ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 / 28-06-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Όπως διαπιστώσατε το Σωματείο μας στην από 27/06/2012 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε με την Τράπεζα (βλ. ανακοίνωση μας Νο 3/27-6-2012) δεν «πείραξε» στο παραμικρό  α π ο δ ο χ έ ς  πάσης φύσεως του Προσωπικού της, παρά τα παραπλανητικά δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου και των blogs που μιλάνε για μειώσεις που φτάνουν μέχρι το 15%.

Ρύθμισε μόνο  π α ρ ο χ έ ς που είχε, μέσω Σ.Σ.Ε., συνυπογράψει με την Τράπεζα και μάλιστα με σημαντικά ανταλλάγματα υπέρ των εργαζομένων σε αντιστάθμισμα των μικρών μειώσεων που δέχτηκε σε κάποιες εξ αυτών.

Επόμενο ήταν η συνολική μείωση στον δείκτη «Δαπάνες Προσωπικού» που εντάσσεται στο «Λειτουργικό Κόστος» της Τράπεζας να είναι πολύ μικρή, εξαιτίας της Ε.Σ.Σ.Ε. Σωματείου – Τράπεζας, ανερχόμενη, περί το -1,5%, μεσοσταθμικά, στο ως άνω κονδύλι.

Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα τραπεζοϋπαλληλικά σωματεία που συνομολόγησαν, μέσω Ε.Σ.Σ.Ε., και με τις εργοδότριες Τράπεζες τους μειώσεις επί των αποδοχών των εργαζομένων, εμείς – μετά από μακρά διαβούλευση με την Τράπεζα – δεν συμφωνήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί:

Οι λόγοι που δεν υπογράψαμε μειώσεις αμοιβών

• Δεν είχαμε στη διάθεση μας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (γενικά και ειδικά) της μισθοδοσίας του συνόλου του Προσωπικού της Τράπεζας, αλλά και όλων αυτών των αμοιβών ειδικών ομάδων (στελεχών) των εργαζομένων.

• Δεν είχαμε ρυθμίσει, μέσω ειδικής συμφωνίας, με την Τράπεζα, ούτε το σύστημα των επιπλέον αμοιβών του Προσωπικού, ούτε το σύστημα των αυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων κάθε κατηγορίας, που στην Τράπεζα μας είχε τα χαρακτηριστικά του «merit system» (εξ ελευθεριότητας αμοιβή).

• Όλες, οι επιπλέον των νομίμων, αμοιβές του Προσωπικού της Τράπεζας είχαν χορηγηθεί  μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς  από την ίδια σε κάθε δικαιούχο στο πλαίσιο  α τ ο μ ι κ ή ς  διαπραγμάτευσης μαζί του…

Κατόπιν αυτών Τράπεζα και Σωματείο συμφώνησαν τα εξής:

(βλ. σελ. 2 του «Πρακτικού Συλλογικών Διαπραγματεύσεων» της 27/06/2012, που έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Σωματείου).

1. Το Σωματείο δεν θα συνυπογράψει Ε.Σ.Σ.Ε. με την Τράπεζα που θα περιέχει μειώσεις επί των αποδοχών του Προσωπικού. Η συμφωνηθείσα Ε.Σ.Σ.Ε. θα περιέχει λελογισμένες μειώσεις μόνο επί των παροχών που χορηγεί η Τράπεζα και εδράζονται σε προγενέστερες Ε.Σ.Σ.Ε. που έχει υπογράψει η ίδια με το Σωματείο.

2. Η Τράπεζα ενημέρωσε το Σωματείο ότι θα καλέσει το Προσωπικό, για να συμφωνήσει στην πρόταση για λογικές μειώσεις των συνολικών αποδοχών εκάστου. Οι μειώσεις αυτές θα αφήνουν ανέπαφες τις αποδοχές που οφείλονται σε κλαδικές ή επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. και δεν θα αφορούν τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους. Δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα κλιμακώνονται αυξανόμενες στα υψηλότερα ετήσια εισοδήματα του εργαζόμενου που αφορούν.

3. Ως έναρξη της συνολικής, ως άνω ρύθμισης, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2012.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης της Τράπεζας

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 23/28-6-2012 Ανακοίνωση του Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αθηνάς Δεσύπρη με θέμα «Πρόγραμμα Αναπροσαρμογής Αποδοχών)

Η Τράπεζα σχεδίασε αναπροσαρμογές στις συνολικές αμοιβές των υπαλλήλων, δηλαδή στο μισθό (εφόσον υπερβαίνει τις νόμιμες αποδοχές είναι συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τον Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού) και στις εξ ελευθεριότητος (επίδομα παραγωγικότητας και εταιρικό αυτοκίνητο) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (οι αναπροσαρμογές είναι κλιμακούμενες, όχι οριζόντιες):

–          Καμία μείωση δεν θα επέλθει σε αμοιβές κάτω των € 26.100 ετησίως (δηλαδή όσων αμείβονται μέχρι € 1.800 το μήνα).

–          Για τις αμοιβές που είναι μεγαλύτερες των € 26.100 ετησίως:

–                      Για τα πρώτα 26.100 € των ετήσιων αμοιβών = – 4%.

–                      Για τις ετήσιες αμοιβές μεταξύ 26.100 € και 50.000 € = – 8%.

–                      Για τις ετήσιες αμοιβές άνω των 50.000 € = – 12% έως – 15% κλιμακούμενα.

• Σε περίπτωση που μετά τη σχετική μείωση προκύπτει ποσό μικρότερο των 26.100 €, το τελικό ποσό των συνολικών αμοιβών θα διατηρηθεί στο επίπεδο των 26.100 €.

• Στις ως άνω «ετήσιες αμοιβές» δεν συμπεριλαμβάνονται και ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι, όσες προέρχονται από κλαδικά (π.χ. επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού της Ο.Τ.Ο.Ε.) ή επιχειρησιακά επιδόματα (π.χ. το επίδομα γέννησης τέκνων του Σωματείου μας).

• Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προγράμματος «Ανταπόδοση» για τους εργαζόμενους στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

• Η Τράπεζα για το τμήμα της μείωσης των αμοιβών, που αφορά μείωση μισθού κάθε υπαλλήλου, θα ζητήσει τη γραπτή συναίνεσή του.

• Εφαρμογή των ως άνω από την 1η Ιουλίου 2012 και εξής.

 

Συμπεράσματα

Α. Ουδεμία μείωση μισθών στο 52% του Προσωπικού

i) Όσοι συνάδελφοι αμείβονται στο όριο των νόμιμων αποδοχών, δηλαδή σύμφωνα με τις κλαδικές και επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., δεν θα υποστούν μείωση.

Αφορά περίπου 2.600 συναδέλφους.

ii) Όσοι συνάδελφοι αμείβονται πάνω από τις νόμιμες αποδοχές και μέχρι τα 1.800 € το μήνα, δεν θα υποστούν μείωση.

Αυτοί υπολογίζουμε ότι είναι περί τους 1.100 συναδέλφους.

Κατά συνέπεια 3.700 εργαζόμενοι (από τους 7.100) της Τράπεζας,                                                 δηλαδή ποσοστό 52%  δ ε ν  θα έχουν καμία μείωση στο μισθό τους.

Β. Απαραίτητη η συγκατάθεση των συναδέλφων που

τους αφορά η αναπροσαρμογή των αμοιβών

Η Τράπεζα υπαναχώρησε (και ορθώς) στην αρχική της πρόταση που είχε διατυπώσει προς το Σωματείο μας στις 15/02/2012 και στις 14/03/2012, για να συνυπογράψουμε  ο ρ ι ζ ό ν τ ι α μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων κατά 10% (βλ. αναλυτικά σελ. 25 του Διοικητικού Απολογισμού του Σωματείου μας, ανακοίνωση μας Νο 130/28-3-2012).

Δέχτηκε τις «κόκκινες γραμμές» που είχαμε βάλει και δημόσια ανακοινώσει τότε στο ως άνω τεύχος του Διοικητικού μας Απολογισμού, δηλαδή:

1. Η οριζόντια μείωση των αποδοχών αδικεί τους χαμηλόμισθους.

2. Το ενιαίο ποσοστό μείωσης θίγει και τις νόμιμες αποδοχές που είναι αποτέλεσμα κλαδικών ρυθμίσεων, Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών.

3. Η προταθείσα μείωση αποδοχών θίγει αποκλειστικά και μόνο μισθούς, ενώ υπάρχουν και άλλες μονομερείς παροχές σε είδος ή σε χρήμα που συνυπολογίζονται στο κονδύλι «Δαπάνες Προσωπικού» και δεν θίγονται.

4. Τελικά, το Σωματείο δεν έχει ρυθμίσει, μέσω Σ.Σ.Ε. με την Τράπεζα, το τμήμα των αποδοχών ενός εκάστου συναδέλφου που είναι πλέον των νομίμων και έχουν δοθεί μονομερώς από τον εργοδότη, ως αυξήσεις μισθού, με κριτήρια που ο ίδιος καθόριζε κάθε φορά.

5. Τις ως άνω αυξήσεις μισθών (πέραν των νομίμων), παρ’ ότι δόθηκαν από τον εργοδότη δεν μπορεί ο τελευταίος να τις μειώσει μονομερώς, χωρίς την γραπτή συμφωνία μαζί του, είτε του Σωματείου, είτε του εργαζόμενου ατομικά… (Αυτό εξαιτίας της πρόβλεψης του άρθρου 5 του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού/Κανονισμού Εργασίας που υπογράψαμε με την Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2000).

• Κατά συνέπεια είναι  α τ ο μ ι κ ή  ευθύνη κάθε συναδέλφου που τον αφορά η ενδεχόμενη μείωση του μισθού του.

• Βέβαια, το ποσοστό της μείωσης που του ζητείται είναι επί αμοιβών που έλαβε μονομερώς από τον εργοδότη, πέραν των νομίμων που εδικαιούτο βάσει των Επιχειρησιακών και Κλαδικών Σ.Σ.Ε., σε εποχές που η Τράπεζα έβγαζε κέρδη…

• Απ’ ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η μεσοσταθμική απώλεια των αποδοχών για τους συναδέλφους, που αφορά η προταθείσα μείωση της Τράπεζας, είναι η  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  απ’ όσες έχουν μέχρι τώρα συντελεστεί στο τραπεζικό σύστημα, υπολογιζόμενη στο 5% μεσοσταθμικά.

Αν συνυπογράφαμε ως Σωματείο τις ως άνω μειώσεις για τους συναδέλφους που τους αφορούν, όπως έκαναν τα υπόλοιπα τραπεζοϋπαλληλικά σωματεία άλλων Τραπεζών, αυτές θα είχαν επέλθει αυτομάτως και αναγκαστικά γι’ αυτούς. Πιστεύουμε, όμως, ότι όλοι τους έχουν την απαιτούμενη για τις περιστάσεις ωριμότητα και την επίγνωση για το που βρισκόμαστε, ώστε να αποφασίσουν αναλόγως, σε ένα θέμα που ΑΜΕΣΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ… Εμείς εκεί που έπρεπε να διαπραγματευτούμε, διαπραγματευτήκαμε (με την από 27/06/2012 Συλλ. Σύμβαση Εργασίας) και έναντι πολύ μικρής «θυσίας» επί  π α ρ ο χ ώ ν  και όχι επί αμοιβών πετύχαμε εντυπωσιακό αποτέλεσμα και κυρίως ανανεώσαμε το σύνολο των κεκτημένων του χώρου μας.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Σε εφαρμογή του κεφαλαίου Β’, παρ. 4 της από 27/06/2012 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράψαμε με την Τράπεζα αντιμετωπίζονται με ευνοϊκούς όρους τα προβλήματα υπερχρέωσης στα δανειακά προϊόντα της Τράπεζας, με το από 27 Ιουνίου 2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ Αθηνάς Δεσύπρη, ως εξής:

  1. 1. Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων σε Ευρώ ή CHF

ü  Δυνατότητα μείωσης δόσης έως και 50%, με ελάχιστο όριο την πληρωμή τόκων, για δύο χρόνια με παράλληλη αύξηση της διάρκειας του δανείου κατά δύο χρόνια. Η δυνατότητα διατήρησης της μειωμένης δόσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος στη λήξη της διετίας.

ü  Το άθροισμα 12 μηνιαίων δόσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% του υπολοίπου του δανείου κατά τη στιγμή της ρύθμισης

ü  Δυνατότητα περαιτέρω αύξησης της διάρκειας του δανείου μέχρι και την ηλικία των 75 ετών του δανειολήπτη στην αποπληρωμή.

1.1. Μετατροπή Νομίσματος χορήγησης από CHF σε EURO

ü  Ισχύουν οι ανωτέρω διευκολύνσεις

ü  Επαναφορά νομίσματος από EURO σε CHF θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον μόνο με επιτόκια σύμφωνα με το τιμολόγιο πελατών.

  1. 2. Ρυθμίσεις καταναλωτικών προϊόντων χωρίς εξασφάλιση

 

ü  Το επιτόκιο του προϊόντος ρύθμισης μειώνεται από 7,5% σήμερα σε 6% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

ü  Η διάρκεια δε μπορεί να ξεπερνά τα 15 έτη.

Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Δανείων Προσωπικού (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.).

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

–  Με την από 27/06/2012 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράψαμε χθες με την Τράπεζα, ρυθμίσαμε μόνο παροχές και ανανεώσαμε το σύνολο των κεκτημένων του χώρου μας για δύο χρόνια, εξασφαλίζοντας για 12 μήνες και το σύνολο των θέσεων εργασίας. Η επίπτωση αυτών των ρυθμίσεων και με αναγωγή των παροχών που θίγονται σε δαπάνη Προσωπικού για την Τράπεζα επιφέρει μείωση κατά -1,5% στο σχετικό κόστος της Τράπεζας. Είναι η καλύτερη Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί στο χώρο των Τραπεζών.

– Το  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  από την πιο πάνω Σ.Σ.Ε. «Πρόγραμμα Αναπροσαρμογής Αποδοχών» που ανακοίνωσε η Τράπεζα κινείται σε θετική κατεύθυνση κυρίως για τρεις λόγους:

• Οι μειώσεις είναι διαφανείς και όχι οριζόντιες.

• Το ποσοστό μείωσης, μεσοσταθμικά (5%-5,2%), είναι το χαμηλότερο στο χώρο των Τραπεζών.

• Η πλειοψηφία του Προσωπικού (52%)δεν έχει καμία μείωση.

 

Για το Δ.Σ. του Σωματίου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                        Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής