ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 138 / 25-04-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Μετά την οριστική εξαίρεση της ένταξης των Παροχών σε Χρήμα, αναβάλλεται για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 01/06/2012 και η προβλεπόμενη ένταξη των υποδομών/υπηρεσιών/διαδικασιών και Π α ρ ο χ ώ ν σε Ε ί δ ο ς του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με σημερινή υπουργική απόφαση των κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη – Α. Λοβέρδου.

Όπως ήδη γνωρίζετε με το άρθρο 13 του Ν. 4052/2012 (Α, 41) προβλέπεται ότι από 01/05/2012 ο Κλάδος Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., άρα και ο Τομέας του δικού μας Ταμείου Υγείας ΤΑΑΠΤΠΑΓΕ εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που συστήθηκε με τον Ν. 3918/2011 (Α, 31) και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ.

Εναντίον αυτής της ένταξης τάχτηκε με σειρά ενεργειών του το Σωματείο μας, αλλά και η Ο.Τ.Ο.Ε., λόγω της καταφανούς υποβάθμισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασφαλισμένων συναδέλφων μας.

Τελικά, όπως αναλυτικά σας ενημερώσαμε με την σχετική μας ανακοίνωση Νο 137/11-04-2012, με το συντονισμό των ενεργειών προς την Κυβέρνηση και προς τα κόμματα της Βουλής, αλλά και με την ουσιαστική βοήθεια του κοινού υπομνήματος των τριών (3) εργοδοτριών Τραπεζών (Α.Π. 1892/5-4-2012) προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Λοβέρδο, πετύχαμε να ψηφιστεί ο Ν. 4075/11-4-2012 σύμφωνα με τον οποίο:

(α) Παραμένουν ως έχουν όλες οι Παροχές του Ταμείου μας σε Χρήμα και δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως η ασφάλιση μας και τα έσοδα από τις ασφαλιστικές μας εισφορές (άρθρο 47).

(β) Δίνεται – επιτέλους – η δυνατότητα της μετατροπής του Ταμείου Υγείας μας σε Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (Α’ 160), δηλαδή να λειτουργήσει ως αυτοχρηματοδοτούμενο (έτσι άλλωστε λειτουργούσε και μέχρι σήμερα, αλλά αυτοί που έβαζαν τα χρήματα δ ε ν ασκούσαν την διοίκηση και την διαχείριση του) ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, που θα είναι όμως υποχρεωτική υπό την προϋπόθεση:

– Να το αποφασίσουν «οι αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων κάθε Ταμείου ή Τ ο μ έ α (όπως ο δικός μας) ή Κλάδου».

– Να συνταχθεί αναλογιστική μελέτη που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα το νέου Ταμείου.

Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ως άνω η 30/12/2012.

Κατά συνέπεια το νέο «αγκάθι» που άμεσα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι να ανασταλεί η από 01/05/2012 ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Παροχών σε Ε ί δ ο ς του Ταμείου μας, αλλά και των υποδομών/διαδικασιών/παροχών υγείας και 2

 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4052/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν. 4075/2012.

Για το ζήτημα αυτό διαβιβάσαμε τις υπ’ αριθ. 783/24-04-2012, 785/24-04-2012 και 787/24-04-2012 επιστολές μας αντίστοιχα προς την Ο.Τ.Ο.Ε., προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και προς την Τράπεζα, όπου υποβάλουμε θεμελιωμένα το σχετικό μας αίτημα της αναστολής (μέχρι 31/12/2012) της ένταξης των Παροχών σε Είδος κλπ του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικαλούμενοι εκτός των άλλων τα προβλήματα που η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. επισημαίνει σε σχετικό της ενημερωτικό σημείωμα.

Ζητάμε και την δική τους βοήθεια – παρέμβαση για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος μας που αποδέχονται κι όλα τα Σωματεία των εργαζομένων με ασφαλισμένους στο Ταμείο Υγείας μας, όπως εκφράστηκαν σε σημερινή συγκέντρωση που είχαν.

Παίρνουμε «ανάσα»

Τελικά, με σημερινό της έγγραφο (με Α.Π. Φ. 90380/οικ.9487/1128) η Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθενείας και Μητρότητας) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, μας ενημερώνει ότι με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών κ.κ. Γ. Κουτρουμάνη και Α. Λοβέρδου, γίνεται ε ν μ έ ρ ε ι δεκτό το αίτημα μας και αναστέλλεται η ένταξη των Υπηρεσιών Παροχής Υγείας σε Είδος του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 01/06/2012.

Φυσικά το αίτημα μας είναι η εν λόγω αναστολή να έχει χρονική διάρκεια μέχρι 31/12/2012, δηλαδή μέχρι του σημείου που σίγουρα θα γνωρίζουμε, αν θα έχουμε «χτίσει» το δικό μας Ταμείο Υγείας, όπως μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο πρόσφατος νόμος 4075/2012, οπότε δ ε ν θ α υπάρχει καμία προοπτική ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.…

Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί (Τράπεζες, πρωτοβάθμια σωματεία και Ο.Τ.Ο.Ε.) πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση της μη ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Παροχών Υγείας σε Είδος του Ταμείου μας, αλλά κυρίως εκμεταλλευόμενοι το στενό χρονικό περιθώριο που έχουμε (μέχρι 31/12/2012) να συνεργαστούμε ώστε να γίνει πραγματικότητα το νέο, αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτόνομο από το Κράτος ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ μας, ως Ν.Π.Ι.Δ.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

Ο Πρόεδρος                                                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                                                                                                Γιάννης Σιδεράτος

 

 

Διαβάστε επίσης

Kataskhnwsh_eikastiko4
Ανακ. Union 143/02-06-2023/Kατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2023-Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ
viber_image_2023-05-30_10-05-02-850
Ανακ. Union 142/31-05-2023/Γεν.Συνέλευση Union-Πανηγυρική δικαίωση των θέσεων μας-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
vivid-blurred-colorful-wallpaper-background2-960x641
Ανακ. Union 141/25-04-2023/Τακτική Γενική Συνέλευση-Σάββατο 27 Μαΐου 2023-Ώρα 16:30-“Divani Caravel”
_Viber_2023-02-03_12-18-15-559
Ανακ. Union 140/24-05-2023/Ο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» και ο Χρήστος Καστορίνης θα μας εμπνέουν διαχρονικά-Η επιστολή προς το Union
_page-0001-960x757
Ανακ. Union 139/16-05-2023/Γενική Συνέλευση Union-Σάββατο 27 Μαίου 2023-16:30-"Divani Caravel"
World-Day-Image-Front-960x570
Ανακ. Union 135/28-04-2023/Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία