ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 119 / 21-02-12

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής ομόφωνης απόφασής του,

σας καλεί

 

να πάρετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 25 Mαρτίου 2012 μέρα Κυριακή και ώρα 16.30, στην αίθουσα Γ.Σ. του Σωματείου (Εμμ. Μπενάκη 32, Αθήνα), προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

2) Προκήρυξη εκλογών και καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής τους.

3) Καθορισμός εκλογικών δαπανών υποψηφίων.

4) Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

5) Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός.

6) Προϋπολογισμός.

7) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

8) Συζήτηση και κριτική για τα υπ’ αριθ. 4-7 θέματα ημερήσιας διάταξης.

9) Μυστική ψηφοφορία για έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

10) Τροποποίηση των άρθρων 1 και 7 του καταστατικού του Σωματείου.

11) Κάθε άλλο θέμα που πιθανά θα υποβληθεί στην κρίση της Γ.Σ. α) με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., ή β) με γραπτή αίτηση του 1/5 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που πρέπει να κατατεθεί στο Δ.Σ., το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012, μέρα Τρίτη και ώρα 15.15.

 

Αν στην πρώτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει δεύτερη συνεδρίαση, στις 31 Μαρτίου 2012, μέρα Σάββατο, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

Αν και στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τρίτη συνεδρίαση, στις 4 Απριλίου 2012, μέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

 

 

 

 

 

 

Αν και στην τρίτη αυτή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση στις 7 Απριλίου 2012, μέρα Σάββατο και ώρα 16.30, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Μεγ.Αλεξάνδρου 1, Πλ.Καραϊσκάκη, Αθήνα.

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

  1. 1. Για τα ζητήματα της κάλυψης των οδοιπορικών κ.α. εξόδων, της έκδοσης εισιτηρίων, της ρύθμισης των διανυκτερεύσεων κλπ των μελών από τις εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής μονάδες που θα πάρουν μέρος στις εργασίες της Γ.Σ. θα εκδοθεί ειδική Ανακοίνωση του Σωματείου.
  2. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.) :

Οι υποψηφιότητες, είτε με τη διαδικασία της κατάρτισης ενιαίου ψηφοδελτίου είτε με τη διαδικασία κατάρτισης περισσοτέρων ψηφοδελτίων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ. του Σωματείου, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, με σχετικές γραπτές δηλώσεις υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων μελών (κοινές ή ξεχωριστές, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ.), το αργότερο μέχρι τις 22 Μαρτίου 2012, μέρα Πέμπτη και ώρα 15.15.

 

 

Διαβάστε επίσης

projektbild-evoting
Ανακ. Κ.Ε.Ε. Νο 3 / 22-04-2024 / Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκλογών 15-25/05/2024
ntantades
Ανακ. Union 219/19-04-2024/Νέες παροχές της Πολιτείας για την στήριξη της οικογένειας σε ανελαστικές δαπάνες
IMG_20231103_182327
Ανακ. Union 218/18-04-2024/Ειδικές τιμές για τα μέλη του Union Eurobank στο Γυμναστήριο FOREVERFIT
IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.