Σωματείο Union Eurobank

Βοηθητική πλοήγηση

Κοινωνικά Δίκτυα

Αρχική seperator Υγεία seperator Ταμείο υγείας seperator Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο Union Αρ. Πρωτ.: Γ/Φ80000/25505/1951 (Σχετ.3)

Κύριο περιεχόμενο

Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο Union Αρ. Πρωτ.: Γ/Φ80000/25505/1951 (Σχετ.3)

Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο Union Αρ. Πρωτ.: Γ/Φ80000/25505/1951 (Σχετ.3)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Αθήνα, 09- 11-2011

Αρ. Πρωτ.: Γ/Φ80000/25505/1951

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση:Οικονομικού

Τμήμα Γ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κωδ.: 101 10 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:Δ. Χρυσομάλλη Χ. Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο:210-3368076 210-3368087

ΦΑΞ: 210-3368077

 

ΠΡΟΣ: Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG EUROBANK Εμμ. Μπενάκη 32 10678 Αθήνα

ΚΟΙΝ. 1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο σας

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 487/01-04-2011 εγγράφου σχετικά με τις συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε απαντήσει σε αντίστοιχο ερώτημα του ΤΑΥΤΕΚΩ με το αρ. πρωτ. Φ21230/2136/348/3-6-2011 έγγραφο μας σύμφωνα με το οποίο εφόσον οι πληρωμές παροχών και η είσπραξη εισφορών πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και εξασφαλίζεται το δικαίωμα επιλογής Τράπεζας από το δικαιούχο , είναι στην ευχέρεια του Δ.Σ. να αποφασίσει για τη διαχειρίστρια ή τις διαχειρίστριες Τράπεζες λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το συμφέρον του Φορέα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση Οικονομικού /Τμήμα Γ'