ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 140 / 10-05-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Το Ταμείο Υγείας μας λειτουργούσε ως Τομέας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., δηλαδή ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Κράτους και την πολιτική του την καθόριζαν Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις από την σύσταση του ως ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (1977) που ήταν αυτόνομο και αυτοχρηματοδοτούμενο μέχρι την συγχώνευση του στο πλαίσιο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (2008). Ουδέποτε εκπροσωπήθηκε στο σχήμα της Διοίκησης του το Σωματείο μας, αλλά ούτε και η εργοδότρια Τράπεζα παρά το γεγονός του ότι είμαστε 2ος στη σειρά πληθυσμός ασφαλισμένων ανάμεσα στις 14 μετέχουσες Τράπεζες (14.037, δηλαδή το 22,3%, εκ των οποίων οι εν ενεργεία είναι 12.833 μαζί με τα προστατευόμενα μέλη και οι συνταξιούχοι μόνο 1.204).

Παρ’ όλα αυτά το Σωματείο μας με σειρά ενεργειών του στις οποίες ομολογουμένως είχε και την θετική ανταπόκριση της Τράπεζας παρενέβαινε στις εξελίξεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων ασφαλισμένων και την καλύτερη δυνατή κάλυψη τους για ιατρική/νοσοκομειακή περίθαλψη.

1. Με υπογραφές του Σωματείου μας σε Ε.Σ.Σ.Ε. με την Τράπεζα «χτίστηκε» το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Υγείας (Medical Eurolife) που πληρώνει η Τράπεζα και καλύπτει το 80% των δαπανών ακόμα και αν παρακάμπτεται το Ταμείο.

2. Ικανοποίηση αιτήματος μας προς της Τράπεζα αποτελεί το δίκτυο των συνδέσμων-υπαλλήλων της Τράπεζας (5 στην Αττική και 1 στην Κρήτη) που προωθούν τις υποθέσεις των συναδέλφων στο Ταμείο, ενώ για την υπόλοιπη χώρα υπάρχουν αντιπρόσωποι ανά μονάδα.

3. Η Τράπεζα έχει διαθέσει 19 υπαλλήλους της με απόσπαση στο Ταμείο που καλύπτουν άριστα τις λειτουργικές του ανάγκες.

4. Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε σε αίτημα μας και διέθεσε δωρεάν χώρο-εγκαταστάσεις/εξοπλισμό για την λειτουργία του Λογιστηρίου του Ταμείου μετά τον εμπρησμό των γραφείων του τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ έχει προσφέρει σε εξευτελιστική τιμή ενοικίου 6όροφο κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και του Προσωπικού και παρ’ ότι πέρασε σχεδόν ένα τρίμηνο από τότε τίποτε δεν έγινε.

5. Παρακάμπτουμε σειρά ενδιάμεσων ενεργειών-παρεμβάσεων για άλλα ζητήματα του Ταμείου που έχουν αναφερθεί και στους Διοικητικούς Απολογισμούς του Δ.Σ. και στις Γενικές μας Συνελεύσεις και φτάνουμε στην απόφαση ένταξης του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Η περιπέτεια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Ο αρχικός σχεδιασμός της τότε Κυβέρνησης για την ένταξη του Ταμείου μας στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 σύμφωνα με το προσχέδιο του «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας» της 26/9/2011 που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατ’ εφαρμογήν του Ν. 3863/2010 (άρθρο 31).

2. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου μας με το υπ’ αριθμ. 618/17-10-2011 υπόμνημά του προς τον τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη, όπου με πλήρη τεκμηρίωση εξηγούσαμε τους λόγους για τους οποίους το Ταμείο μας πρέπει να εξαιρεθεί της ένταξής του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα της δέσμευσης του ως άνω νόμου.

3. Η θεμελιωμένη παρέμβασή μας τότε «έπιασε τόπο» και το Ταμείο μας                   ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι της ένταξής του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την υπ’ αριθμ. Φ. 90380/25916/3294  κ ο ι ν ή  υ π ο υ ρ γ ι κ ή  α π ό φ α σ η  (Φ.Ε.Κ. 2456/3.11.2011, τεύχος 2ο) των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη και Α. Λοβέρδου.

4. Εντελώς αιφνιδιαστικά και με πρωτοβουλία του κ. Α.Λοβέρδου, όπου ο ίδιος ομολόγησε στην συνάντηση διαμαρτυρίας που είχαμε μαζί του με την Ο.Τ.Ο.Ε. στις 28/3/2012, εντάσσεται οριστικά από 1/5/2012 το Ταμείο Υγείας μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο πλαίσιο της «μνημονιακής θύελλας ΙΙ» με το άρθρο 13 του Ν. 4052/2012 (Α, 41) στις 14/2/2012.

5. Άμεσα το Σωματείο μας με το περίφημο «ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ» του με Α.Π. 739/12-3-2012 προς τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη και Α. Λοβέρδο αντιδρά εμπεριστατωμένα, αλλά δυναμικά ενώπιον αυτών των τετελεσμένων και δίνει έδαφος επιχειρημάτων αντίδρασης, τόσο προς την Ο.Τ.Ο.Ε. που κλείνει την συνάντηση με τον κ. Λοβέρδο της 28/3/2012, όσο και προς τις εργοδότριες Τράπεζες που και οι  ί δ ι ε ς (Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) στέλνουν αντίστοιχο υπόμνημα (Α.Π. 1892/5-4-2012) προς τον κ. Α. Λοβέρδο με αιχμή το αίτημα της εξαίρεσης του Ταμείου μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6. Οι δυσκολίες της προσπάθειάς μας στο να αλλάξει ένας πολύ πρόσφατα ψηφισμένος στη Βουλή νόμος (πριν καλά – καλά συμπληρωθούν 2 μήνες από την ψήφισή του) και μάλιστα νόμος εφαρμογής του μνημονίου είναι αυτονόητες για κάθε καλόπιστο κριτή. Απαιτούσε συνεργασία και συντονισμό πέραν των άλλων με την Κυβέρνηση, αλλά και με τα Κόμματα της πλειοψηφίας στη Βουλή που την στήριζαν (ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.) στον τελευταίο χρόνο που έμενε πριν κλείσει η Βουλή, δηλ. κατά την καταληκτική της συνεδρίαση το βράδυ της Μ. Τρίτης, στις 10/4/2012.

Το τελικό αποτέλεσμα επί του ψηφισθέντος τότε Ν.4075/11-4-2012 ήταν απολύτως θετικό αφού:

α. Με το άρθρο 47, παρ. Β του νόμου  α υ τ ό μ α τ α  ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι  της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παραμένουν ως έχουν στον Κλάδο Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Τομέας του οποίου είναι το Ταμείο μας οι «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ», όπως αυτές τις καθορίζει το Καταστατικό του. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι κατασκηνώσεις των παιδιών.

β. Με το  π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ι κ ό  άρθρο 44, παρ. 14 του ίδιου νόμου μας δίνεται η δυνατότητα να βγούμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υπηρεσίες, διαδικασίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσοκομειακής κάλυψης, παροχές σε είδος κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση της μετατροπής του Ταμείου μας (που ήταν και παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο) από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με το Ν. 3029/2002 – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, εντασσόμενο όμως στην υποχρεωτική ασφάλιση), εφόσον:

• Μετά την μετατροπή του δεν θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (ουδέποτε είχαμε χρηματοδοτηθεί…).

• Προηγηθεί αναλογιστική μελέτη που θα αποδεικνύει την βιωσιμότητά του.

• Αποφασιστεί η λειτουργία του από την Ο.Τ.Ο.Ε. και τα σωματεία – μέλη της που έχουν ασφαλισμένα μέλη τους στο Ταμείο.

 

Λυσσαλέα αντίδραση της Τρόικας

 

Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές η Τρόικα με μια π ρ ω τ ο φ α ν ή της παρέμβαση έστειλε μέσω του εκπροσώπου της κ. Ματίας Μόρς από τις Βρυξέλλες μία επιστολή προς τους τότε Υπουργούς κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη και Α. Λοβέρδο, όπου, ούτε λίγο – ούτε πολύ τους ζητούσε να «πάρουν πίσω τον ως άνω νόμο για τα Ταμεία» ως τον Ιούνιο, γιατί αυτός είναι αντίθετος με τις «απαιτήσεις του Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής», βλ. Μνημόνιο ΙΙ! Το γεγονός απασχόλησε τον Τύπο κι όλα τα Μ.Μ.Ε., site κ.λπ., με χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» 29.4.2012…

Η ακραία αυτή αντίδραση, όμως δείχνει δύο βασικά στοιχεία:

• Το μέγεθος της πετυχημένης συνολικής μας προσπάθειας.

• Ποιοί ταυτίζονται, αρνούμενοι την μετατροπή του αυτοχρηματοδοτούμενου Ταμείου Υγείας μας σε αυτόνομο Ν.Π.Ι.Δ., με την Τρόικα και τις επιλογές της…

 

Στρατηγικός στόχος: Το νέο Ταμείο Υγείας

 

Όπως ήδη έχουμε τονίσει με την ανακοίνωσή μας Νο 137/11.4.2012 στόχος μας είναι με την συνεργασία ΟΛΩΝ (Σωματεία εργαζομένων, Ο.Τ.Ο.Ε., Διοικήσεις Τραπεζών, αλλά και με Κυβέρνηση, Κόμματα, αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες) να «χτίσουμε» το νέο ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ με «κορμό» το υφιστάμενο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, αφού αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική πρόταση εξόδου μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος πριν καλά – καλά κλείσει πέντε (5) μήνες λειτουργίας και παρ’ ότι έχει 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους βυθίζεται καθημερινά σε τεράστια χρέη προς τους προμηθευτές του, ύψους άνω του 1,5 δισ. €.

Το γεγονός αυτό αναγκάζει τους θιγόμενους (φαρμακοποιοί, εργαστηριακοί γιατροί, θεραπευτήρια κ.λπ.) να αντιδρούν και να διακόπτουν την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Ταυτόχρονα με την ένταξή μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτονται πολλές από τις παροχές υγείας που είχαμε στο πλαίσιο του Ταμείου μας, όπως αναλυτικά παρουσιάζουμε στον σχετικό συγκριτικό πίνακα που δημοσιεύουμε στον 35ο Διοικ. Απολογισμό του Σωματείου (σελ. 66 έως 69) και μάλιστα χωρίς να μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (6%) και εργαζομένων (3%) εξαιτίας της περικοπής των παροχών στο πλαίσιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!

Αντίθετα θα επιβαρυνθούν και τα έξοδα συντήρησης του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας που πληρώνει η Τράπεζα στην ασφαλιστική εταιρεία Eurolife γεγονός που μπορεί να έχει νέες, δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος των ασφαλισμένων συναδέλφων μας, ενόψει και της εξαιρετικά δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται σήμερα το Τραπεζικό σύστημα.

Όλοι οι πιο πάνω είναι πολύ σοβαροί λόγοι, για να μας δώσουν οι εργαζόμενοι – μέλη μας την απαιτούμενη δύναμη, ώστε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την όλη προσπάθεια που με πολύ υπομονή, επιμονή, μέθοδο και αγώνα έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, για να κρατήσουμε τα κεκτημένα στο πιο ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της καθημερινότητας για μας και τις οικογένειές μας που είναι η ΥΓΕΙΑ.

Η λύση είναι μόνο μία και περνάει μέσα από την δημιουργία του νέου αυτόνομου και αυτοχρηματοδοτούμενου Ταμείου Υγείας (τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), όπως το επιτρέπει ο Ν. 4075/11.4.2012. Αυτή η προοπτική πρέπει να ενώσει όλους στη κοινή προσπάθεια: Εργαζόμενους, Σωματεία, Τράπεζες και Ο.Τ.Ο.Ε….

 

Νέα εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία

 

Θέλοντας να μπλοκάρουμε όμως και τις διαδικασίες που ο νόμος προβλέπει για άμεση ένταξη από 01/05/2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (όλων των παροχών εκτός αυτών σε χρήμα και όλων των διαδικασιών) μέχρι να γίνει (κι αν γίνει) το δικό μας νέο Ταμείο Υγείας μέχρι τις 31/12/2012, κάναμε σειρά ενεργειών (νέο υπόμνημα προς κάθε αρμόδιο στις 24/04/2012 κλπ) για να ανασταλεί η ένταξη μας μέχρις τις 31/12/2012.

Με την συμπαράσταση της Ο.Τ.Ο.Ε. και με αιτιολογία τις αδυναμίες του συστήματος λόγω εκλογών πετύχαμε ένα (1) μήνα παράταση (από 01/06/2012) στην ένταξη με υπογραφές Λοβέρδου-Κουτρουμάνη (στις 25/04/2012).

Η λύση αυτή φυσικά «σκόνταφτε» στις διατάξεις του νόμου (άμεση ένταξη από 01/05/2012) αν κάποιος το «σκάλιζε»…

Και τελικά αυτός βρέθηκε.

Ήταν ο προφανώς «θιγόμενος» Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γεράσιμος Βουδούρης που έχανε ένα καλό «πελάτη», δηλαδή το Ταμείο μας (το μόνο πλεονασματικό που έμπαινε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις μεγαλύτερες εισφορές και μεταφερόμενο αποθεματικό).

Εν μέσω εκλογών, στις 30 Απριλίου  α γ ν ο ε ί  την προηγούμενη υπουργική απόφαση και με εγκύκλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτελεί την άμεση εφαρμογή του νόμου για την ένταξη του Ταμείου μας παρ’ ότι διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτό και η Ο.Τ.Ο.Ε. και παρά την δήλωση των Υπηρεσιών του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν το νόμο.

Το θέμα σήμερα έχει «τελματώσει» γιατί δεν υπάρχουν ούτε Υπουργοί για να «τρέξουν» τις κατάλληλες αποφάσεις υλοποίησης του νόμου…

Εμείς όμως δεν σταματήσαμε εκεί:

Προσπαθούμε να «γλυτώσουμε» όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές και με τεκμηριωμένο, νέο 12σέλιδο υπόμνημα μας προς το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. αναφέρουμε σειρά παροχών που πρέπει να προστεθούν σε αυτές που «σώζονται», δηλαδή όσες έχουν χαρακτηριστεί ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ.

Παράλληλα σε συντονισμό με την Ο.Τ.Ο.Ε. έχουμε ζητήσει ήδη (επιστολή με Α.Π. 743/20-3-2012) την άσκηση και ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την ματαίωση της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Υγείας δραστηριοποιούνται 15 σωματεία εργαζομένων.

Φαίνεται ότι συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση όπως φάνηκε στις συσκέψεις στις 8 και στις 9/5/2012 αλλά και όπως θα αποφασίσει μάλλον και η Ο.Τ.Ο.Ε. κατά την σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Γραμματείας.

 

Τι κάνουμε σήμερα

 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τελικά αδυνατεί να υποδεχτεί τις υπηρεσίες που μεταφέρονται σε αυτόν από το Ταμείο μας, αν και γνώριζε καλά το πρόβλημα από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. που είχε στα χέρια του και το δικό μας σχετικό υπόμνημα (Α.Π. 784/24-4-2012), αλλά και το Ενημερωτικό Σημείωμα με ανάλογο περιεχόμενο της δικής του Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (Α.Π. 29191/7221/2 της 19/4/2012) εκτός και αν το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. του  α π έ κ ρ υ ψ ε  αυτά τα δύο έγγραφα.

Προ του καθολικού προβλήματος για 63.000 ασφαλισμένους του Ταμείου μας και του άμεσου ενδεχομένου κινδύνου της υγείας κάποιων εξ αυτών ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει οδηγία για δήθεν τακτοποίηση του προβλήματος με θέμα «Παραπομπή ασφαλισμένων Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. για ιατρικές πράξεις» (Α.Π. οικ. 22176/7-5-2012) που την αναρτά στο διαδίκτυο (www.eopyy.gov.gr).

Με βάση αυτή την οδηγία πρέπει να πορευθούν οι συνάδελφοι, αλλά και πάλι τα προβλήματα δεν λύθηκαν.

Η λύση είναι μόνο μία: Να ανασταλεί η ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 31/12/2012, οπότε θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο που προβλέπει ο νόμος που «εκνεύρισε» την Τρόικα (Ν. 4075/11-4-2012) δηλαδή αν με την συνεργασία των Τραπεζών, των Σωματείων και της Ο.Τ.Ο.Ε. θα έχουμε εκμεταλλευθεί την μοναδική αυτή ευκαιρία που κατακτήσαμε και ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΒΡΟΓΧΟ» ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση κινείται το Σωματείο μας. Μέχρι τότε δυστυχώς θα αναγκαστούμε να συμπράξουμε σε ένδικα μέσα σε βάρος κάθε υπευθύνου για να υποχρεωθεί να πράξει τα αυτονόητα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Για περισσότερη ενημέρωση οι συνάδελφοι να επισκεφτούν το site του Σωματείου μας για να διαβάσουν τα πολύ κατατοπιστικά υπομνήματα μας προς το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.:

1. Για την άμεση αναστολή ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Α.Π. 785/24-4-2012).

2. Επιστολή για το ίδιο θέμα στην Ο.Τ.Ο.Ε. (Α.Π. 783/24-4-2012).

3. Επιστολή για το ίδιο θέμα προς την Τράπεζα (Α.Π. 787/24-4-2012).

4. Για τις «παροχές ασθένειας σε χρήμα» που δεν πρέπει να ενταχθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Α.Π. 804/3-5-2012).

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΟ ΙΔΙΟ;

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                            Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής