Σωματείο Union Eurobank

Βοηθητική πλοήγηση

Κοινωνικά Δίκτυα

Αρχική seperator Ταυτότητα seperator Διοικητικό συμβούλιο seperator Διοικητικό συμβούλιο

Κύριο περιεχόμενο

Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Αρχαιρεσίες Σωματείου


 Με υποδειγματική τάξη και συμμετοχή διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες  του Σωματείου :

Ψηφίσαντα μέλη : 3999      Ακυρα – Λευκά : 78

UNION-ΕΝΟΤΗΤΑ : 3778

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ : 143

Κατανομή εδρών :

 

ΔΣ

ΕΕ

ΟΤΟΕ

ΕΚΑ

ΕΚΘ

ΕΚΗ

UNION – ΕΝΟΤΗΤΑ

13

5

51

44

6

2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

-

-

2

2

-

-

 

Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ U n i o n E u r o b a n k

ΧΑΡΙΤΟΣ Στάθης Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ Δημήτρης Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Αθλητισμού

ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ Κώστας Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Μελών Βορείου Ελλάδος

ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ Γιάννης Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Εργασιακών, Ασφαλιστικών & Διεθνών Σχέσεων

ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ Χρήστος Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Ειδικών Έργων Σωματείου

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γαβριήλ Έφορος Δ.Σ., Γραμματέας Πολιτισμού & Επιμόρφωσης Μελών

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Σοφία Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Οργάνωσης Σωματείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτρης Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Εξυπηρέτησης Μελών

ΜΕΡΚΟΣ Πέτρος Γραμματέας Νέων & Επικοινωνίας Μελών Σωματείου

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας & Τραπεζικής Ασφάλειας Σωματείου

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γιάννης Γραμματέας Συνδικαλιστικού Κινήματος & Κινητοποίησης Μελών

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ Σάββας Γραμματέας Συντονισμού Δράσης Σωματείου

ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ Εύα Γραμματέας Ισότητας Σωματείου