχει την δυνατότητα (παρ’ ότι έχει προθεσμία μόλις 20 ημερών, αφού χάθηκαν 7 μήνες…) να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην κατά 10% Α.Μ.Κ., αρκεί να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί και να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα από την προηγηθείς εμπειρία.

Οικονομικά «αναπνέει».

Με στοιχεία 31/12/2012 έχει Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Core Tier I, 10,8% (ενώ ακόμα και μετά την ενίσχυση με 15,6 δις € το ενιαίο σχήμα Ε.Τ.Ε. – Eurobank θα εμφάνιζε σε pro forma επίπεδο του σταθμισμένου ενεργητικού του στις 31/12/2012 τον αντίστοιχο δείκτη στο επίπεδο του… 8,8%) και επάρκεια ρευστότητας περί τα 10 δις €. Διατηρεί πρόσβαση στην διεθνή αγορά των REPOS και έχει μειώσει την εξάρτηση της από το ευρωσύστημα κατά         13,2 δις €.

Άρα έχει προοπτικές ανάπτυξης, που είναι ο μοναδικός δρόμος για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το Σωματείο μας θα στηρίξει αυτή την δύσκολη προσπάθεια και δεν θα εμπλακεί στο πολιτικό παίγνιο των εντυπώσεων, αφού ήταν και παραμένει ανεξάρτητο από κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες.

 

Δηλώνουμε όμως υπεύθυνα και δημόσια ότι ουδεμία σχέση έχουμε με «διαρροές» στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. περί εφαρμογής συστήματος «λαϊκού καπιταλισμού» και συμμετοχής των εργαζομένων με έναν ή δύο ή περισσότερους μισθούς στην επιχειρούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, αφού άλλωστε καμία σχετική πρόταση τέτοιας μορφής δεν δεχτήκαμε από την Διοίκηση της Τράπεζας.

 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση του Σωματείου μας που για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε σωστή και συγκρατημένη (αδιάψευστος μάρτυρας το σύνολο των ανακοινώσεων μας που έχει αναρτηθεί στο site του Σωματείου μας).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                           Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

 ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EUROBANK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ανακ. Union 225/21-05-2024/Οι Εργαζόμενοι μίλησαν-Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας Γνώμης Προσωπικού "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"
AdobeStock_218332835-scaled
Ανακ. Union 224/17-05-2024/Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ 2024-Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων την Δευτέρα 20 Μαίου
viber_image_2024-05-13_21-54-58-306
Ανακ. Union 223/14-05-2024/Υπογράψαμε με την Διοίκηση την Κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Πρακτικών Συμφωνίας ΕUROBANK-Union Eurobank
Piraeus-Port-Plaza-PPP3-dimand
Ανακ. Ε.Υ.Α.Ε./10-05-2024/Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Ε. Eurobank στον έλεγχο των μαζικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στην Αττική
EUROBANK OMIROU
Ανακ. Union 222/10-05-2024/Παρεμβάσεις του Union προς την Διοίκηση/Α. Για την φορολόγηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2020/Β. Για την παράλειψη διανομής - οφειλόμενου - bonus στο Προσωπικό, μετά από την ευδοκίμηση της προσφυγής αναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας
Screenshot 2024-05-10 at 15-44-51 Άλμα Ζωής – Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνου Μαστού Θεσ_νίκης
Ανακ. Union 221/10-05-2024/"Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης - Συμμετοχή στο Pink Together - Κυριακή 26 Μαίου 2024