Ανακ. Union 031/15-04-2022/Επικαιροποίηση-εναρμονισμός αδειών Προσωπικού σύμφωνα με το Νόμο 4808/2021 και με την πρόσφατη Κλαδική Σ.Σ.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 031 / 15-04-2022

Επικαιροποίηση-εναρμονισμός αδειών Προσωπικού σύμφωνα με το Νόμο 4808/2021 και με την πρόσφατη Κλαδική Σ.Σ.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών

Υπόμνημα Union προς την Τράπεζα

Με την ανακοίνωση μας Νο 227/06-08-2021 σας ενημερώσαμε για το σύνολο των αδειών ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ που προέβλεψε ο Νόμος 4808/2021 (Άδεια πατρότητας, Γονική άδεια, Άδεια φροντιστή, Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή, Ευέλικτη εργασία, Άδεια νοσηλείας τέκνου, Προστασία μητρότητας και για υιοθετημένα τέκνα, Άδεια για υποβολή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κλπ).

Η νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών παρεμβαίνει σε κάποιες εκ των ανωτέρω αδειών, έτσι ώστε προκύπτει η ανάγκη της επικαιροποίησης της σχετικής Πολιτικής Αδειών της Τράπεζας με αντίστοιχη ενημέρωση των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό έχουμε αποστείλει το συνημμένο υπόμνημα προς την Τράπεζα, στο οποίο εκτός των άλλων ζητάμε την  έγκαιρη έκδοση οδηγιών για τις ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ και για την κάλυψη των εξόδων για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ Αν.031

Διαβάστε επίσης

ntantades
Ανακ. Union 219/19-04-2024/Νέες παροχές της Πολιτείας για την στήριξη της οικογένειας σε ανελαστικές δαπάνες
IMG_20231103_182327
Ανακ. Union 218/18-04-2024/Ειδικές τιμές για τα μέλη του Union Eurobank στο Γυμναστήριο FOREVERFIT
IMG_3779
Ανακ. Union 217/11-04-2024/Αρχική Παρουσίαση Έρευνας Γνώμης Εργαζομένων «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στην Γ.Σ. του Union στις 06/04/2024
 Ζωή copy
Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές-συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις του Προσωπικού και ο ρόλος των συνδικάτων στη διαχείριση του προβλήματος-Η περίπτωση της Eurobank (1990-2015)
IMG_3856
Ανακ. Union 216/10-04-2024/Τακτική Γενική Συνέλευση Union 06/04/2024-Καθολική στήριξη στην λογοδοσία του Δ.Σ.
1920x1080-light-blue-solid-color-background
Ανακ. Union 215/04-04-2024/Σωστή εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Κοινό αίτημα προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε. του Σωματείου μας και του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK