ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17 / 07-10-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,

Την Παρασκευή 05/10/2012 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Νανόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου μας, Στάθη Χαρίτο, και του επιβεβαίωσε τις «διαρροές» του Τύπου και κυρίως του αντίστοιχου ηλεκτρονικού, για την εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.) επικείμενη δημόσια πρόταση προαιρετικής εξαγοράς του συνόλου της Τράπεζας, μέσω ανταλλαγής μετοχών, αφού είχε εξασφαλιστεί προς τούτο η σύμφωνη γνώμη του  β α σ ι κ ο ύ  μετόχου της Τράπεζας (Οικογένεια  Λ ά τ σ η) που εκπροσωπεί το 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η ως άνω πρόταση της Ε.Τ.Ε. πράγματι ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, όπως και οι  σχετικές δηλώσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Τ.Ε. κ.κ. Γεωργίου Ζανιά και Αλέξανδρου Τουρκολιά, αντίστοιχα.

Δεν θα τοποθετηθούμε επί της ουσίας της πρότασης πριν απαντήσει αρμοδίως και νομίμως το Δ.Σ. της Eurobank που επικουρείται προς τούτο από τους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους (Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International), όπως η σχετική εταιρική ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει με δήλωση του κ. Νανόπουλου, που ακολούθησε.

Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις του Σωματείου μας είναι ήδη γνωστές και οι  ί δ ι ε ς  που είχαν εκφραστεί τον Αύγουστο του 2011 εξαιτίας της τότε εξαγγελθείσας συγχώνευσης της Eurobank με την Alpha Bank (βλ. ανακοινώσεις Νο 94/28-09-2011 και Νο 95/30-08-2011).

Ισχύουν και μας δεσμεύουν οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων και της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης των Συνδικαλιστικών Στελεχών του Σωματείου μας (Caravel, 01/10/2011) για το ίδιο θέμα που δίνουν έμφαση στην προστασία της απασχόλησης, αλλά και των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Προσωπικού της Eurobank, ο βασικός πυρήνας των οποίων πρόσφατα ανανεώθηκε με την από 27/06/2012 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Σωματείου μας με την Τράπεζα.

Το υλικό που εκδόθηκε από το Σωματείο μας για την περίπτωση της Alpha Bank («Μεταβίβαση της Επιχείρησης – Συνέπειες για τους Εργαζόμενους») ισχύει περίπου ως έχει και για την επικείμενη μεταβίβαση της Τράπεζας στην Ε.Τ.Ε., γιατί υπάρχουν διαφορές, σε:

Κανονισμό Εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο αμοιβής και όρων εργασίας

Ασφαλιστικά Ταμεία (Κύρια και Επικουρική Σύνταξη, Υγεία)

Είναι όλα αυτά τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το προσεχές διάστημα το Σωματείο μας, αρχής γενομένης αυτήν την εβδομάδα σε συνάντηση του με την Διοίκηση της Τράπεζας που είναι ο «μεταβιβάζων», αλλά και κάποια στιγμή με την Τράπεζα που εξαγοράζει και είναι ο «διάδοχος» (Ε.Τ.Ε.) στο πλαίσιο που ορίζει η  ν ο μ ι μ ό τ η τ α  (Π.Δ. 178/2002, Π.Δ. 240/2006, άρθρο 3, παρ. 3 της κωδικοποιημένης Οδηγίας 2001/23/Ε.Κ. κλπ).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του κεφαλαίου Γ’, της σελ. 4 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας/27-06-2012 του Σωματείου μας με την Τράπεζα, στο πλαίσιο της Eurobank, υπάρχει διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας του Προσωπικού μέχρι τον Ιούλιο του 2013 (εξαιρούνται οι οικειοθελείς αποχωρήσεις ή απολύσεις για ατομικούς λόγους).

Τέλος, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών για την Εθνική Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα, αλλά κυρίως για τους συναδέλφους εργαζόμενους και το πιο αδύνατο τμήμα του πληθυσμού τους  α ν έ ρ γ ο υ ς  επιθυμούμε να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι τοποθετήσεις μας και οι εν γένει προσπάθεια μας δεν στοχεύουν στην αναχαίτιση του επικείμενου μεγάλου τραπεζικού deal, ούτε βρίσκονται σε διάσταση με τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα και την συνδικαλιστική τους έκφραση.

Αντίθετα, ως υπεύθυνη συνδικαλιστική εκπροσώπηση 5.560 συναδέλφων στην Eurobank, θα επιδιώξουμε την καλόπιστη και εποικοδομητική συνεργασία με κάθε πλευρά, προς όφελος των εργαζομένων, όπως οι συνθήκες επιτάσσουν και ο καταστατικός σκοπός του Σωματείου μας επιβάλει.

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                         Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

ntantades
Ανακ. Union 219/19-04-2024/Νέες παροχές της Πολιτείας για την στήριξη της οικογένειας σε ανελαστικές δαπάνες
IMG_20231103_182327
Ανακ. Union 218/18-04-2024/Ειδικές τιμές για τα μέλη του Union Eurobank στο Γυμναστήριο FOREVERFIT
IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK