ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 142 / 04-03-2020 – ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ ‘ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Mε την ανακοίνωση μας Νο 140/27-02-2020 (πρωτοπόροι στα συνδικάτα) δώσαμε το
στίγμα για τα μέτρα προστασίας/κανόνες στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας του Union (μοναδικές αιρετές στα
συνδικάτα) υπό την επίβλεψη του σ.δ. Γαβριήλ Μιχαλάτου ε π α γ ρ υ π ν ο ύ ν σε όλη την
Ελλάδα και έχουν εντολή άμεσης και ουσιαστικής συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της Τράπεζας.
(Θετική η ανακοίνωση αρ. 4/28-02-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ομίλου Eurobank που ακολούθησε).
….Διαβάστε σχετικά Αν.142

Διαβάστε επίσης

ntantades
Ανακ. Union 219/19-04-2024/Νέες παροχές της Πολιτείας για την στήριξη της οικογένειας σε ανελαστικές δαπάνες
IMG_20231103_182327
Ανακ. Union 218/18-04-2024/Ειδικές τιμές για τα μέλη του Union Eurobank στο Γυμναστήριο FOREVERFIT
IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
Workplace-Health-and-Safety
Ανακ. Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων Eurobank 09-04-2024/ Έγκριση Απολογισμού Δράσης-Εκλογή νέας Ε.Υ.Α.Ε.Ε.