ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 15 / 03-10-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ο Κλάδος μας, προεξάρχοντος του θεσμικού του εκπροσώπου, δηλαδή της ΟΤΟΕ δίνει αυτές τις ημέρες την  κ ο ρ υ φ α ί α  μάχη του, σε ένα «πόλεμο» για την διάσωση του Ταμείου Υγείας μας από τις πνιγηρές «δαγκάνες» του ελλειμματικού ΕΟΠΥΥ που έχει αρχίσει εδώ και επτά (7) μήνες…

Η διαπραγματευτική μας βάση έχει γίνει πιο ενισχυμένη με  α δ ι ά σ ε ι σ τ α επιχειρήματα, γιατί:

1. Υπάρχει πλέον νόμος (4075/11-4-2012, άρθρο 44, παρ. 14) που πρέπει να             κ α τ α λ υ θ ε ί  ή να τροποποιηθεί για να ενταχθούμε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Αυτός ο νόμος δίνει την δυνατότητα μετατροπής του Ταμείου μας από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. (Επαγγελματικό Ταμείο) που θα λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο αυτόνομα, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης θετικής αναλογιστικής μελέτης που έπρεπε να έχει συνταχθεί μέχρι 31/12/2012.

3. Η αναλογιστική αυτή μελέτη (Α.Π. 21486/2047) έγινε και έχει παραδοθεί από την Ο.Τ.Ο.Ε. στους αρμόδιους Υπουργούς. Είναι  θ ε τ ι κ ή, δίνει βιωσιμότητα  5 0  ε τ ώ ν  στο Ταμείο μας και μάλιστα με παροχές υγείας καλύτερες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!

Αν η Κυβέρνηση ενδώσει και αγνοήσει όλα τα πιο πάνω επιχειρώντας να μας εντάξει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που γνωρίζει ότι είναι ήδη χρεοκοπημένος, πέραν του πολιτικού κόστους που θα έχει ενώπιον 66.000 ασφαλισμένων του Ταμείου μας και των οικογενειών τους, θα έχει και νομικές συνέπειες.

Το όλο εγχείρημα είναι νομικά απαράδεκτο (το Ταμείο δεν συγχωνεύεται, για να διασωθεί!!!), αλλά και δημοσιονομικά διάτρητο, αφού το Ταμείο μας με την σημερινή μορφή του ή με την μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο δεν επιχορηγείται ούτε από κρατικό πόρο, αλλά ούτε από κοινωνικό πόρο (όπως το αντίστοιχο Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. των δημοσιογράφων που δεν το «ακουμπάνε»). Μάλιστα με την ενδεχόμενη μεταφορά του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός με το σύνολο των δαπανών του Προσωπικού του, το οποίο μέχρι τώρα βάρυνε τις εργοδότριες Τράπεζες και το Δημόσιο δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ!!!

Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία σε χώρα με βαριά οικονομική κρίση να προσφέρονται ομόφωνα ασφαλισμένοι – συνδικάτα και εργοδότες να απαλλάξουν το δημόσιο από ένα δημοσιονομικό βάρος, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι όλες τις υποχρεώσεις ενός Ταμείου, με δέσμευση να μην πάρουν ποτέ ούτε ένα (1) ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δημόσιο… να αρνείται!!!

Το όλο θέμα μας θυμίζει τις διατάξεις περί  α π ι σ τ ί α ς…

 

Το υπόμνημα του Σωματείου

 

Για να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε, το Σωματείο μας απέστειλε το παρακάτω υπόμνημα (Α.Π. 073/02-10-2012) που παρελήφθη αυθημερόν από όλους τους αποδέκτες του.

Προς: α) κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Πειραιώς 40, τ.κ. 10182, Αθήνα

β) κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας

Αριστοτέλους 17, τ.κ. 10187, Αθήνα

γ) κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών

Καραγιώργη Σερβίας 10, τ.κ. 10562, Αθήνα

Κοιν.: κ. Κώστα Μπούρα, Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού

Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, τ.κ. 10674, Αθήνα

Θέμα: Αιτιολογημένη άρνηση ένταξης του Ταμείου Υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων

(Κλάδος του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με την ελπίδα ότι θα διαβάσετε την παρούσα που αφορά την επιχειρούμενη ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Ταμείου Υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων (Κλάδος Υγείας Πίστεως, Γενικής, American Express του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) και συγκεκριμένα όσων εργάζονται ή έχουν συνταξιοδοτηθεί από τις Τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Αττικής, Γενικής, Marfin Egnatia, Proton, Probank, Πανελλήνια, Παγκρήτια Συνεταιριστική και τις τ. Τράπεζες: American Express, Εθνική Στεγαστική, Επενδύσεων και Συνεταιριστική Λαμίας, δηλαδή σύνολο ασφαλισμένου πληθυσμού περί τους 66.000, θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι:

Η επιχειρούμενη συγχώνευση προσκρούει σε βασικές αρχές του Δικαίου και της Οικονομίας, ενώ καταστρατηγεί τους κανόνες της Διαφάνειας και της Ίσης Μεταχείρισης για τους λόγους που εξηγεί η ανακοίνωση Νο 14/01-10-2012 του Σωματείου μας, το οποίο ουδείς μπορεί να κατηγορήσει για κομματική ή άλλη σκοπιμότητα υπονόμευσης της παρούσας Κυβέρνησης και του δύσκολου έργου της.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση του κ. Παναγιώτη Πικραμένου δια των αρμοδίων τότε Υπουργών της στο ίδιο θέμα και χωρίς μεταβολή των συνθηκών αναγνώρισε το δίκαιο του  ι δ ί ο υ  αιτήματος μας,  και έδωσε  λ ύ σ η  όπως περιγράφει το Ενημερωτικό Δελτίο της Ο.Τ.Ο.Ε./08-06-2012 αποδεκτή από εργαζόμενους/ασφαλισμένους, όλα τα συνδικάτα (πρωτοβάθμια, Ο.Τ.Ο.Ε.), αλλά και για πρώτη φορά στα χρονικά από τους  ε ρ γ ο δ ό τ ε ς  τους. Θεωρούμε αδιανόητο αυτή η λύση να υπονομεύεται από την σημερινή Κυβέρνηση σε βάρος ενός θεσμού που ίσως αποτελεί στο εξής το μονόδρομο της διάσωσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας τουλάχιστον στο πεδίο των Κλάδων της Υγείας και της Επικουρικής Ασφάλισης/Εφάπαξ, δηλαδή:

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.)

Πως θα αποφασίσετε την ανατροπή της ίδρυσης ενός Τ.Ε.Α. με θετική αναλογιστική (πρόσφατη) μελέτη που αφαιρεί και δεν προσθέτει υποχρεώσεις στο Κράτος, για να εξισωθούν προς «τα κάτω» άλλοι 66.000 ασφαλισμένοι που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, είναι οι καλύτεροι πελάτες στις κρατικές δομές Υγείας και μαζί με τους εργοδότες τους αποδίδουν πάνω από 10% ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο τους, αλλά και στο Ι.Κ.Α. (ως δεν οφείλουν).

Είχαμε την απώλεια σχεδόν των ¾ του αποθεματικού του Ταμείου μας, εξαιτίας του P.S.I., όπως αποδεινύει το επίσημο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, από 05/06/2012, που υπογράφει η κ. Βασιλική Μητροπούλου που αναφέρει ότι τα 452,5 εκ. € του κεφαλαίου του Ταμείου μας κατέληξαν τελικά σε… 127,7 εκ. €!!!

Πως θα αφαιρέσετε και το υπόλοιπο ασφαλιστικό κεφάλαιο του ώριμου ασφαλισμένου πληθυσμού και των συνταξιούχων του Ταμείου (δηλαδή των αδύναμων), αφού, όταν πλήρωναν τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές απέβλεπαν σε συγκεκριμένες παροχές υγείας, που τώρα εξανεμίζονται (βλ. σχετικά τον συγκριτικό πίνακα του υπομνήματος μας με Α.Π. 739/12-03-2012), ενώ οι εισφορές μένουν οι ίδιες…

Η αφαίρεση του εν λόγω ασφαλιστικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη υποβάθμιση των παροχών υγείας μάλιστα δεν δικαιολογείται ούτε από την κρατούσα δικαιολογία των Μνημονίων («λόγοι εθνικής ανάγκης»), γιατί το Ταμείο μας ούτε τώρα που λειτουργεί ως Κλάδος του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι ελλειμματικό, ούτε όπως προβλέπεται να λειτουργήσει με την μορφή Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ.) θα είναι ελλειμματικό!

► Αν στις προθέσεις της Κυβέρνησης δεν είναι η αφαίρεση του ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου μας και η υποβάθμιση των παροχών του, που ακολουθούν το τιμολόγιο του Δημοσίου τότε θα πρέπει να ενεργήσει, ό π ω ς  η  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η     Κ υ β έ ρ ν η σ η της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με το νόμο 3655/2008 («Πετραλιά»), όπου:

Το Ταμείο μας, με την επωνυμία ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ και με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. εντάχθηκε στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στις 01/10/2008, αλλά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38, παρ. 4 του Ν. 3655/2008:

(α) Διατηρήθηκε η πλήρης λογιστική και οικονομική του αυτοτέλεια, όπως αυτή είχε καθοριστεί από το Π.Δ. 418/1980 (Φ.Ε.Κ. 115/1980, τ.Α’).

(β) Διατηρήθηκαν σε ισχύ όλες οι καταστατικές του διατάξεις που είχε καθιερώσει το ως άνω Π.Δ. και καθόριζαν το σύνολο των  π α ρ ο χ ώ ν  του, που παρέμειναν  α μ ε τ ά β λ η τ ε ς στο πλαίσιο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., δηλαδή του Ταμείου που απορρόφησε το ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ…

Άρα

► Θα νομοθετήσει η Κυβέρνηση τις ως άνω (α) και (β) προϋποθέσεις γα την ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;

Όπως είναι τα πράγματα σήμερα η (α) προϋπόθεση δεν προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν. 4052/01-03-2012, Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α’), όπως δεν προβλέπεται η (β) προϋπόθεση στον ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Φ.Ε.Κ. 2456 Β’-03/11/2011, άρθρο 1) που διέπει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.…

► Εφόσον κάτι τέτοια θεωρείται αδύνατο τότε τίθεται το ερώτημα:

Πως είναι δυνατόν η σημερινή Κυβέρνηση για το ίδιο θέμα και για το ίδιο Ταμείο να παραβιάσει δικαιώματα και συμφέροντα ασφαλισμένων που σεβάστηκαν οι πρόσφατες Κυβερνήσεις από το 2008 μέχρι σήμερα;

Μοναδική περίπτωση

Τέλος,  άξιο προσοχής, είναι ότι οι συγκεκριμένες θέσεις μας και το κοινό αίτημα εργαζομένων, ασφαλισμένων και συνδικάτων, για την μη ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που υλοποίησε η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου (Ν. 4075/11-04-2012, άρθρο 44, παρ. 14), είναι  α π ο λ ύ τ ω ς  αποδεκτές και από τις εργοδότριες Τράπεζας, όπως φαίνεται από τα υπομνήματα που έχουν υποβάλει (ALPHA BANK, Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που καλύπτουν το 75% του ασφαλισμένου πληθυσμού), προς:

1. Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, στις

05/04/2012 με Α.Π. 1892, επί Κυβερνήσεως του κ. Λ. Παπαδήμου.

2. Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστο Κίττα, στις

07/06/2012, με Α.Π. 2795, επί Κυβερνήσεως του κ. Π. Πικραμένου.

3. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη, στις

07/06/2012, με Α.Π. 163, επί Κυβερνήσεως του κ. Π. Πικραμένου.

Σημειώστε ότι οι Τράπεζες πέραν της υψηλής ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλουν καλύπτουν και όλα τα έξοδα μισθοδοσίας του απασχολούμενου Προσωπικού του Ταμείου μας, των ελεγκτών Ιατρών του, του Νομικού του Συμβούλου κλπ, παρ’ ότι αυτό λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ.!!!

Με την ενδεχόμενη ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτό το κόστος θα μετακυλιθεί στο Δημόσιο και τούτο θα είναι πρωτοφανές γεγονός για την μνημονιακή Ελλάδα!

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

 ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EUROBANK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ανακ. Union 225/21-05-2024/Οι Εργαζόμενοι μίλησαν-Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας Γνώμης Προσωπικού "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"
AdobeStock_218332835-scaled
Ανακ. Union 224/17-05-2024/Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ 2024-Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων την Δευτέρα 20 Μαίου
viber_image_2024-05-13_21-54-58-306
Ανακ. Union 223/14-05-2024/Υπογράψαμε με την Διοίκηση την Κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Πρακτικών Συμφωνίας ΕUROBANK-Union Eurobank
Piraeus-Port-Plaza-PPP3-dimand
Ανακ. Ε.Υ.Α.Ε./10-05-2024/Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Ε. Eurobank στον έλεγχο των μαζικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στην Αττική
EUROBANK OMIROU
Ανακ. Union 222/10-05-2024/Παρεμβάσεις του Union προς την Διοίκηση/Α. Για την φορολόγηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2020/Β. Για την παράλειψη διανομής - οφειλόμενου - bonus στο Προσωπικό, μετά από την ευδοκίμηση της προσφυγής αναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας
Screenshot 2024-05-10 at 15-44-51 Άλμα Ζωής – Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνου Μαστού Θεσ_νίκης
Ανακ. Union 221/10-05-2024/"Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης - Συμμετοχή στο Pink Together - Κυριακή 26 Μαίου 2024