ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 139 / 30-04-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Γεν.Συνέλευση της 7-4-2012 αποφάσισε την διενέργεια πανελλήνιας καθολικής μυστικής ψηφοφορίας (δημοψηφίσματος) για την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Δ.Σ:

ΑΡΘΡΟ 1

Να προστεθεί στο τέλος του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα) του Κεφαλαίου Α’ του Καταστατικού του Σωματείου μας η εξής παράγραφος:

«Η επωνυμία του Σωματείου και η επωνυμία της επιχείρησης που αυτό δραστηριοποιείται είναι δυνατό να τροποποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο, έτσι ώστε πάντα να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ένταξη και η λειτουργία του στο πλαίσιο των εργαζομένων που απασχολούνται με κάθε μορφή εργασίας στην τελευταία, κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων του άρθρου 46 του παρόντος».

ΑΡΘΡΟ 7

Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Μέλη – Είσοδος μελών) του Κεφαλαίου Β’ του Καταστατικού του Σωματείου μας το εξής εδάφιο γ) :

«γ) Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας του Σωματείου, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο βιβλίο Μητρώου Μελών κατά την ημερομηνία εγγραφής της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού στο βιβλίο ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Το δημοψήφισμα θα διενεργηθεί παράλληλα με τις εκλογές της 14-29/5/2012 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Σωματείου και των αντιπροσώπων του στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε ξεχωριστή ψηφοφορία και με ειδικό ψηφοδέλτιο επί του οποίου οι ψηφοφόροι θα αποφανθούν για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις με ένα «ναι» ή ένα «όχι».

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

Διαβάστε επίσης

IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
.Σ
Γενική Συνέλευση Union Eurobank - Σάββατο 6 Απριλίου 2024 - Divani Caravel
1584645533-22117
Ανακ. Union 214/03-04-2024/Τουρνουά Πιγκ-Πογκ Ο.Τ.Ο.Ε. 2024-Δηλώσεις συμμετοχής