ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 29 / 12-04-10

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
 
Συνάδελφοι,
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής ομόφωνης απόφασής του,
σας καλεί
 
να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση (εργασίες) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 15 Μαΐου 2010 μέρα Σάββατο και ώρα 17.00’, στην αίθουσα Γ.Σ. του Σωματείου (Εμμ. Μπενάκη 32, Αθήνα), προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1)                            Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
2)                            Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός Δ.Σ.
3)                            Προϋπολογισμός.
4)                            Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5)                            Συζήτηση και κριτική για τα υπ’ αριθ. 1-4 θέματα ημερήσιας διάταξης.
6)                            Μυστική ψηφοφορία για έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7)                            Κάθε άλλο θέμα που πιθανά θα υποβληθεί στην κρίση της Γ.Σ. α) ή με νεότερη, απόφαση του Δ.Σ., β) ή με γραπτή αίτηση του 1/5 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που πρέπει να κατατεθεί στο Δ.Σ., το αργότερο μέχρι την 3η Μαΐου 2010, μέρα Δευτέρα και ώρα 15.15’.
 
Αν στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει δεύτερη συνεδρίαση, στις 25 Μαΐου 2010, μέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
 
Αν και στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τρίτη συνεδρίαση, στις 2 Ιουνίου 2010, μέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
 
Αν και στην τρίτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση στις 5 Ιουνίου 2010, μέρα Σάββατο και ώρα 17.00, σε χώρο που θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.
 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
 
Για τα ζητήματα της κάλυψης των οδοιπορικών κ.α. εξόδων, της έκδοσης εισιτηρίων, της ρύθμισης διανυκτερεύσεων κλπ των μελών από την περιφέρεια που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Γ.Σ. θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής