ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 137 / 11-04-2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Για το τεράστιο αυτό θέμα (για τους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους και τους συνταξιούχους ασφαλισμένους) σας είχαμε λεπτομερώς ενημερώσει με την Νο 125/16-3-2012 ανακοίνωση μας «Πρωτοφανής, άδικη, παράνομη και καταστρεπτική για τους ασφαλισμένους στο Ταμείου Υγείας (Κλάδος τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ) η ένταξη του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)».

Σας διαβιβάσαμε αυτούσιο το ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Σωματείου μας προς τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Κουτρουμάνη (Α.Π. 739/12-3-2012) με αίτημα την εξαίρεση ένταξης του Ταμείου μας στον ήδη χρεοκοπημένο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως άλλωστε είχατε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε από το τεύχος του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. (κεφάλαιο 7ο, σελ. 54).

Το ζήτημα αυτό απασχόλησε πολύ και την πρόσφατη Γενική μας Συνέλευση (Σάββατο 07/04/2012), όπως είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, όσοι παραβρεθήκατε, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι (βλ. ανακοίνωση του Δ.Σ. Νο 136/10-4-2012).

 

Πολύ θετική η χθεσινοβραδινή εξέλιξη

 

Τη δυνατότητα να εξαιρούνται από την ένταξη τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δίνει σε Ταμεία, Τομείς και Κλάδους Υγείας, διάταξη που πρόσθεσε στο νομοσχέδιο για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, χθες στη Βουλή. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Ταμείο Υγείας μας.

Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2012, με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε Ταμείου ή Τομέα ή Κλάδου, και αφού προηγηθεί αναλογιστική μελέτη που θα διαπιστώνει την βιωσιμότητα του αυτοχρηματοδοτούμενου Ταμείου όπως είναι το δικό μας.

Προϋπόθεση για τη μη ένταξη είναι η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η βάση αυτής της δυνατότητας που έδωσε χθες στη Βουλή η Κυβέρνηση στηρίζεται στο επιχείρημα της παρ. 5, στη σελ. 5 του υπομνήματος μας προς τους κ.κ. Λοβέρδο, Κουτρουμάνη, όπου αυτολεξεί αναφέραμε:

«Η σκοπιμότητα αυτή σε βάρος των 63.000 ασφαλισμένων του Ταμείου μας αποδεικνύεται και από το γεγονός του ότι δεν δίνετε την δυνατότητα να αποφασίσει την ένταξη του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του Κλάδου των ασφαλισμένων του (εν προκειμένω η Ο.Τ.Ο.Ε.), όπως ακριβώς καταχωρήσατε αυτό το δικαίωμα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) για τα επιμέρους επικουρικά Ταμεία που καλούνται να ενοποιηθούν. Αυτές οι αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (Γ.Σ.Ε.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε. κατά περίπτωση) μπορούν να αποφασίσουν την  ε ξ α ί ρ ε σ η  ένταξης των επικουρικών στο Ε.Τ.Ε.Α., παρά το γεγονός ότι όλα τα επιμέρους επικουρικά Ταμεία, στους κόλπους των Φ.Κ.Α., είναι ελλειμματικά!!! Είναι προκλητικό στον  ί δ ι ο  Ν ό μ ο  4052/2012, για το ίδιο θέμα (κοινωνική ασφάλιση στην οποία το Κράτος δεν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές) να νομοθετείτε  δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς  στο ίδιο δικαίωμα (εξαίρεσης) των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (που στην περίπτωση μας για το επικουρικό μας Ταμείο, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και το Ταμείο Υγείας, ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ είναι η ίδια, δηλαδή η Ο.Τ.Ο.Ε.)!!!».

• Τελικά, χθες το βράδυ στη Βουλή, ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» με την ως άνω προσθήκη στο άρθρο 48 που αφορά το Ταμείο Υγείας μας (δυνατότητα μη ένταξης του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και με τις ψήφους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, έγινε νόμος του Κράτους.

Μεγάλη συμβολή στην ως άνω επιτυχία είχε η Ο.Τ.Ο.Ε. (ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Σταύρος Κούκος και η Γραμματέας Ασφαλιστικού Βάσω Βογιατζοπούλου) όχι μόνο για την παρέμβαση που κάναμε ως Εκτελεστική Γραμματεία προς τον κ. Λοβέρδο στις 28/03/2012, αλλά κυρίως για τις κατοπινές ενέργειες τους προς την πλευρά Γ. Κουτρουμάνη – Α. Λοβέρδου.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πολύ θετική παρέμβαση των εργοδοτριών Τραπεζών (Eurobank, ALPHA BANK, Τράπεζα Πειραιώς), μέσω του από 05/04/2012 γραπτού τους υπομνήματος προς τον κ. Λοβέρδο, όπου υπέβαλαν το ανάλογο αίτημα της εξαίρεσης του Ταμείου Υγείας μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

► Σημαντική στάση στη θετική εξέλιξη του όλου θέματος τήρησαν και πρώην συνάδελφοι μας τραπεζοϋπάλληλοι βουλευτές, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, που σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαν βαρύνουσα γνώμη και με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά.

Άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης για το υπό σύσταση νέο νομικό πρόσωπο του Ταμείου μας. Στο μεσοδιάστημα και σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και τα αρμόδια Υπουργεία, θα πρέπει να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ως έχει, παρά τα προβλεπόμενα του Ν. 4052/12, σύμφωνα με τα οποία από 01/05/2012 εντασσόμεθα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με την συνεργασία  ό λ ω ν (Κυβέρνηση, υπηρεσιακοί παράγοντες, Διοικήσεις ΤΑΥΤΕΚΩ και Τραπεζών, Ο.Τ.Ο.Ε. και Σωματεία Εργαζομένων) θα πρέπει να «χτίσουμε» το Ταμείο μας στη νέα του μορφή.

Άλλωστε, το Ταμείο μας ήταν πάντα  α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν ο  και σε ό,τι αφορά τις παροχές του και σε ό,τι αφορά τα έξοδα λειτουργίας και οργάνωσης του.

Το επιπλέον κέρδος του θα είναι ότι δεν θα επιβαρύνεται με τα «κοινόχρηστα» λειτουργικά έξοδα άλλων Ταμείων, όπως μέχρι τώρα γινόταν, ενώ η οικονομική, λογιστική και διοικητική του λειτουργία θα είναι  α υ τ ό ν ο μ η.

Εμείς δεν διεκδικούμε «δάφνες» από κανένα κι όπως μέχρι τώρα κάναμε, χωρίς να είμαστε σε κανένα κέντρο λήψης αποφάσεων, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την μικρή συμβολή μας, για τα αυτονόητα δικαιώματα κι συμφέροντα των συναδέλφων μας, σε μία πολύ δύσκολη καμπή της ζωής μας, όπου, όμως, αποδεικνύεται ότι η δύναμη των επιχειρημάτων, η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  και η επιμονή στο στόχο, μπορούν να κάμψουν ακόμα και τη μνημονιακή εμμονή!!!

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος                            Γιάννης Σιδεράτος

Η από 10/04/2012 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» Λοβέρδου στη Βουλή που ανοίγει   το δρόμο της ανεξάρτητης πορείας του Ταμείου Υγείας μας

 

 

Διαβάστε επίσης

AdobeStock_218332835-scaled
Ανακ. Union 224/17-05-2024/Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ 2024-Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων την Δευτέρα 20 Μαίου
viber_image_2024-05-13_21-54-58-306
Ανακ. Union 223 / Υπογράψαμε με την Διοίκηση την Κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας & Πρακτικών Συμφωνίας ΕUROBANK-Union Eurobank
Piraeus-Port-Plaza-PPP3-dimand
Ανακ. Ε.Υ.Α.Ε./10-05-2024/Ενημέρωση για την δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Ε. Eurobank στον έλεγχο των μαζικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στην Αττική
EUROBANK OMIROU
Ανακ. Union 222/10-05-2024/Παρεμβάσεις του Union προς την Διοίκηση/Α. Για την φορολόγηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2020/Β. Για την παράλειψη διανομής - οφειλόμενου - bonus στο Προσωπικό, μετά από την ευδοκίμηση της προσφυγής αναβαθμολόγησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας
Screenshot 2024-05-10 at 15-44-51 Άλμα Ζωής – Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνου Μαστού Θεσ_νίκης
Ανακ. Union 221/10-05-2024/"Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης - Συμμετοχή στο Pink Together - Κυριακή 26 Μαίου 2024
skaki
Ανακ. Union 220/30-04-2024/Τουρνουά Σκάκι Ο.Τ.Ο.Ε./25 & 26 Μαίου 2024